ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,071

THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ

Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 
Nơi công tác: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng 
Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học và văn học / Khoa học nhân văn / Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ học, Dịch thuật, Ngôn ngữ và văn hóa
 
Ngoại ngữ: tieng Anh, tiếng Pháp 
Website cá nhân:  

CÁC BÀI BÁO CỦA TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ
TTTiêu đềSố lầnTạp chí số
1A systemic-functional analysis of parataxis and hypotaxis in academic IELTS sample essays  (Mã số: JST-UD2020-182E)136Vol. 18, No. 12.1, 2020
2An investigation into “Affect”, “Judgement” and “Appreciation” in english speeches by nobel peace prize laureates  (Mã số: JST-UD2020-115E)129Vol. 18, No. 12.1, 2020
3Loss and gain in the Vietnamese translational equivalents of stylistic devices used in the novel series The Lord of The Rings by J. R. R. Tolkien  (Mã số: JST-UD2020-105E)397Vol. 18, No. 6, 2020
4458Vol. 18, No. 6, 2020
5Linguistic features of high school regulations in English and Vietnamese  (Mã số: B2018-201)136410(131).2018
6An investigation into layout features of English texts introducing world cultural heritage sites in the United Kingdom  (Mã số: B2018-197)149012(133).2018
7A discourse analysis of milk advertisements in English and Vietnamese  (Mã số: B2018-177)14758(129).2018
8An investigation into processes in English texts on makeup instructions in light of functional grammar  (Mã số: B2018-176)16558(129).2018
9Linguistic features of inspirational English Quotations denoting Education  (Mã số: B2017-602)12102(123).2018
10Mismatches between the English translational version and its source language text in the Vietnamese bilingual math textbook set “Toán 5”  (Mã số: B2017-592)10312(123).2018
11Ideational meaning in IELTS sample essay introductions in light of systemic functional grammar  (Mã số: B2017-382)1204Số 12(121).2017
12Discourse features of English articles warning about the risk of natural resources exhaustion  (Mã số: B2017-317)1297Số 8(117).2017
13LOSS AND GAIN IN THE VIETNAMESE TRANSLATION OF STYLISTIC DEVICES USED IN UNCLE TOM’S CABIN BY HARRIET BEECHER STOWE  (Mã số: B2016-413)1514Số 2(111).2017-Quyển 1
14AN INVESTIGATION INTO THE LAYOUT FEATURES OF TEXTS INTRODUCING MUSEUMS IN LONDON  (Mã số: B2016-226)118112(109).2016
15LAYOUT PATTERNS OF ENGLISH TEXTS DESCRIBING ENDANGERED WILD MAMMALS  (Mã số: B2016-224)1188Số 6(115).2017
Tìm thấy: 33 bài   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,071