ISSN: 1859-1531
BOARD OF EDITORS

General Editor
Prof. BUI Van Ga

Associate General Editor
Prof. TRAN Van Nam

Editor-in-chief
Assoc. Prof. VO Trung Hung

UNIVERSITIES & RESEARCH CENTERS
The University of Danang
41 Le Duan Str., Danang City
Danang University of Science and Technology
54 Nguyen Luong Bang Str., Danang City
Danang University of Economics
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Danang University of Education
459 Ton Duc Thang Str., Danang City
University of Foreign Language Studies
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
University of Technology and Education
48 Cao Thang Str., Danang City
Campus in Kontum
129 Phan Dinh Phung Str., Kon Tum
School of Information an Communication Technology
41 Le Duan Str., Danang City
School of Medicine and Pharmacy
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
School of International Education
41 Le Duan Str., Da Nang City
Institute for Research and Executive Education
158A Le Loi Str., Danang city
Software Development Centre
41 Le Duan Str., Danang City
Center for Education Accreditation
41 Le Duan Str., Danang City
Foreign Language Center
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
Center for Management and Corporate Consultancy
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Total Visitors: 7,705,894

STATISTICS BY AUTHOR

NoAuthorOrganizationPosts
1Hội thảo KHQG ATiGB 2017 Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng108
2Hội nghị KH ATiGB 2016 Đại học Đà Nẵng - Trường Cao đẳng Công nghệ77
3Hội thảo Cán bộ trẻ ĐHQG-ĐHV 2016 Đại học Đà năng34
4GS.TS. Lê Kim Hùng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng28
5PGS.TS. Võ Văn Minh Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng20
6PGS.TS. Huỳnh Công Pháp Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng15
7PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng15
8PGS.TS. Võ Trung Hùng Đại học Đà Nẵng14
9PGS.TS. Phan Cao Thọ Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng11
10GS.TS. Đào Hùng Cường Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng11
11TS. Trần Hữu Phúc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng10
12PGS.TS. Nguyễn Chí Công Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng9
13GS.TS. Trần Văn Nam Đại học Đà Nẵng8
14PGS.TS. Lê Thành Bắc Đại học Đà Nẵng7
15GS.TSKH. Bùi Văn Ga Bộ Giáo dục và Đào tạo6
16PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng6
17TS. Lê Thị Giao Chi Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng6
18TS. Trương Lê Bích Trâm Đại học Đà Nẵng6
19PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng Đại học Đà Nẵng5
20PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng5
21ThS. Nguyễn Thị Hương Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng5
22PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng5
23GS.TS. Lê Thế Giới Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng4
24GS.TS. Nguyễn Thế Hùng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng4
25PGS.TS. Phạm Cẩm Nam Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng4
26TS. Nguyễn Anh Duy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng4
27GS.TS. Trương Bá Thanh Đại học Đà Nẵng4
28TS. Nguyễn Linh Nam Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng4
29TS. Phạm Anh Đức Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng3
30PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng3
31GS.TSKH. Hồ Đắc Lộc Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM2
32ThS. Nguyễn Thị Liên Đại học Phú Yên2
33TS. Hoàng Ngọc Hà IRD (Đia chỉ nhà: K61/21 Nguyễn Đức Trung, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng)2
34TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng2
35TS. Võ Quang Sơn Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN1
36TS. Đào Duy Nam Trường Phổ Thông Năng Khiếu- Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Tp. Hồ Chí Minh1
37TS. NGUYỄN THỊ TRÚC LOAN Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng1
38ThS. Lê Văn Thịnh Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa1
39TS. Tào Quang Bảng Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng1
40ThS. Trương Hoài Nam Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 21
41ThS. TRẦN HOÀNG GIANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM1
Find: 41 author  

Chọn trang: [ 1 ]

BOARD OF EDITORS

General Editor
Prof. BUI Van Ga

Associate General Editor
Prof. TRAN Van Nam

Editor-in-chief
Assoc. Prof. VO Trung Hung

UNIVERSITIES & RESEARCH CENTERS
The University of Danang
41 Le Duan Str., Danang City
Danang University of Science and Technology
54 Nguyen Luong Bang Str., Danang City
Danang University of Economics
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Danang University of Education
459 Ton Duc Thang Str., Danang City
University of Foreign Language Studies
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
University of Technology and Education
48 Cao Thang Str., Danang City
Campus in Kontum
129 Phan Dinh Phung Str., Kon Tum
School of Information an Communication Technology
41 Le Duan Str., Danang City
School of Medicine and Pharmacy
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
School of International Education
41 Le Duan Str., Da Nang City
Institute for Research and Executive Education
158A Le Loi Str., Danang city
Software Development Centre
41 Le Duan Str., Danang City
Center for Education Accreditation
41 Le Duan Str., Danang City
Foreign Language Center
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
Center for Management and Corporate Consultancy
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Total Visitors: 7,705,894