ISSN: 1859-1531
BOARD OF EDITORS

General Editor
Prof. BUI Van Ga

Associate General Editor
Prof. TRAN Van Nam

Editor-in-chief
Assoc. Prof. VO Trung Hung

UNIVERSITIES & RESEARCH CENTERS
Administration Department
41 Le Duan Str., Danang City
Danang University of Science and Technology
54 Nguyen Luong Bang Str., Danang City
Danang University of Economics
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Danang University of Education
459 Ton Duc Thang Str., Danang City
University of Foreign Language Studies
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
University of Technology and Education
48 Cao Thang Str., Danang City
Campus in Kontum
129 Phan Dinh Phung Str., Kon Tum
School of Information an Communication Technology
41 Le Duan Str., Danang City
School of Medicine and Pharmacy
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
School of International Education
41 Le Duan Str., Da Nang City
Institute for Research and Executive Education
158A Le Loi Str., Danang city
Software Development Centre
41 Le Duan Str., Danang City
Center for Education Accreditation
41 Le Duan Str., Danang City
Foreign Language Center
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
Center for Management and Corporate Consultancy
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Total Visitors: 8,286,874

STATISTICS BY AUTHOR

NoAuthorOrganizationPosts
1Hội thảo KHQG ATiGB 2017 Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng108
2Hội nghị KH ATiGB 2016 Đại học Đà Nẵng - Trường Cao đẳng Công nghệ77
3Hội thảo Cán bộ trẻ ĐHQG-ĐHV 2016 Đại học Đà năng34
4PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng29
5GS.TS. Lê Kim Hùng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng28
6PGS.TS. Lưu Quý Khương Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng23
7PGS.TS. Võ Văn Minh Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng20
8PGS.TS. Huỳnh Công Pháp Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng15
9PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng15
10PGS.TS. Võ Trung Hùng Đại học Đà Nẵng14
11PGS.TS. Lưu Đức Bình Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng14
12PGS.TS. Giang Thị Kim Liên Đại học Đà Nẵng13
13GS.TS. Đào Hùng Cường Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng11
14PGS.TS. Phan Cao Thọ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng11
15TS. Trần Hữu Phúc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng10
16PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng10
17PGS.TS. Nguyễn Chí Công Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng9
18PGS.TS. Lê Văn Huy Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng9
19GS.TS. Trần Văn Nam Đại học Đà Nẵng8
20PGS.TS. Lê Thành Bắc Đại học Đà Nẵng7
21TS. Lưu Ngọc An Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng7
22KS. Vũ Vân Thanh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng7
23TS. Trương Lê Bích Trâm Đại học Đà Nẵng6
24ThS. Nguyễn Văn Khánh Phòng Cơ sở vật chất - Trường Đại học Sư phạm6
25TS. Bùi Xuân Đông Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng6
26TS. Lê Thị Giao Chi Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng6
27GS.TSKH. Bùi Văn Ga Bộ Giáo dục và Đào tạo6
28PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng6
29ThS. Nguyễn Thị Hương Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng5
30PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng5
31TS. Ninh Thị Thu Thủy Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng5
32PGS.TS. Võ Chí Chính Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng5
33TS. Võ Châu Tuấn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng5
34TS. Lê Minh Sơn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng5
35PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng Đại học Đà Nẵng5
36TS. Nguyễn Văn Hướng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng5
37PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng5
38PGS.TS. Trương Hữu Trì Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng5
39TS. Trần Thanh Sơn Trường Đại học Điện lực4
40TS. Nguyễn Linh Nam Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng4
41TS. Nguyễn Thị Trâm Anh Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng4
42GS.TS. Trương Bá Thanh Đại học Đà Nẵng4
43GS.TS. Lê Thế Giới Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng4
44TS. Hoàng Dũng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng4
45TS. Bùi Xuân Vững Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng4
Find: 81 author   / 2 page

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

BOARD OF EDITORS

General Editor
Prof. BUI Van Ga

Associate General Editor
Prof. TRAN Van Nam

Editor-in-chief
Assoc. Prof. VO Trung Hung

UNIVERSITIES & RESEARCH CENTERS
Administration Department
41 Le Duan Str., Danang City
Danang University of Science and Technology
54 Nguyen Luong Bang Str., Danang City
Danang University of Economics
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Danang University of Education
459 Ton Duc Thang Str., Danang City
University of Foreign Language Studies
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
University of Technology and Education
48 Cao Thang Str., Danang City
Campus in Kontum
129 Phan Dinh Phung Str., Kon Tum
School of Information an Communication Technology
41 Le Duan Str., Danang City
School of Medicine and Pharmacy
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
School of International Education
41 Le Duan Str., Da Nang City
Institute for Research and Executive Education
158A Le Loi Str., Danang city
Software Development Centre
41 Le Duan Str., Danang City
Center for Education Accreditation
41 Le Duan Str., Danang City
Foreign Language Center
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
Center for Management and Corporate Consultancy
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Total Visitors: 8,286,874