ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,021

DANH SÁCH PHẢN BIỆN

TTHọ tênSố bàiĐơn vị
301TS. Đinh Thị Phượng 2Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
302ThS. Đỗ Thị Phượng 2Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
303TS. Đào Thị Thanh Phượng 8Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
304PGS.TS. Vũ Thị Phương Anh 0Trường Đại học Quảng Nam
305TS. Dương Minh Quân 1Đại học Đà Nẵng
306TS. Nguyễn Đức Quận 0Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
307TS. Nguyễn Thế Quang 1Học viện Kỹ thuật Quân sự
308PGS.TS. Trần Văn Quang 16Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
309TS. Trần Đình Khôi Quốc 3Đại học Đà Nẵng
310TS. Hoàng Nhật Quy 0Trường Đại học Sư pham - ĐHĐN
311TS. Nguyễn Hữu Quý 2Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
312TS. Nguyễn Thị Phương Quyên 1The University of Danang-University of Science and Technology
313TS. TRẦN XUÂN QUỲNH 0Khoa Thương mại điện tử, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
314TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh 0Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
315PGS.TS. Trương Công Quỳnh 0Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
316ThS. Nguyễn Vinh San 0Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
317TS. Nguyễn Văn Sang 3Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
318PGS.TS. TRẦN VĂN SÁNG 0Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP- ĐHĐN
319TS. Lê Xuân Sanh 5Đại học Điện lực Hà Nội
320TS. Bạch Quốc Sĩ 1Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
321ThS. Lê Văn Thanh Sơn 1Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
322TS. Nguyễn Đình Sơn 2Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
323TS. Võ Quang Sơn 2Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
324GS.TS. Nguyễn Trường Sơn 5Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
325TS. Lê Minh Sơn 8Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
326PGS.TS. Lê Quang Sơn 1Đại học Đà Nẵng
327TS. Nguyễn Văn Song 0Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng
328TS. Phạm Phú Song Toàn 5Khoa Công nghệ Hoá học - Môi Trường, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng
329ThS. Trần Thị Ngọc Sương 2Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
330TS. Nguyễn Đức Sỹ 0Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng
331TS. Đinh Văn Tạc 2Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
332TS. Đoàn Thị Tâm 2Trường Đại học Tây Nguyên
333TS. Trịnh Lê Tân 0Trường Đại học Duy Tân
334ThS. Bùi Hoàng Tân 2Trường Đại học Cần Thơ
335TS. Trương Minh Tấn 0Trường Đại học Quy Nhơn
336ThS. Nguyễn Văn Tấn 7Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
337PGS.TS. Dương Hồng Thẩm 0Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn STU
338TS. Nguyễn Hoàng Thân 0Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
339TS. Hồ Viết Thắng 4Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa
340TS. Huỳnh Việt Thắng 3Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
341PGS.TS. Hoàng Tất Thắng 2Trường Đại học Khoa học Huế
342PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng 0Trường Đại học Kinh tế quốc dân
343TS. Phạm Công Thắng 0Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng
344TS. NGUYỄN HỒNG THANH 0KHOA TIẾNG TRUNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐH ĐÀ NẴNG
345TS. Ngô Đình Thanh 2Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa
346TS. Nguyễn Ngọc Thanh 0Đại học Công nghiệp Hà Nội
347TS. Mạc Thị Hà Thanh 2Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
348PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh 8Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
349GS.TS. Trương Bá Thanh 4Đại học Đà Nẵng
350TS. Nguyễn Thị Mỹ Thanh 3Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
351ThS. Vũ Vân Thanh 8Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
352ThS. Trần Thị Kim Thanh 1Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
353TS. Võ Như Thành 8Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa
354TS. Phạm Huy Thành 0Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
355ThS. Nguyễn Tường Thành 0Đại học Quy Nhơn
356PGS.TS. Dương Ngọc Thành 0 Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ
357TS. Hoàng Văn Thạnh 4Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa
358ThS. Tăng Phương Thảo 0Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường
359ThS. Phạm Thị Thanh Thảo 1Khoa Nhật - Hàn - Thái, Trường Đại học Ngoại Ngữ
360TS. Lê Tấn Thi 1Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 476 người   / 8 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,021