ISSN: 1859-1531
BOARD OF EDITORS

General Editor
Prof. BUI Van Ga

Associate General Editor
Prof. TRAN Van Nam

Editor-in-chief
Dr. NGUYEN Tan Hung

UNIVERSITIES & RESEARCH CENTERS
Administration Department
41 Le Duan Str., Danang City
Danang University of Science and Technology
54 Nguyen Luong Bang Str., Danang City
Danang University of Economics
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Danang University of Education
459 Ton Duc Thang Str., Danang City
University of Foreign Language Studies
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
University of Technology and Education
48 Cao Thang Str., Danang City
Campus in Kontum
129 Phan Dinh Phung Str., Kon Tum
School of Information an Communication Technology
41 Le Duan Str., Danang City
School of Medicine and Pharmacy
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
School of International Education
41 Le Duan Str., Da Nang City
Institute for Research and Executive Education
158A Le Loi Str., Danang city
Software Development Centre
41 Le Duan Str., Danang City
Center for Education Accreditation
41 Le Duan Str., Danang City
Foreign Language Center
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
Center for Management and Corporate Consultancy
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Total Visitors: 12,079,865

THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ

Họ tên: PGS.TS. Bùi Quang Bình 
Nơi công tác: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 
Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý kinh tế và xã hội / Khoa học xã hội / kinh tế học
 
Ngoại ngữ: Nga 
Website cá nhân: http://scv.udn.vn/.  

CÁC BÀI BÁO CỦA TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ
TTTiêu đềSố lầnTạp chí số
1Tác động từ đầu tư tư nhân tới tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Đắk Nông  (Mã số: B2018-165)5538(129).2018
2Tác động của đầu tư công tới mức đầu tư tư nhân ở Việt Nam – trường hợp tỉnh Quảng Nam  (Mã số: B2017-314)457Số 10(119).2017
3Nghiên cứu TFP ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam  (Mã số: B2015-048)947Số 8(93).2015
4Những thành công và vấn đề trong huy động, phân bổ và sử dụng vốn cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam  (Mã số: B2014-286)1104Số 4(89).2015
5MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THEO CHIỀU SÂU: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN  (Mã số: B2013-397)1292Số 4(77).2014
6BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ VỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN  (Mã số: B2013-084)1445Số 11(72).2013
7Phát triển kinh tế và bất bình đẳng giữa các vùng ở Việt Nam  (Mã số: B2012-459)2018Số 12(61), quyển 3
8NÂNG CAO MỨC SỐNG CỦA DÂN CƯ NÔNG THÔN VỚI YÊU CẦU ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG VÀ TÁI CẤU TRÚC KINH TẾ VIỆT NAM  (Mã số: B2012-258)1358Số 4(65).2013
9PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ DƯỚI GÓC ĐỘ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHÍNH SÁCH  (Mã số: B2012-230)1503Số 10(59)
10QUỐC LỘ 14 B VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ PHÍA TÂY QUẢNG NAM  (Mã số: B2012-20)1199Số 2(51)
Tìm thấy: 10 bài  
BOARD OF EDITORS

General Editor
Prof. BUI Van Ga

Associate General Editor
Prof. TRAN Van Nam

Editor-in-chief
Dr. NGUYEN Tan Hung

UNIVERSITIES & RESEARCH CENTERS
Administration Department
41 Le Duan Str., Danang City
Danang University of Science and Technology
54 Nguyen Luong Bang Str., Danang City
Danang University of Economics
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Danang University of Education
459 Ton Duc Thang Str., Danang City
University of Foreign Language Studies
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
University of Technology and Education
48 Cao Thang Str., Danang City
Campus in Kontum
129 Phan Dinh Phung Str., Kon Tum
School of Information an Communication Technology
41 Le Duan Str., Danang City
School of Medicine and Pharmacy
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
School of International Education
41 Le Duan Str., Da Nang City
Institute for Research and Executive Education
158A Le Loi Str., Danang city
Software Development Centre
41 Le Duan Str., Danang City
Center for Education Accreditation
41 Le Duan Str., Danang City
Foreign Language Center
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
Center for Management and Corporate Consultancy
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Total Visitors: 12,079,865