ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,631,093

THỐNG KÊ BÀI BÁO THEO TÁC GIẢ

TTTác giảĐơn vịSố bài
1CITA 2015 Trường CĐ CNTT112
2Hội thảo KHQG ATiGB 2017 Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng108
3Hội thảo KHQG ATiGB 2018 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng88
4Hội nghị KH ATiGB 2016 Đại học Đà Nẵng - Trường Cao đẳng Công nghệ77
5Hội nghị khoa học Công trình Xanh Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng61
6Hội thảo Trường Cao đẳng Công nghệ Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng50
7Tác giả ở ngoài ĐHĐN Ngoài ĐHĐN50
8PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng37
9PGS.TS. Đinh Thành Việt Đại học Đà Nẵng34
10Hội thảo Cán bộ trẻ ĐHQG-ĐHV 2016 Đại học Đà năng34
11GS.TS. Lê Kim Hùng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng31
12PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng31
13PGS.TS. Lưu Quý Khương Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng27
14Hội thảo Trường Đại học Bách Khoa 2014 Đại học Bách Khoa24
15TS. Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh Khoa CN Nhiệt ĐIện Lạnh22
16Hội thảo Atcesd 2017 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng21
17Hội thảo Khoa Công nghệ Thông tin - ĐHBK Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng21
18PGS.TS. Võ Văn Minh Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng21
19PGS.TS. Trương Hoài Chính Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng21
20PGS.TS. Đoàn Quang Vinh Đại học Đà Nẵng21
21Hội thảo Trường Đại học Ngoại ngữ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng19
22PGS.TS. Trần Văn Quang Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng19
23TS. Hồ Trần Anh Ngọc Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng18
24ThS. phaylom Lào17
25PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng16
26PGS.TS. Lê Tiến Dũng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng16
27PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng16
28PGS.TS. Huỳnh Công Pháp Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng15
29PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng Đại học Đà Nẵng15
30PGS.TS. Giang Thị Kim Liên Đại học Đà Nẵng15
31ThS. Đoạn Chí Cường Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng15
32PGS.TS. Lê Phước Cường Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng15
33PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm14
34PGS.TS. Lưu Đức Bình Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng14
35PGS.TS. Phan Cao Thọ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng14
36PGS.TS. Võ Trung Hùng Đại học Đà Nẵng14
37PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng13
38GS.TS. Đào Hùng Cường Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng13
39Hội thảo RUNSUD 2016 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng13
40PGS.TS. Phạm Văn Tuấn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng13
41GS.TSKH. Bùi Văn Ga Đại học Đà Nẵng13
42TS. Phan Như Thúc Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng13
43TS. ATigb 2019 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật12
44PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng12
45TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng12
Tìm thấy: 1423 tác giả   / 32 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 15,631,093