ISSN: 1859-1531
BOARD OF EDITORS

General Editor
Prof. BUI Van Ga

Associate General Editor
Prof. TRAN Van Nam

Editor-in-chief
Dr. NGUYEN Tan Hung

UNIVERSITIES & RESEARCH CENTERS
Administration Department
41 Le Duan Str., Danang City
Danang University of Science and Technology
54 Nguyen Luong Bang Str., Danang City
Danang University of Economics
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Danang University of Education
459 Ton Duc Thang Str., Danang City
University of Foreign Language Studies
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
University of Technology and Education
48 Cao Thang Str., Danang City
Campus in Kontum
129 Phan Dinh Phung Str., Kon Tum
School of Information an Communication Technology
41 Le Duan Str., Danang City
School of Medicine and Pharmacy
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
School of International Education
41 Le Duan Str., Da Nang City
Institute for Research and Executive Education
158A Le Loi Str., Danang city
Software Development Centre
41 Le Duan Str., Danang City
Center for Education Accreditation
41 Le Duan Str., Danang City
Foreign Language Center
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
Center for Management and Corporate Consultancy
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Total Visitors: 12,080,624

STATISTICS BY AUTHOR

NoAuthorOrganizationPosts
1Hội thảo KHQG ATiGB 2017 Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng108
2Hội thảo KHQG ATiGB 2018 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng88
3Hội nghị KH ATiGB 2016 Đại học Đà Nẵng - Trường Cao đẳng Công nghệ77
4PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng36
5Hội thảo Cán bộ trẻ ĐHQG-ĐHV 2016 Đại học Đà năng34
6PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng31
7GS.TS. Lê Kim Hùng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng28
8PGS.TS. Lưu Quý Khương Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng26
9PGS.TS. Võ Văn Minh Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng20
10PGS.TS. Trần Văn Quang Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng17
11PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng16
12PGS.TS. Lê Tiến Dũng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng15
13PGS.TS. Huỳnh Công Pháp Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng15
14PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng15
15PGS.TS. Giang Thị Kim Liên Đại học Đà Nẵng14
16PGS.TS. Võ Trung Hùng Đại học Đà Nẵng14
17PGS.TS. Lưu Đức Bình Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng14
18TS. Lê Phước Cường Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng14
19TS. Phan Như Thúc Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng13
20GS.TS. Đào Hùng Cường Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng13
21PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng Đại học Đà Nẵng13
22PGS.TS. Phan Cao Thọ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng13
23TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng11
24PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng11
25PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng11
26PGS.TS. Phan Văn Hòa Đại học Đà Nẵng11
27PGS.TS. Trần Hữu Phúc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng10
28PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng10
29TS. Nguyễn Thị Hương Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng10
30PGS.TS. Bùi Quang Bình Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng10
31GS.TSKH. Bùi Văn Ga Bộ Giáo dục và Đào tạo9
32PGS.TS. Nguyễn Chí Công Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng9
33PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng9
34TS. Phạm Duy Vũ Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng9
35PGS.TS. Lê Văn Huy Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng9
36ThS. Nguyễn Văn Khánh Phòng Cơ sở vật chất - Trường Đại học Sư phạm8
37TS. Lê Đình Dương Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng8
38TS. Nguyễn Văn Đông Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng8
39GS.TS. Trần Văn Nam Đại học Đà Nẵng8
40TS. Đặng Quốc Vương Viện Điện, Đại Học Bách Khoa Hà Nội8
41TS. Nguyễn Thị Thu Hà Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng8
42KS. Vũ Vân Thanh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng8
43PGS.TS. Hoàng Phương Hoa Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng8
44TS. Đặng Đức Long Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Đại học Đà Nẵng8
45TS. Bùi Xuân Đông Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng8
Find: 222 author   / 5 page

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

BOARD OF EDITORS

General Editor
Prof. BUI Van Ga

Associate General Editor
Prof. TRAN Van Nam

Editor-in-chief
Dr. NGUYEN Tan Hung

UNIVERSITIES & RESEARCH CENTERS
Administration Department
41 Le Duan Str., Danang City
Danang University of Science and Technology
54 Nguyen Luong Bang Str., Danang City
Danang University of Economics
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Danang University of Education
459 Ton Duc Thang Str., Danang City
University of Foreign Language Studies
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
University of Technology and Education
48 Cao Thang Str., Danang City
Campus in Kontum
129 Phan Dinh Phung Str., Kon Tum
School of Information an Communication Technology
41 Le Duan Str., Danang City
School of Medicine and Pharmacy
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
School of International Education
41 Le Duan Str., Da Nang City
Institute for Research and Executive Education
158A Le Loi Str., Danang city
Software Development Centre
41 Le Duan Str., Danang City
Center for Education Accreditation
41 Le Duan Str., Danang City
Foreign Language Center
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
Center for Management and Corporate Consultancy
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Total Visitors: 12,080,624