ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,380,531

THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ

Họ tên: Hội thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 
Nơi công tác: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng 
Lĩnh vực nghiên cứu: Ngoại ngữ 
Ngoại ngữ: Anh 
Website cá nhân:  

CÁC BÀI BÁO CỦA TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ
TTTiêu đềSố lầnTạp chí số
1CLASSROOM –BASED ASSESSMENT IN TEACHING ENGLISH IN THE CONTEXT OF VIETNAM  (Mã số: B2012-426)1841Số 2(63).2013, quyển 2
2IELTS SELF-STUDY ASSESSMENT OF HIGH-QUALITY FIRST-YEAR STUDENTS THROUGH ASSIGNMENT PORTFOLIOS -- A CASE-STUDY IN FOREIGN TRADE UNIVERSITY  (Mã số: B2012-425)2338Số 2(63).2013, quyển 2
3VIETNAMESE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ PERSPECTIVES ON TEACHING AND LEARNING IN THE ASIA-PACIFIC REGION  (Mã số: B2012-443)1775Số 2(63).2013, quyển 2
4THE USE OF FIGURATIVE LANGUAGE IN ENGLISH LITERATURE  (Mã số: B2012-442)1641Số 2(63).2013, quyển 2
5LANGUAGE TRANSFER IN CLASSROOM COMMUNICATION AND LANGUAGE LEARNING  (Mã số: B2012-441)1688Số 2(63).2013, quyển 2
6THE USE OF INDUCTIVE CONSCIOUSNESS-RAISING ACTIVITIES IN PROMOTING ENGLISH USE AND IMPROVING GRAMMATICAL KNOWLEDGE  (Mã số: B2012-440)2074Số 2(63).2013, quyển 2
7TOWARDS WRITING A BETTER REPORT  (Mã số: B2012-439)2220Số 2(63).2013, quyển 2
8STUDENTS’ ABILITY IN USING ENGLISH COLLOCATIONS: AN ANALYSIS OF VIETNAMESE EFL LEARNERS  (Mã số: B2012-438)1802Số 2(63).2013, quyển 2
9AN OFFLINE ASSESSMENT OF SPEAKING SKILL WITH THE HELP OF MODERN TECHNOLOGY  (Mã số: B2012-437)1803Số 2(63).2013, quyển 2
10FREE TELECOLLABORATION 2.0 FOR ONLINE INTERCULTURAL EXCHANGES: SOME INSIGHTS FOR ENGLISH LANGUAGE EDUCATION IN VIETNAM  (Mã số: B2012-435)1777Số 2(63).2013, quyển 2
11A CRITICAL ANALYSIS OF INTERCULTURAL COMPETENCE DEVELOPMENT IN 11TH GRADE ENGLISH TEXTBOOK FROM THE ENGLISH AS INTERNATIONAL LANGUAGE (EIL) PERSPECTIVE  (Mã số: B2012-434)1899Số 2(63).2013, quyển 2
12“MAY I HELP YOU?” : INVESTIGATING ENGLISH USE IN THE HOSPITALITY INDUSTRY IN VIETNAM  (Mã số: B2012-433)1948Số 2(63).2013, quyển 2
13POLITENESS STRATEGIES FOR MAINTAINING ENGLISH AND VIETNAMESE CONVERSATIONS  (Mã số: B2012-431)1973Số 2(63).2013, quyển 2
14A STUDY OF DIFFICULTIES FACED BY EFL TEACHERS IN TEACHING LISTENING AT HIGH SCHOOLS IN NGHE AN PROVINCE, VIETNAM (A CASE STUDY WITH CURRENTLY USED TEXTBOOK "TIENG ANH 11”)  (Mã số: B2012-430)2097Số 2(63).2013, quyển 2
15A DISCOURSE ANALYSIS OF STOCK MARKET NEWS IN ENGLISH AND VIETNAMESE  (Mã số: B2012-428)2010Số 2(63).2013, quyển 2
Tìm thấy: 17 bài   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,380,531