ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Võ Trung Hùng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 8,302,241

THỐNG KÊ BÀI BÁO THEO TÁC GIẢ

TTTác giảĐơn vịSố bài
91TS. Đoàn Đức Tùng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn7
92ThS. Nguyễn Văn Khánh Phòng Cơ sở vật chất - Trường Đại học Sư phạm6
93TS. Lê Thị Giao Chi Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng6
94TS. Lê Thị Phượng Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 6
95ThS. Phạm Phú Song Toàn Khoa Công nghệ Hoá học - Môi Trường, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng6
96TS. Lê Văn Tụy Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng6
97TS. Lê Hải Trung Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng6
98GS.TSKH. Bùi Văn Ga Bộ Giáo dục và Đào tạo6
99TS. Trương Lê Bích Trâm Đại học Đà Nẵng6
100TS. Nguyễn Văn Đông Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng6
101TS. Võ Như Thành Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa6
102ThS. Lê Thị Hằng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng6
103TS. Nguyễn Minh Hòa Trường Đại học Trà Vinh6
104ThS. Bùi Văn Vân Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng6
105TS. Hoàng Thị Thanh Hà Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng6
106TS. Nguyễn Duy Nhật Viễn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà nẵng6
107PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng6
108TS. Đậu Bá Thìn Trường Đại học Hồng Đức6
109TS. Nguyễn Xuân Vinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long6
110ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng6
111PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng6
112TS. Bùi Xuân Đông Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng6
113PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh6
114TS. Đinh Thị Minh Hiền Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng6
115GS.TS. Nguyễn Trường Sơn Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng6
116TS. Phạm Minh Tuấn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng6
117PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng6
118ThS. Nguyễn Văn Chức Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng6
119PGS.TS. Nguyễn Quốc Ý Đại học Bách Khoa Tp HCM6
120TS. Nguyễn Thanh Trường Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng6
121TS. Lê Thị Xuân Thùy Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng6
122PGS.TS. Võ Chí Chính Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng5
123ThS. Nguyễn Đăng Thạch Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng5
124TS. Nguyễn Hòa Nhân Trường Đại học Kinh tế, Đai học Đà Nẵng5
125Nguyễn Đình Lầu Trường Cao đẳng gtvt 25
126TS. Trần Thanh Sơn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng5
127PGS.TS. Trần Xuân Tùy Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng5
128PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng5
129ThS. Lê Minh Hiếu Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng5
130TS. Nguyễn Văn Hướng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng5
131ThS. Huỳnh Trúc Giang Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành, Đại học Ngoại ngữ, Đại hoc Đà Nẵng5
132Võ Thị Hoàng Yến Sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng5
133TS. Thái Ngọc Sơn Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà nẵng5
134ThS. Nguyễn Thu Hà Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa5
135ThS. Bùi Viết Cường Khoa Hóa, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng5
Tìm thấy: 1264 tác giả   / 29 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Võ Trung Hùng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 8,302,241