ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Võ Trung Hùng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 8,179,470

DANH SÁCH PHẢN BIỆN

TTHọ tênSố bàiĐơn vị
61TS. Dương Thế Hy 1Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
62TS. Nguyễn Phương Khánh 3Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
63ThS. Nguyễn Văn Khánh 6Phòng Cơ sở vật chất - Trường Đại học Sư phạm
64ThS. Đàm Nguyễn Anh Khoa 2Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
65TS. Phan Trần Đăng Khoa 0Khoa Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách khoa Đà Nẵng
66TS. HOÀNG HỮU KHÔI 0Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
67TS. Đào Nguyên Khôi 0Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
68PGS.TS. Lưu Quý Khương 22Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
69PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm 15Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
70TS. Đặng Tùng Lâm 0Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
71PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê 6Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
72TS. Vũ Thường Linh 0Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
73ThS. Nguyễn Hoàng Duy Linh 0Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
74TS. NGUYỄN THỊ TRÚC LOAN 1Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
75TS. Nguyễn Thị Huỳnh Lộc 0Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
76TS. Trần Văn Luận 0Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
77TS. Đào Ngọc Thế Lực 2Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
78TS. Nguyễn Minh Lý 2Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
79Trần Mạnh Hùng 0Khoa Khoa học Y Sinh, Viện VNUK, ĐH Đà Nẵng
80TS. Trịnh Đăng Mậu 1Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm
81ThS. Trần Thị Yến Minh 1Trường ĐH Sư phạm
82TS. LÊ THỊ TỊNH MINH 1Khoa Điện, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
83PGS.TS. Võ Văn Minh 20Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
84TS. Phạm Thị Mỹ 3Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
85TS. Lê Quang Nam 0Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng
86TS. Lê Hoài Nam 2Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
87PGS.TS. Phạm Cẩm Nam 4Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
88GS.TS. Trần Văn Nam 6Đại học Đà Nẵng
89TS. Nguyễn Linh Nam 3Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
90TS. Võ Thị Quỳnh Nga 2Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
91PGS.TS. Đặng Thế Ngọc 0Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
92TS. Võ Thắng Nguyên 0Khoa Hóa, Đại học Sư phạm
93PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên 3Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng
94PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên 1Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
95TS. Nguyễn Trần Nguyên 1Khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm
96TS. Nguyễn Phi Hùng 2Ban Giám đốc - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
97TS. Nguyễn Thị Thống Nhất 0Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
98ThS. Lê Thị Kim Oanh 4Khoa Quốc Tế Học - Trường Đại học Ngoại Ngữ
99PGS.TS. Huỳnh Công Pháp 15Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng
100TS. Bùi Việt Phú 0Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
101TS. Trần Hữu Phúc 9Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
102ThS. Nguyễn Hữu Phúc 0Khoa Luật - Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
103ThS. Trương Trung Phương 0Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
104TS. Đặng Hoài Phương 3Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
105TS. Nguyễn Hồng Việt Phương 0Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
106TS. Nguyễn Thị Đông Phương 1Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
107TS. Đoàn Thanh Phương 0Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
108ThS. Đỗ Thị Phượng 2Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
109PGS.TS. Trần Văn Quang 13Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
110TS. Nguyễn Hữu Quý 2Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
111PGS.TS. Trương Công Quỳnh 0Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
112ThS. Nguyễn Vinh San 0Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
113PGS.TS. TRẦN VĂN SÁNG 0Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP- ĐHĐN
114TS. Bạch Quốc Sĩ 1Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
115ThS. Lê Văn Thanh Sơn 0Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
116TS. Võ Quang Sơn 1Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
117TS. Nguyễn Đình Sơn 1Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
118PGS.TS. Lê Quang Sơn 0Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
119TS. Lê Minh Sơn 5Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
120TS. Đoàn Thị Tâm 2Trường Đại học Tây Nguyên
Tìm thấy: 171 người   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Võ Trung Hùng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 8,179,470