ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,507

DANH SÁCH PHẢN BIỆN

TTHọ tênSố bàiĐơn vị
181KS. Nguyễn Đức Huy 1Công ty TNHH Synopsys Việt Nam
182PGS.TS. Lê Văn Huy 8Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
183TS. Lê Thanh Huy 0Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
184ThS. Nguyễn Quốc Huy 0Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
185TS. Nguyễn Đức Huy 2Bộ môn Hệ thống điện, viện Điện, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
186TS. Lê Quốc Huy 1Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
187TS. Dương Nguyễn Minh Huy 4Đại học Đà Nẵng
188TS. Phạm Châu Huỳnh 0Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng
189TS. Dương Thế Hy 4Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
190TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha 2 Trường Đại học Ngoại Ngữ
191TS. Đinh Thanh Khẩn 2Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
192PGS.TS. Phan Huy Khánh 5Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
193TS. Bạch Quốc Khánh 5Đại học Bách Khoa Hà Nội
194ThS. Nguyễn Văn Khánh 8Phòng Cơ sở vật chất - Trường Đại học Sư phạm
195TS. Nguyễn Phương Khánh 4Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
196TS. Nguyễn Duy Khiêm 1Trường Đại học Quy Nhơn
197TS. Phan Trần Đăng Khoa 2Khoa Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách khoa Đà Nẵng
198ThS. Đàm Nguyễn Anh Khoa 2Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
199TS. HOÀNG HỮU KHÔI 0Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
200TS. Đào Nguyên Khôi 0Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
201PGS.TS. Lưu Quý Khương 25Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
202TS. Nguyễn Đức Kiên 0Đại học kinh tế Huế
203TS. Phạm Văn Kiên 6Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
204TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt 7Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
205TS. Huỳnh Văn Kiệt 0Viện Nghiên cứu ứng dụng và Đổi mới sáng tạo,Trường Đại học Đông Á
206TS. Nguyễn Kim Ánh 2Khoa Điện, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
207TS. Kiều Thị Kính 1trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
208TS. Lê Hồng Lâm 6Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
209PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm 16Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
210TS. Đặng Tùng Lâm 0Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
211TS. Nguyễn Lan 0Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
212TS. Nguyễn Đình Lầu 5Đại học Sư phạm, ĐHĐN
213ThS. Trần Văn Líc 2Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
214PGS.TS. Giang Thị Kim Liên 14Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh - Đại học Đà Nẵng
215ThS. Đỗ Trần Hà Linh 0Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
216TS. Huỳnh Thị Diệu Linh 1Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
217TS. Vũ Thường Linh 0Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
218TS. Nguyễn Mỹ Linh 0Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
219TS. Nguyễn Tùng Linh 1Đại học Điện lực
220TS. NGUYỄN THỊ TRÚC LOAN 2Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
221PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan 9Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
222TS. PHAM HUU LOC 1Trường đai học công nghiệp thực phẩm TP.HCM
223TS. Nguyễn Thị Huỳnh Lộc 0Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
224TS. Phan Thành Long 3Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
225TS. Đặng Đức Long 8Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Đại học Đà Nẵng
226TS. Trần Văn Luận 1Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
227TS. Đào Ngọc Thế Lực 2Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
228TS. Phạm Quốc Luyến 1Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM
229TS. Nguyễn Minh Lý 2Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
230TS. Lê Thị Mai 1Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm
231TS. Lê Thị Phương Mai 1Trường Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng
232TS. Nguyễn Hoàng Mai 4Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
233TS. Trương Thị Thanh Mai 1Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
234GS.TS. Lê Văn Việt Mẫn 2Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
235TS. Đặng Hữu Mẫn 0Khoa Tài chính, Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN
236TS. Trần Đức Mạnh 4Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm
237TS. Trần Mạnh Hùng 0Khoa Khoa học Y Sinh, Viện VNUK, ĐH Đà Nẵng
238TS. Trịnh Đăng Mậu 4Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
239TS. Trương Văn Mến 1Bộ môn Cơ khí - Động lực, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh
240TS. Nguyễn Quốc Minh 2Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tìm thấy: 476 người   / 8 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,507