ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,417

THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ

Họ tên: Hội thảo Khoa Công nghệ Thông tin - ĐHBK 
Nơi công tác: Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng 
Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ Thông tin 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp 
Website cá nhân:  

CÁC BÀI BÁO CỦA TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ
TTTiêu đềSố lầnTạp chí số
1Giải pháp xây dựng kho ngữ liệu đa ngữ Việt-ÊĐê gán nhãn theo ngữ cảnh  (Mã số: B2013-494)2077Số 1(74).2014, Quyển 2
2Một phương pháp mô hình hóa kiến trúc cho các đối tượng được giám sát trong hệ phân tán  (Mã số: B2013-493)2005Số 1(74).2014, Quyển 2
3Building an evaluation dataset for Vietnamese information retrieval  (Mã số: B2013-492)2252Số 12(73).2013 Quyển 1
4Hệ thống đa chức năng hỗ trợ người khuyết tật  (Mã số: B2013-490)1858Số 1(74).2014, Quyển 2
5Thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng giao thông mở rộng  (Mã số: B2013-482)2092Số 1(74).2014, Quyển 2
6CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG  (Mã số: B2013-481)30349Số 1(74).2014, Quyển 2
7Mô phỏng Lưu lượng dòng chảy hàng tháng với mô hình FGar(1) và mô hình MGar(1)  (Mã số: B2013-480)1904Số 1(74).2014, Quyển 2
8Ứng dụng GIS xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo nguy cơ trượt lở đất tỉnh Quảng Ngãi  (Mã số: B2013-478)1893Số 1(74).2014, Quyển 2
9NHẬN DẠNG CHUYỂN ĐỘNG QUAY DỰA TRÊN MÔ HÌNH MARKOV ẨN VÀ CONFORMAL GEOMETRIC ALGEBRA  (Mã số: B2013-475)1682Số 1(74).2014, Quyển 2
10Phương pháp nén ảnh sử dụng mạng Nơron nhân tạo và k-means.  (Mã số: B2013-474)1738Số 1(74).2014, Quyển 2
11Phương pháp nén ảnh sử dụng mạng Nơron nhân tạo và k-means.  (Mã số: B2013-474)1738Số 1(74).2014, Quyển 2
12MỘT THUẬT TOÁN TÌM TẬP THƯỜNG XUYÊN TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU GIAO TÁC CÓ TRỌNG SỐ  (Mã số: B2013-472)1526Số 1(74).2014, Quyển 2
13NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY  (Mã số: B2013-470)28651Số 1(74).2014, Quyển 2
14Giải pháp tạo giáo trình điện tử bằng văn phạm phi ngữ cảnh  (Mã số: B2013-468)1617Số 1(74).2014, Quyển 2
15PHÂN MẢNH DỮ LIỆU TRONG THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN DỰA VÀO KỸ THUẬT PHÂN CỤM HƯỚNG TRI THỨC  (Mã số: B2013-466)1817Số 1(74).2014, Quyển 2
Tìm thấy: 21 bài   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,417