ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 12,176,438

DANH SÁCH BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG

TTTiêu đềLượt xem
1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp với dịch vụ thuế điện tử trên địa bàn Tây Nguyên  (Mã số: JST-UD2019-111)
Tác giả:  Quốc Luyến Phạm*; Tạp chí số: Vol. 17, No. 8, 2019; Trang: 11-16
25
2Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  (Mã số: JST-UD2019-095)
Tác giả:  Trương Thị Thu Hiền*; Tạp chí số: Vol. 17, No. 8, 2019; Trang: 17-20
24
3Diversity and distribution of freshwater fishes of Son Tra peninsula, Da Nang city  (Mã số: JST-UD2018-339E)
Tác giả:  HUỲNH QUANG THIỆN*, Nguyễn Văn Khánh; Tạp chí số: Vol. 17, No. 8, 2019; Trang: 1-5
37
4Đẩy mạnh thu hút vốn FDI gắn với bảo vệ môi trường tại thành phố Đà Nẵng  (Mã số: JST-UD2019-013)
Tác giả:  Đặng Vinh*; Tạp chí số: Vol. 17, No. 8, 2019; Trang: 21-26
19
5Giải pháp nâng cao vị thứ xếp hạng của Đại học Đà Nẵng trên các bảng xếp hạng quốc tế  (Mã số: JST-UD2019-078)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thành*; Tạp chí số: Vol. 17, No. 8, 2019; Trang: 31-35
27
6Environmental education for primary students through organizing after-class activities – current status and measures for rural areas of Hau Giang province  (Mã số: JST-UD2019-050E)
Tác giả:  Lê Trần Thanh Liêm*; Tạp chí số: Vol. 17, No. 8, 2019; Trang: 27-30
24
7Hikikomori, hội chứng xa lánh xã hội của thanh thiếu niên Nhật Bản  (Mã số: JST-UD2019-006)
Tác giả:  Nguyễn Võ Huyền Dung*, Nguyễn Phạm Linh Chi; Tạp chí số: Vol. 17, No. 8, 2019; Trang: 36-40
33
8Một số vấn đề liên quan đến nghi thức lời nói tiếng Nga  (Mã số: JST-UD2019-113)
Tác giả:  Vu Yen Son*; Tạp chí số: Vol. 17, No. 8, 2019; Trang: 46-49
24
9An analysis of themes in academic IELTS essays  (Mã số: JST-UD2019-092E)
Tác giả:   Trung Thị Nguyễn*; Tạp chí số: Vol. 17, No. 8, 2019; Trang: 41-45
15
10Phương pháp dự báo vận tốc gió cho các nhà máy điện gió có xét đến mối tương quan về không gian và thời gian  (Mã số: JST-UD2019-098)
Tác giả:  Lê Đình Dương*; Tạp chí số: Vol. 17, No. 8, 2019; Trang: 6-10
27
11Mô hình dự báo phụ tải ngắn hạn dựa trên phương pháp xử lý dữ liệu nhóm  (Mã số: JST-UD2019-094)
Tác giả:  Lê Đình Dương*; Tạp chí số: Vol. 17, No. 7, 2019; Trang: 1-4
152
12Mô phỏng số một hệ thống máy có các chi tiết quay đơn giản bằng phương pháp phần tử hữu hạn  (Mã số: JST-UD2019-090)
Tác giả:  Đặng Phước Vinh*, Hoài Nam Lê*; Tạp chí số: Vol. 17, No. 7, 2019; Trang: 5-9
112
13Nghiên cứu áp dụng công nghệ MBBR xử lý nước thải sinh hoạt Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam tại Đà Nẵng  (Mã số: JST-UD2019-053)
Tác giả:  Phan Như Thúc*; Tạp chí số: Vol. 17, No. 7, 2019; Trang: 10-14
77
14Nghiên cứu nâng cao hiệu suất trích ly gelatin từ da cá tra (Pangasius hypophthalmus) bằng kỹ thuật siêu âm  (Mã số: JST-UD2019-043)
Tác giả:  Nguyễn Thị Ngọc Hợi*, Huỳnh Thành Đạt; Tạp chí số: Vol. 17, No. 7, 2019; Trang: 15-18
94
15Nghiên cứu sản xuất hydroxyapatite từ xương bò  (Mã số: JST-UD2019-025)
Tác giả:  Hồ Quốc Phong*, Nguyễn Đình Duy, Huỳnh Liên Hương, Nguyễn Văn Đạt; Tạp chí số: Vol. 17, No. 7, 2019; Trang: 19-24
85
16Nghiên cứu thực nghiệm bơm nhiệt cấp nước nóng sử dụng môi chất lạnh mới R32 ở điều kiện khí hậu thành phố Hồ Chí Minh  (Mã số: JST-UD2019-029)
Tác giả:  Lê Minh Nhựt*, Trần Quang Danh; Tạp chí số: Vol. 17, No. 7, 2019; Trang: 25-28
91
17Nghiên cứu tính chất phá hủy của thép TRIP dưới biến dạng uốn sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn  (Mã số: JST-UD2019-037)
Tác giả:   Thi Hằng Phạm*; Tạp chí số: Vol. 17, No. 7, 2019; Trang: 29-32
59
18Thiết kế và chế tạo bộ phận cắt vỏ hạt sen tươi  (Mã số: JST-UD2019-071)
Tác giả:  HUỲNH THANH THƯỞNG, Nguyễn Hoài Tân, Phuong Lan Nguyen Tran, Huỳnh Quốc Khanh, Lê Phan Hưng*; Tạp chí số: Vol. 17, No. 7, 2019; Trang: 33-39
115
19Xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn trên Zp  (Mã số: JST-UD2019-030)
Tác giả:  NGUYEN DUC THUY*, Bùi Tất Hiếu, Lưu Hồng Dũng; Tạp chí số: Vol. 17, No. 7, 2019; Trang: 40-44
78
20Xây dựng mô hình toán và mô phỏng động cơ từ trở có kể đến ảnh hưởng của hỗ cảm  (Mã số: JST-UD2019-065)
Tác giả:  Đinh Hải Lĩnh*; Tạp chí số: Vol. 17, No. 7, 2019; Trang: 45-49
81
21Hardware-in-the-loop simulation for estimating dynamics parameters of vehicle  (Mã số: JST-UD2019-001)
Tác giả:  Nguyễn Văn Đông*, Nguyen Viet Thuan, Phan Minh Duc; Tạp chí số: Vol. 17, No. 6, 2019; Trang: 39-43
111
22The cyclodextrin inclusion complex-containing biodegradable polymeric systems as drug carrier  (Mã số: JST-UD2019-084E)
Tác giả:  Trương Lê Bích Trâm*, Truong Le Bich Trang; Tạp chí số: Vol. 17, No. 6, 2019; Trang: 61-65
122
23Co-extrusion of corn meal and polydextrose for making high fiber snack food: effects of extrusion screw speed on the product quality  (Mã số: JST-UD2019-042E)
Tác giả:  Jin Han Yang, Thị Thu Trà Trần, Văn Việt Mẫn Lê*; Tạp chí số: Vol. 17, No. 6, 2019; Trang: 10-14
152
24Assessment of land use change in Kon - Ha Thanh rivers catchment using landsat images  (Mã số: JST-UD2019-039E)
Tác giả:  Huy Cong Vu, Quang Binh Nguyen, Võ Ngọc Dương*; Tạp chí số: Vol. 17, No. 6, 2019; Trang: 6-9
118
25Effect of fly ash on physical and mechanical properties of mortar  (Mã số: JST-UDE2018-292)
Tác giả:  Vu-An Tran, Thanh-Duy Phan, Ngoc-Duy Do, Duy-Hai Vo, Hoang-Anh Nguyen; Tạp chí số: Vol. 17, No. 6, 2019; Trang: 35-38
99
26Đánh giá và quản lý rủi ro trong hệ thống cấp nước sinh hoạt tại thành phố Pleiku - Tỉnh Gia Lai  (Mã số: JST-UD2018-366)
Tác giả:  Nguyễn Tuấn Anh*, Nguyễn Ninh Hải, Nguyễn Minh Kỳ; Tạp chí số: Vol. 17, No. 6, 2019; Trang: 50-55
162
27Density estimation for waste cooking oil biodiesel  (Mã số: JST-UD2019-079E)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Xuân*, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Huynh Dong; Tạp chí số: Vol. 17, No. 6, 2019; Trang: 21-24
121
28Testing drilling tool intergrating damping system using machining test method  (Mã số: JST-UD2018-346E)
Tác giả:  Hồ Dương Đông*; Tạp chí số: Vol. 17, No. 6, 2019; Trang: 56-60
89
29Development of a receptionist robot: mechanical and control system design  (Mã số: JST-UD2018-361E)
Tác giả:  Danh Ngoc Nguyen, Hoang Trung Ngo, Ha Linh Le, Hoài Nam Lê*; Tạp chí số: Vol. 17, No. 6, 2019; Trang: 31-34
103
30Design of high isolation dual-band MIMO antenna using single neutral line  (Mã số: JST-UDE2018-304)
Tác giả:  Dang Thi Tu My, Dang Anh Khoa, Huynh Nguyen Bao Phuong; Tạp chí số: Vol. 17, No. 6, 2019; Trang: 25-30
95
31Co-optimization of transmission topology and generation dispatch incorporating demand response and renewable energy uncertainty in day-ahead electricity markets  (Mã số: JST-UD2019-067E)
Tác giả:  Phạm Năng Văn*, Le Cong Thanh, Nguyen Trong Nghia, Hoang Phuong Nam; Tạp chí số: Vol. 17, No. 6, 2019; Trang: 15-20
99
32Optimal placement of dynamic voltage restorer – solid state fault current limiter combination for global voltage sag mitigation in distribution system  (Mã số: JST-UD2018-354E)
Tác giả:  Bạch Quốc Khánh*; Tạp chí số: Vol. 17, No. 6, 2019; Trang: 44-49
109
33Application of taguchi method to investigation of optimal abrasive jet polishing parameters  (Mã số: JST-UD2018-355E)
Tác giả:  PHAM HUU LOC*; Tạp chí số: Vol. 17, No. 6, 2019; Trang: 1-5
161
34Mô hình hóa và điều khiển feedforward tách kênh cho bể khử khí  (Mã số: JST-UD2019-068)
Tác giả:  Nguyễn Lê Hòa*, Phan Văn Cẩn; Tạp chí số: Vol. 17, No. 5, 2019; Trang: 1-5
112
35Nghiên cứu biến tính xốp melamine formaldehyde bằng graphene ứng dụng làm vật liệu hấp thu dầu  (Mã số: JST-UD2019-083)
Tác giả:  Phan Thế Anh*, Đặng Kim Hoàng; Tạp chí số: Vol. 17, No. 5, 2019; Trang: 6-9
85
Tìm thấy: 2775 bài   / 80 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 12,176,438