ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 12,080,504

THỐNG KÊ BÀI BÁO THEO TÁC GIẢ

TTTác giảĐơn vịSố bài
91TS. Trần Mạnh Lục Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng7
92PGS.TS. Trần Văn Vang Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng7
93ThS. Nguyễn Thị Kim Bình Đại học Đà Nẵng7
94PGS.TS. Lê Thành Bắc Đại học Đà Nẵng7
95PGS.TS. Trương Hữu Trì Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng7
96TS. Võ Như Tiến Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng7
97TS. Đào Thị Thanh Phượng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng7
98PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng7
99TS. Huỳnh Minh Sơn Đại học Đà Nẵng7
100TS. Nguyễn Minh Hòa Trường Đại học Trà Vinh7
101TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng7
102TS. Lưu Ngọc An Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng7
103PGS.TS. Phan Quí Trà Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng7
104PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng Đại học Đà Nẵng7
105TS. Trần Ngọc Việt Giảng viên -Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn7
106TS. Huỳnh Hữu Hưng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng6
107TS. Lê Thị Phượng Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 6
108TS. Lê Thị Giao Chi Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng6
109TS. Phạm Phú Song Toàn Khoa Công nghệ Hoá học - Môi Trường, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng6
110TS. Lê Văn Tụy Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng6
111TS. Lê Hải Trung Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng6
112TS. Võ Như Thành Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa6
113ThS. Lê Thị Hằng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng6
114TS. Phan Đình Chung Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng6
115ThS. Bùi Văn Vân Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng6
116PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng6
117TS. Đậu Bá Thìn Trường Đại học Hồng Đức6
118TS. Hoàng Thị Thanh Hà Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng6
119TS. Đoàn Anh Tuấn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng6
120TS. Nguyễn Duy Nhật Viễn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà nẵng6
121PGS.TS. Tăng Tấn Chiến Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng6
122ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng6
123TS. Nguyễn Xuân Vinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long6
124TS. Trần Tấn Vinh Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng6
125ThS. Phạm Năng Văn Bộ môn Hệ thống điện, trường ĐHBK Hà Nội6
126TS. Phạm Minh Tuấn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng6
127TS. Lê Minh Sơn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng6
128GS.TS. Nguyễn Trường Sơn Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng6
129PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng6
130ThS. Bùi Viết Cường Khoa Hóa, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng6
131TS. Đặng Phước Vinh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa6
132ThS. Nguyễn Văn Chức Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng6
133TS. Đinh Thị Minh Hiền Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng6
134PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh6
135TS. Nguyễn Thanh Trường Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng6
Tìm thấy: 1353 tác giả   / 31 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 12,080,504