ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,486

THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ

Họ tên: PGS.TS. Võ Trung Hùng 
Nơi công tác: Đại học Đà Nẵng 
Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin / Khoa học kỹ thuật và công nghệ / Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 
Ngoại ngữ: Anh (C), Nga (C), Pháp (D) 
Website cá nhân: http://www.dut.edu.vn/nckh/vthung/web_vn/  

CÁC BÀI BÁO CỦA TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ
TTTiêu đềSố lầnTạp chí số
1Một số phương pháp tính độ tương đồng văn bản dựa trên mô hình vec-tơ  (Mã số: B2017-519)1507Số 11(120).2017-Quyển 1
2So sánh văn bản dựa trên mô hình véc-tơ  (Mã số: B2017-209)1228Số 3(112).2017-Quyển 1
3MỘT MÔI TRƯỜNG THỐNG NHẤT ĐỂ BIỂU DIỄN, LƯU TRỮ, SOẠN THẢO VÀ XỬ LÝ CÁC CÔNG THỨC TOÁN HỌC  (Mã số: B2017-056)1230Số 1(110).2017
4Áp dụng học máy dựa trên lập trình di truyền trong tìm kiếm Web xuyên ngữ  (Mã số: B2015-447)1422Số 1(98).2016
5Xây dựng kho dữ liệu phục vụ hệ thống phát hiện sao chép  (Mã số: B2014-430)1279Số 1(86).2015
6BỔ SUNG DỮ LIỆU VÀO TỪ ĐIỂN UNL – TIẾNG VIỆT TRONG BỘ CÔNG CỤ UNL EXPLORER  (Mã số: B2014-252)1070Số 11(84).2014, Quyển 1
7Ứng dụng CRF nhận dạng thực thể định danh trong văn bản tiếng Việt  (Mã số: B2014-226)1799Số 9(82).2014
8Building an evaluation dataset for Vietnamese information retrieval  (Mã số: B2013-492)2252Số 12(73).2013 Quyển 1
9Nghiên cứu kỹ thuật WATERMARKING và ứng dụng trong văn bản tiếng Việt  (Mã số: B2013-465)1421Số 3(76).2014
10LRUDSMART – KHO HỌC LIỆU TRỰC TUYẾN CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  (Mã số: B2013-375)1802Số 1(74).2014, Quyển 1
11Ứng dụng lập trình di truyền phục vụ học xếp hạng  (Mã số: B2012-413)2451Số 11(60).quyển 1
12Xây dựng kho dữ liệu đa ngữ Anh - Pháp - Việt  (Mã số: B2012-334)2297Số 10(59)
13CÔNG CỤ TÁCH ĐOẠN ĐA CÁCH VÀ ĐỆ QUI CHO TÀI LIỆU CÓ CẤU TRÚC  (Mã số: B2012-174)2649Số 7(56)
14ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG MÔ PHỎNG, PHÂN TÍCH DỮ LIỆU DÂN CƯ  (Mã số: B2012-9)2385Số 2(51)
Tìm thấy: 14 bài  
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,486