ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 12,176,386

DANH SÁCH PHẢN BIỆN

TTHọ tênSố bàiĐơn vị
61TS. Quách Thanh Hải 0Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
62TS. Phạm Thị Hằng 1Học viện Nông nghiệp Việt Nam
63TS. Lê Thị Minh Hằng 1Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
64PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng 4Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
65TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh 5Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
66PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh 6Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
67TS. Bùi Bích Hạnh 2Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
68TS. Trần Thị Minh Hạnh 0Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
69ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh 0Đại Học Đà Nẵng
70TS. Vũ Thị Bích Hậu 0Sở Khoa học Công nghệ - Thành phố Đà Nẵng
71TS. Lê Thị Thu Hiền 5Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
72TS. Nguyễn Minh Hiền 0Khoa Hoá, Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
73TS. Trương Thị Thu Hiền 3Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
74ThS. Lê Minh Hiệp 1Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Ngoại Ngữ
75TS. Trịnh Trung Hiếu 3Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
76PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu 10Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
77PGS.TS. Hoàng Phương Hoa 8Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
78PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 29Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
79TS. Phan Thị Hoa 0Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
80TS. Trịnh Thị Thái Hoà 0Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
81PGS.TS. Phan Văn Hòa 9Đại học Đà Nẵng
82TS. Nguyễn Lê Hòa 4Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
83TS. Huỳnh anh Hoàng 1Khoa Môi trường- Trường ĐHBK Đà Nẵng
84ThS. Nguyễn Phú Hoàng 1Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Cao đẳng công nghệ - ĐHĐN
85TS. Võ Đức Hoàng 0Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
86TS. Nguyễn Thanh Hội 5Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng
87TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng 2Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng
88ThS. Võ Đình Hợp 0Cơ quan Đại học Đà Nẵng
89TS. Nguyễn Đình Huấn 4Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
90GS.TS. Nguyễn Thế Hùng 5Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
91TS. Lê Xuân Hùng 4Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
92TS. Ngũ Thiện Hùng 2Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
93GS.TS. Lê Kim Hùng 26Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
94PGS.TS. Võ Trung Hùng 14Đại học Đà Nẵng
95PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng 5Đại học Đà Nẵng
96PGS.TS. Đường Nguyễn Hưng 1Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
97TS. Nguyễn Tấn Hưng 1Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
98TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương 1Khoa Ngữ văn, Đại học Khoa học, Huế
99TS. Lê Quốc Huy 0Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
100ThS. Nguyễn Quốc Huy 0Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
101TS. Dương Thế Hy 2Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
102TS. Bạch Quốc Khánh 5Đại học Bách Khoa Hà Nội
103PGS.TS. Phan Huy Khánh 5Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
104TS. Nguyễn Phương Khánh 4Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
105ThS. Nguyễn Văn Khánh 8Phòng Cơ sở vật chất - Trường Đại học Sư phạm
106TS. Phan Trần Đăng Khoa 1Khoa Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách khoa Đà Nẵng
107ThS. Đàm Nguyễn Anh Khoa 2Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
108TS. HOÀNG HỮU KHÔI 0Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
109TS. Đào Nguyên Khôi 0Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
110PGS.TS. Lưu Quý Khương 24Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
111TS. Nguyễn Đức Kiên 0Đại học kinh tế Huế
112TS. Huỳnh Văn Kiệt 0Viện Nghiên cứu ứng dụng và Đổi mới sáng tạo,Trường Đại học Đông Á
113TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt 7Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
114PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm 15Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
115TS. Lê Hồng Lâm 3Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
116TS. Nguyễn Lan 0Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
117PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê 6Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
118GS.TS. Văn Việt Mẫn Lê 1Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
119TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ 2Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
120PGS.TS. Giang Thị Kim Liên 12Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 264 người   / 5 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 12,176,386