ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 12,840,035

Cơ cấu tổ chức

BAN LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ
 
GS.TSKH Bùi Văn Ga
Tổng biên tập
GS.TS Trần Văn Nam
Phó Tổng biên tập
TS. Nguyễn Tấn Hưng
Trưởng ban biên tập

 

 DANH SÁCH BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

1.      

PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

Kinh tế

2.      

PGS.TS. Lê Thành Bắc

Điện

3.      

TS. Tào Quang Bảng

Cơ khí

4.      

GS.TS. Đào Hùng Cường

Hóa Hữu cơ

5.      

TS. Phạm Anh Đức

Quản lý dự án

6.      

GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Động cơ nhiệt, cơ học chất lỏng

7.      

GS.TS. Lê Thế Giới

Kinh Tế

8.      

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

Vật lý

9.      

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

Thủy lợi

10.  

GS.TS. Lê Kim Hùng

Điện

11.  

PGS.TS. Võ Trung Hùng

Công nghệ thông tin

12.  

PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng

Điện tử

13.  

PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm

Hóa học

14.  

GS.TSKH. Bành Tiến Long

Cơ khí chế tạo máy

15.  

PGS.TS. Võ Văn Minh

Sinh học và Môi trường

16.  

GS.TS. Trần Văn Nam

Động cơ Nhiệt

17.  

PGS.TS. Phạm Cẩm Nam

Hóa Tính toán

18.  

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp

Công nghệ thông tin

19.  

PGS.TS. Trần Hữu Phúc

Ngôn ngữ Anh

20.  

PGS.TS. Trương Công Quỳnh

Toán học

21.  

GS.TSKH. Nguyễn Xuân Quỳnh

Điện - Điện tử - Tự động hóa

22.  

PGS.TS. Lê Quang Sơn

Tâm lý

23.  

GS.TS. Trương Bá Thanh

Kinh tế

24.  

PGS.TS. Phan Cao Thọ

Xây dựng, Giao thông

25.  

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

Kinh tế

26.  

PGS.TS. Lưu Trang

Lịch sử

27.  

PGS.TS. Đoàn Quang Vinh

Điện

28.  

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ

Kinh tế

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 12,840,035