ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,380,842

THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ

Họ tên: PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến 
Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 
Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học và thống kê / Khoa học Tự nhiên / Toán học, Tin học
Khoa học máy tính và thông tin / Khoa học Tự nhiên / Công nghệ thông tin
 
Ngoại ngữ: Czech, Anh, Nga, Pháp, Đức 
Website cá nhân: http://scv.udn.vn/tqchien/  

CÁC BÀI BÁO CỦA TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ
TTTiêu đềSố lầnTạp chí số
1Thuật toán Bellman-Ford cải biên tìm đường đi ngắn nhất trên mạng mở rộng  (Mã số: B2015-249)1401Số 11(96).2015, Quyển 1
2Thuật toán đẩy luồng trước tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng  (Mã số: B2014-105)1615Số 11(84).2014, Quyển 1
3Thuật toán đường đi tăng luồng tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng  (Mã số: B2014-095)1941Số 9(82).2014
4Nâng cao hiệu năng tính toán cho thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị mở rộng  (Mã số: B2014-094)1703Số 7(80).2014
5Thuật toán hoán chuyển nguồn đích tìm luồng cực đại trên mạng giao thông  (Mã số: B2014-092)1687Số 7(80).2014
6Thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng giao thông mở rộng  (Mã số: B2013-482)2092Số 1(74).2014, Quyển 2
7 Computer simulation of monthly streamflows with Thomas-Fiering model and Gar(1)-fragments model  (Mã số: B2013-363)2291Số 12(73).2013 Quyển 1
8THUẬT TOÁN PHÂN LUỒNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TUYẾN TÍNH TỐI ƯU TRÊN MẠNG GIAO THÔNG MỞ RỘNG  (Mã số: B2013-309)1408Số 3(76).2014
9Ứng dụng thuật toán tìm đường đi nhanh nhất tìm luồng cực đại đa phương tiện tuyến tính đồng thời chi phí cực tiểu trên mạng giao thông mở rộng  (Mã số: B2013-306)344Số 10(71).2013
10MẠNG GIAO THÔNG MỞ RỘNG VÀ BÀI TOÁN PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TUYẾN TÍNH  (Mã số: B2013-308)1597Số 1(74).2014, Quyển 1
11THUẬT TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT TRÊN ĐỒ THỊ TỔNG QUÁT  (Mã số: B2012-505)2056Số 12(61), quyển 2
12NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC THUẬT TOÁN SINH RA BIẾN NGẪU NHIÊN CÓ PHÂN PHỐI GAMMA  (Mã số: B2012-253)2560Số 10(59)
13BÀI TOÁN TỒN TẠI BA ĐIỂM TRONG KHÔNG GIAN CÓ TRỌNG TÂM NGUYÊN (phần 2)  (Mã số: B2012-180)1985Số 9(58), quyển 1
14BÀI TOÁN TỒN TẠI BA ĐIỂM TRONG KHÔNG GIAN CÓ TRỌNG TÂM NGUYÊN (phần 1)  (Mã số: B2012-179)1979Số 8(57), quyển 1
15ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT ĐA NGUỒN ĐÍCH TÌM LUỒNG CỰC ĐẠI ĐA HÀNG HÓA ĐỒNG THỜI CHI PHÍ CỰC TIỂU  (Mã số: B2012-66)2294Số 5(54)
Tìm thấy: 16 bài   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,380,842