ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Võ Trung Hùng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 8,302,106

THỐNG KÊ BÀI BÁO THEO TÁC GIẢ

TTTác giảĐơn vịSố bài
136PGS.TS. Dương Việt Dũng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng5
137TS. Đặng Phước Vinh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa5
138ThS. Nguyễn Thị Hương Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng5
139Trần Quang Dần Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng5
140ThS. Mã Thanh Thủy Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng5
141PGS.TS. Phan Huy Khánh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng5
142TS. Lê Minh Sơn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng5
143TS. Nguyễn Thành Văn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng5
144ThS. Phạm Năng Văn Bộ môn Hệ thống điện, trường ĐHBK Hà Nội5
145ThS. Nguyễn Minh Phương Phòng Tổ chức - Hành chính - Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN, NCS Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 5
146TS. Nguyễn Huy Hoàng Học viện Kỹ thuật Quân sự5
147TS. Trần Hữu Tuấn Khoa Kinh tế & Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế5
148TS. Nguyễn Thanh Hội Trường Cao Đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng5
149TS. Lê Đình Sơn Đại học Đà Nẵng5
150PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng5
151TS. Hoàng Nam Hải Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng5
152ThS. Nguyễn Minh Thông Phòng Khoa học, SĐH và HTQT - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum5
153TS. Hoàng Xuân Dậu Khoa Công nghệ thông tin 1, Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông5
154TS. Ninh Thị Thu Thủy Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng5
155TS. Trần Tấn Vinh Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng5
156ThS. Lê Thị Kim Dung Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng5
157ThS. Dương Mộng Hà Đại học Đà Nẵng5
158Bùi Thanh Phi Cử nhân ngành sinh - môi trường5
159PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng Đại học Đà Nẵng5
160TS. Nguyễn Văn Dũng Đại học Cần Thơ5
161TS. Võ Châu Tuấn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng5
162ThS. Hồ Phan Hiếu Văn phòng ĐHĐN5
163TS. Lê Đình Dương Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng5
164PGS.TS. Trương Hữu Trì Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng5
165PGS.TS. Đặng Văn Mỹ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum5
166TS. Đoàn Anh Tuấn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng5
167ThS. Trương Văn Tuấn Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu Nghị Việt-Hàn5
168TS. Phan Đình Chung Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng5
169TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng5
170PGS.TS. Lê Hữu Ái Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng5
171PGS.TS. Trần Ngọc Ánh Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng5
172TS. Nguyễn Anh Tuấn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng5
173ThS. Phạm Ngọc Phương Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng5
174TS. Lê Dân Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng5
175ThS. Lê Thị Phương Loan Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng5
176ThS. Huỳnh Thị Kim Hà Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN5
177TS. Bùi Xuân Vương ĐH CN TP.HCM, TD1, CĐ Công thương Tp. HCM5
178ThS. Bùi Ngọc Toản Đại học Công nghiệp Tp.HCM5
179Đặng Đại Thọ Mỹ An 75
180TS. Huỳnh Hữu Hưng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng5
Tìm thấy: 1264 tác giả   / 29 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Võ Trung Hùng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 8,302,106