a
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm
THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ
Họ tên: PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến 
Ngày sinh: 00/08/1953 
Nơi công tác: Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 
Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học, tin học 
Ngoại ngữ: Czech, Anh, Nga, Pháp, Đức 
Địa chỉ liên hệ: K36/34 Lê Duẩn, Đà Nẵng 
Website cá nhân: http://scv.udn.vn/tqchien/  

CÁC BÀI BÁO CỦA TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ
TTTiêu đềSố lầnTạp chí số
1Thuật toán Bellman-Ford cải biên tìm đường đi ngắn nhất trên mạng mở rộng  (Mã số: B2015-249)560Số 11(96).2015, Quyển 1
2Thuật toán đẩy luồng trước tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng  (Mã số: B2014-105)765Số 11(84).2014, Quyển 1
3Thuật toán đường đi tăng luồng tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng  (Mã số: B2014-095)881Số 9(82).2014
4Nâng cao hiệu năng tính toán cho thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị mở rộng  (Mã số: B2014-094)905Số 7(80).2014
5Thuật toán hoán chuyển nguồn đích tìm luồng cực đại trên mạng giao thông  (Mã số: B2014-092)823Số 7(80).2014
6Thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng giao thông mở rộng  (Mã số: B2013-482)1084Số 1(74).2014, Quyển 2
7 Computer simulation of monthly streamflows with Thomas-Fiering model and Gar(1)-fragments model  (Mã số: B2013-363)1162Số 12(73).2013 Quyển 1
8THUẬT TOÁN PHÂN LUỒNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TUYẾN TÍNH TỐI ƯU TRÊN MẠNG GIAO THÔNG MỞ RỘNG  (Mã số: B2013-309)887Số 3(76).2014
9Ứng dụng thuật toán tìm đường đi nhanh nhất tìm luồng cực đại đa phương tiện tuyến tính đồng thời chi phí cực tiểu trên mạng giao thông mở rộng  (Mã số: B2013-306)344Số 10(71).2013
10MẠNG GIAO THÔNG MỞ RỘNG VÀ BÀI TOÁN PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TUYẾN TÍNH  (Mã số: B2013-308)1030Số 1(74).2014, Quyển 1
11THUẬT TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT TRÊN ĐỒ THỊ TỔNG QUÁT  (Mã số: B2012-505)1254Số 12(61), quyển 2
12NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC THUẬT TOÁN SINH RA BIẾN NGẪU NHIÊN CÓ PHÂN PHỐI GAMMA  (Mã số: B2012-253)1556Số 10(59)
13BÀI TOÁN TỒN TẠI BA ĐIỂM TRONG KHÔNG GIAN CÓ TRỌNG TÂM NGUYÊN (phần 2)  (Mã số: B2012-180)1219Số 9(58), quyển 1
14BÀI TOÁN TỒN TẠI BA ĐIỂM TRONG KHÔNG GIAN CÓ TRỌNG TÂM NGUYÊN (phần 1)  (Mã số: B2012-179)1222Số 8(57), quyển 1
15ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT ĐA NGUỒN ĐÍCH TÌM LUỒNG CỰC ĐẠI ĐA HÀNG HÓA ĐỒNG THỜI CHI PHÍ CỰC TIỂU  (Mã số: B2012-66)1415Số 5(54)
Tìm thấy: 16 bài   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31675 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28456 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27035 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26840 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26761 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26572 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25873 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25429 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25412 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 Tạp chí Khoa học Công nghệ

Tổ Quản trị mạng Thông tin - Đại học Đà Nẵng  Fone: 0511.3817533  Các thành viên: - Đinh Quang Trung - Hồ Duy Việt

 Thiết kế
 Địa chỉ   : 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng  Đơn vị  : Đại học Đà Nẵng
 Điện thoại : 84.0236. 3817 788  Điện thoại : 84.0236. 3817 533
 Email : tapchikhcn@ud.edu.vn  Email : udn.it@ud.edu.vn