ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 12,176,700

THỐNG KÊ BÀI BÁO THEO TÁC GIẢ

TTTác giảĐơn vịSố bài
226TS. Tô Văn Hùng Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng4
227TS. Nguyễn Linh Nam Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng4
228TS. Nguyễn Phương Khánh Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng4
229GS.TS. Lê Thế Giới Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng4
230TS. Hồ Phước Tiến Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng4
231TS. Lê Minh Tiến Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng4
232ThS. Lê Vũ Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng4
233ThS. Phan Thị Kim Thủy Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa4
234GS.TS. Trương Bá Thanh Đại học Đà Nẵng4
235TS. Nguyễn Duy Phương Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng4
236TS. Trương Thị Bích Thanh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng4
237Ngô Thị Hường Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng4
238ThS. Thái Sơn Ban quản lý các dự án phát triển đô thị Đà Nẵng-Sở Xây Dựng TP Đà Nẵng4
239ThS. Lê Thị Ngọc Anh Trường Đại học Y Hà Nội4
240TS. Trần Hoàng Vũ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng4
241TS. Nguyễn Thị Hằng Phương Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng4
242TS. Lê Minh Tân Trường Đại học Tây Nguyên4
243Nguyễn Thị Thanh Phượng Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ4
244TS. Phạm Anh Đức Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng4
245ThS. Hồ Dương Đông Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa4
246TS. Đào Quang Thủy Bộ Khoa học và Công nghệ4
247ThS. Ngô Văn Dũng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng4
248TS. Lê Thị Như Ý Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nắng4
249PGS.TS. Lê Trung Thành Đại học Quốc gia Hà Nội4
250PGS.TS. Đặng Minh Nhật Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng4
251PGS.TS. Võ Xuân Tiến Đại học Đà Nẵng4
252TS. Nguyễn Lê Hòa Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng4
253ThS. Trịnh Công Duy Đại học Đà Nẵng4
254ThS. Tăng Thanh Mai Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng4
255ThS. Nguyễn Văn Hưng Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng4
256PGS.TS. Nguyễn Quang Giao Đại học Đà Nẵng4
257ThS. Nguyễn Văn Sang Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng4
258TS. Đặng Hoài Phương Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng4
259TS. VŨ MINH HÙNG Trường Đại Học Dầu Khí Việt Nam4
260ThS. Dương Tấn Quốc Đại Học Duy Tân4
261ThS. Phan Tiến Vinh Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng4
262PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng4
263ThS. Nguyễn Thị Hương Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng4
264PGS.TS. Cao Phi Bằng Trường Đại học Hùng Vương4
265TS. Lê Khánh Toàn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng4
266TS. Lương Vinh Quốc Danh Trường Đại học Cần Thơ4
267GS.TS. Nguyễn Quang Báu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQGHN4
268PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 4
269TS. Huỳnh Thị Kim Cúc Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm4
270PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế4
Tìm thấy: 1353 tác giả   / 31 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 12,176,700