ISSN: 1859-1531
BOARD OF EDITORS

General Editor
Prof. BUI Van Ga

Associate General Editor
Prof. TRAN Van Nam

Editor-in-chief
Assoc. Prof. NGUYEN Tan Hung

UNIVERSITIES & RESEARCH CENTERS
Administration Department
41 Le Duan Str., Danang City
Danang University of Science and Technology
54 Nguyen Luong Bang Str., Danang City
Danang University of Economics
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Danang University of Education
459 Ton Duc Thang Str., Danang City
University of Foreign Language Studies
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
University of Technology and Education
48 Cao Thang Str., Danang City
Campus in Kontum
129 Phan Dinh Phung Str., Kon Tum
School of Information an Communication Technology
41 Le Duan Str., Danang City
School of Medicine and Pharmacy
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
School of International Education
41 Le Duan Str., Da Nang City
Institute for Research and Executive Education
158A Le Loi Str., Danang city
Software Development Centre
41 Le Duan Str., Danang City
Center for Education Accreditation
41 Le Duan Str., Danang City
Foreign Language Center
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
Center for Management and Corporate Consultancy
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Total Visitors: 19,393,630

STATISTICS BY AUTHOR

NoAuthorOrganizationPosts
1Hội thảo KHQG ATiGB 2017 Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng108
2Hội thảo KHQG ATiGB 2018 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng88
3Hội nghị KH ATiGB 2016 Đại học Đà Nẵng - Trường Cao đẳng Công nghệ77
4PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng37
5PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng35
6Hội thảo Cán bộ trẻ ĐHQG-ĐHV 2016 Đại học Đà năng34
7PGS.TS. Đinh Thành Việt Đại học Đà Nẵng34
8GS.TS. Lê Kim Hùng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng31
9PGS.TS. Lưu Quý Khương Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng27
10PGS.TS. Võ Văn Minh Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng23
11PGS.TS. Trương Hoài Chính Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng21
12PGS.TS. Trần Văn Quang Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng19
13PGS.TS. Lê Tiến Dũng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng18
14PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng16
15PGS.TS. Giang Thị Kim Liên Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh - Đại học Đà Nẵng16
16PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng16
17PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng Đại học Đà Nẵng15
18PGS.TS. Huỳnh Công Pháp Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng15
19PGS.TS. Lê Phước Cường Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng15
20PGS.TS. Lưu Đức Bình Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng15
21PGS.TS. Võ Trung Hùng Đại học Đà Nẵng14
22PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng14
23GS.TSKH. Bùi Văn Ga Đại học Đà Nẵng14
24PGS.TS. Phan Cao Thọ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng14
25TS. ATigb 2019 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật13
26GS.TS. Đào Hùng Cường Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng13
27TS. Phan Như Thúc Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng13
28TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng12
29TS. Nguyễn Văn Hiệu Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng12
30PGS.TS. Lê Minh Đức Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Trung12
31PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng12
32PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng12
33PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng Đại học Đà Nẵng11
34TS. Nguyễn Thị Hương Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng11
35PGS.TS. Lê Đức Tùng Bộ môn Hệ Thống Điện, viện Điện, trường ĐHBK Hà nội11
36PGS.TS. Phan Văn Hòa Đại học Đà Nẵng11
37PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng10
38PGS.TS. Trần Hữu Phúc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng10
39PGS.TS. Bùi Quang Bình Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng10
40TS. Nguyễn Minh Hòa Trường Đại học Trà Vinh10
41PGS.TS. Đặng Quốc Vương Viện Điện, Đại Học Bách Khoa Hà Nội10
42PGS.TS. Nguyễn Chí Công Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng10
43TS. Trương Lê Bích Trâm Đại học Đà Nẵng10
44PGS.TS. Lê Văn Huy Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng9
45TS. Hoàng Thế Hải Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm9
Find: 389 author   / 9 page

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

BOARD OF EDITORS

General Editor
Prof. BUI Van Ga

Associate General Editor
Prof. TRAN Van Nam

Editor-in-chief
Assoc. Prof. NGUYEN Tan Hung

UNIVERSITIES & RESEARCH CENTERS
Administration Department
41 Le Duan Str., Danang City
Danang University of Science and Technology
54 Nguyen Luong Bang Str., Danang City
Danang University of Economics
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Danang University of Education
459 Ton Duc Thang Str., Danang City
University of Foreign Language Studies
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
University of Technology and Education
48 Cao Thang Str., Danang City
Campus in Kontum
129 Phan Dinh Phung Str., Kon Tum
School of Information an Communication Technology
41 Le Duan Str., Danang City
School of Medicine and Pharmacy
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
School of International Education
41 Le Duan Str., Da Nang City
Institute for Research and Executive Education
158A Le Loi Str., Danang city
Software Development Centre
41 Le Duan Str., Danang City
Center for Education Accreditation
41 Le Duan Str., Danang City
Foreign Language Center
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
Center for Management and Corporate Consultancy
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Total Visitors: 19,393,630