a

Số người truy cập:
1,910,986

 

    
   Tin tiếp theo +

 

Lời nói đầu

-- h/f--

 

  • Căn cứ vào quy hoạch báo chí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo văn bản đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 25 tháng 11 năm 2002, Bộ Văn hoá - Thông tin đã ra Quyết định số 510/GP-BVHTT, cấp giấy phép hoạt động báo chí cho Tạp chí “Khoa học và Công nghệ” Đại học Đà Nẵng.

  • Ngày 10 tháng 8 năm 2006, Cục Báo chí Bộ Văn hoá - Thông tin đã có Công văn số 816/BC đồng ý cho phép Tạp chí “Khoa học và Công nghệ” Đại học Đà Nẵng được tăng kỳ xuất bản từ 03 tháng/kỳ lên thành 02 tháng/kỳ.

  • Ngày 6 tháng 2 năm 2007, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 44/TTKHCN-ISSN đồng ý cấp mã chuẩn quốc tế: ISSN 1859-1531 cho Tạp chí “Khoa học và Công nghệ”, Đại học Đà Nẵng.

  • Ngày 5 tháng 3 năm 2008, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 210/CBC cho phép Tạp chí “Khoa học và Công nghệ” Đại học Đà Nẵng, ngoài ngôn ngữ được thể hiện là tiếng Việt, được bổ sung thêm ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.

  • Ngày 15 tháng 9 năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 1487/GP-BTTTT cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung cho phép Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng được tăng kỳ hạn xuất bản từ 02 tháng/kỳ lên 01 tháng/kỳ và tăng số trang từ 80 trang lên 150 trang.

  • Tạp chí “Khoa học và Công nghệ” Đại học Đà Nẵng ra đời với mục đích: Công bố, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo; thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước nhằm phục vụ cho công tác đào tạo của nhà trường; tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ.

  • Tạp chí “Khoa học và Công nghệ” Đại học Đà Nẵng ra đời là sự kế thừa và phát huy truyền thống các tập san, thông báo, thông tin, kỷ yếu Hội thảo của Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên trong hơn 35 năm qua.

  • Ban Biên tập rất mong sự phối hợp cộng tác của đông đảo các nhà khoa học, nhà giáo, các cán bộ nghiên cứu trong và ngoài nhà trường, trong nước và ngoài nước để Tạp chí “Khoa học và Công nghệ” của Đại học Đà Nẵng ngày càng có chất lượng tốt hơn.

BAN BIÊN TẬP

BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (25267 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[2] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (2357 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[3] để viết “phần tóm tắt” của một bài báo nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh (2037 lần)
Tác giả:  Nguyễn Phước Vĩnh Cố*, Lê Vũ
[4] Bất bình đẳng xã hội trong giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay (1963 lần)
Tác giả:  Hà Văn Hoàng*
[5] Tổng quan ứng dụng các siêu phần tử (SPT) trong phân tích công trình cầu phức tạp có xét đến ảnh hưởng cùng làm việc với nền cọc. (1542 lần)
Tác giả:  Trần Quốc Ca*
[6] THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO MÔN CHÍNH TẢ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC (Qua nghiên cứu ở khối lớp 2) (1502 lần)
Tác giả:  Ngô Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Chinh*
[7] BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG HIỆN NAY (1456 lần)
Tác giả:  Bùi Thị Kim Yến*,
[8] SỰ ĐA HÌNH CỦA HỆ THỐNG ENZYM TRAO ĐỔI VÀ CHUYỂN HÓA CÁC ĐỘC TỐ TRÊN QUẦN THỂ NGƯỜI VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA (1360 lần)
Tác giả:  Lê Phước Cường*,
[9] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (1354 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[10] Xử lý phẩm nhuộm Reactive Blue 161 bằng kỹ thuật Fenton kết hợp với bùn hoạt tính (1294 lần)
Tác giả:  Đào Sỹ Đức*, Nguyễn Thị Hồng, Hoàng Tiến Cường
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn