ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 12,176,727

DANH SÁCH PHẢN BIỆN

TTHọ tênSố bàiĐơn vị
121ThS. Đỗ Trần Hà Linh 0Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
122ThS. Nguyễn Hoàng Duy Linh 0Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
123TS. Vũ Thường Linh 0Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
124TS. Huỳnh Thị Diệu Linh 0Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
125TS. NGUYỄN THỊ TRÚC LOAN 2Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
126TS. PHAM HUU LOC 1Trường đai học công nghiệp thực phẩm TP.HCM
127TS. Nguyễn Thị Huỳnh Lộc 0Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
128TS. Đặng Đức Long 8Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Đại học Đà Nẵng
129TS. Trần Văn Luận 0Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
130TS. Đào Ngọc Thế Lực 2Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
131TS. Nguyễn Minh Lý 2Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
132TS. Lê Thị Phương Mai 1Trường Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng
133TS. Nguyễn Hoàng Mai 4Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
134TS. Đặng Hữu Mẫn 0Khoa Tài chính, Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN
135Trần Mạnh Hùng 0Khoa Khoa học Y Sinh, Viện VNUK, ĐH Đà Nẵng
136TS. Trịnh Đăng Mậu 1Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
137ThS. Trần Thị Yến Minh 1Trường ĐH Sư phạm
138TS. LÊ THỊ TỊNH MINH 2Khoa Điện, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
139TS. Lê Văn Minh 0Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
140TS. Nguyễn Quốc Minh 0Đại học Bách Khoa Hà Nội
141PGS.TS. Võ Văn Minh 20Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
142TS. Phạm Quý Mười 8Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
143PGS.TS. Đặng Văn Mỹ 5Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
144TS. Phạm Thị Mỹ 3Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
145TS. Lê Quang Nam 0Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng
146GS.TS. Trần Văn Nam 6Đại học Đà Nẵng
147PGS.TS. Phạm Cẩm Nam 5Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
148TS. Nguyễn Linh Nam 3Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
149TS. Huỳnh Phương Nam 0Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
150TS. Võ Thị Quỳnh Nga 2Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
151TS. Bùi Trọng Ngoãn 5Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
152PGS.TS. Đặng Thế Ngọc 0Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
153PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên 3Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng
154PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên 1Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
155TS. Nguyễn Thị Thống Nhất 0Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
156PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh 11Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
157PGS.TS. Huỳnh Công Pháp 15Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng
158TS. Bùi Việt Phú 0Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
159ThS. Nguyễn Hữu Phúc 0Khoa Luật - Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
160TS. Lê Nữ Minh Phương 3Trường Đại Học Kinh Tế Huế
161ThS. Trương Trung Phương 0Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
162TS. Đặng Hoài Phương 3Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
163TS. Nguyễn Thị Đông Phương 1Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
164TS. Đoàn Thanh Phương 0Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
165TS. Nguyễn Duy Phương 4Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
166ThS. Đỗ Thị Phượng 2Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
167TS. Dương Minh Quân 1Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
168TS. Nguyễn Thế Quang 0Học viện Kỹ thuật Quân sự
169PGS.TS. Trần Văn Quang 14Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
170TS. Trần Đình Khôi Quốc 3Đại học Đà Nẵng
171TS. Hoàng Nhật Quy 0Trường Đại học Sư pham - ĐHĐN
172TS. Nguyễn Hữu Quý 2Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
173PGS.TS. Trương Công Quỳnh 0Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
174TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh 0Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
175ThS. Nguyễn Vinh San 0Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
176PGS.TS. TRẦN VĂN SÁNG 0Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP- ĐHĐN
177TS. Lê Xuân Sanh 5Đại học Điện lực Hà Nội
178TS. Bạch Quốc Sĩ 1Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
179ThS. Lê Văn Thanh Sơn 0Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
180PGS.TS. Lê Quang Sơn 0Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 264 người   / 5 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 12,176,727