ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Võ Trung Hùng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 8,270,756

THỐNG KÊ BÀI BÁO THEO TÁC GIẢ

TTTác giảĐơn vịSố bài
226ThS. Nguyễn Duy Phương trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng4
227ThS. Phan Thị Kim Thủy Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa4
228TS. Hồ Phước Tiến Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng4
229TS. Lê Minh Tiến Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng4
230ThS. Lê Vũ Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng4
231Nguyễn Thị Thanh Phượng Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ4
232TS. Nguyễn Thị Hằng Phương Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng4
233ThS. Lê Thị Ngọc Anh Trường Đại học Y Hà Nội4
234TS. Trần Hoàng Vũ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng4
235GS.TS. Trương Bá Thanh Đại học Đà Nẵng4
236TS. Phan Minh Đức Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng4
237TS. Lê Thị Như Ý Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nắng4
238PGS.TS. Lê Trung Thành Đại học Quốc gia Hà Nội4
239ThS. Ngô Văn Dũng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng4
240ThS. Trịnh Công Duy Đại học Đà Nẵng4
241ThS. Tăng Thanh Mai Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng4
242ThS. Nguyễn Văn Hưng Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng4
243PGS.TS. Võ Xuân Tiến Đại học Đà Nẵng4
244PGS.TS. Đặng Minh Nhật Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng4
245GS.TS. Nguyễn Thế Hùng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng4
246ThS. Hoàng Trà My Trung Tâm Ngoại Ngữ-Tin Học - Đại học Xây dựng Miền Trung, 24 Nguyễn Du, Phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên4
247ThS. Huỳnh Tấn Tiến Phòng Khoa Học Công nghệ & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Bách Khoa4
248ThS. phan trần minh hưng Tự do4
249ThS. Lê Thị Kim Oanh Khoa Quốc Tế Học - Trường Đại học Ngoại Ngữ4
250TS. Tô Thúy Nga Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng4
251ThS. Phan Tiến Vinh Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng4
252TS. Nguyễn Quang Giao Đại học Đà Nẵng4
253TS. Đặng Hoài Phương Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng4
254ThS. Nguyễn Thị Hương Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng4
255ThS. Nguyễn Văn Sang Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng4
256TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng3
257ThS. Nguyễn Quang Trung Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng3
258TS. Lê Nữ Minh Phương Trường Đại Học Kinh Tế Huế3
259ThS. Phan Thăng An Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức trung ương3
260PGS.TS. Ngô Quang Sơn ỦY BAN DÂN TỘC 3
261PGS.TS. Nguyễn Bá Trung Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng3
262ThS. Nguyễn Duy Thảo Khoa XD Cầu Đường - Trường Đại học Bách khoa 3
263ThS. Huỳnh Thảo Nguyên Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng3
264TS. LÊ NHẬT THĂNG Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông3
265ThS. Hồ Trịnh Quỳnh Thư NCS trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng3
266TS. Nguyễn Hiệp Đại học Đà Nẵng3
267TS. VŨ MINH HÙNG Trường Đại Học Dầu Khí Việt Nam3
268TS. Trần Thị Hương Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng3
269TS. Vũ Thị Chín Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội3
270TS. Huỳnh Việt Thắng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng3
Tìm thấy: 1264 tác giả   / 29 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Võ Trung Hùng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 8,270,756