ISSN: 1859-1531
BOARD OF EDITORS

General Editor
Prof. BUI Van Ga

Associate General Editor
Prof. TRAN Van Nam

Editor-in-chief
Assoc. Prof. NGUYEN Tan Hung

UNIVERSITIES & RESEARCH CENTERS
Administration Department
41 Le Duan Str., Danang City
Danang University of Science and Technology
54 Nguyen Luong Bang Str., Danang City
Danang University of Economics
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Danang University of Education
459 Ton Duc Thang Str., Danang City
University of Foreign Language Studies
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
University of Technology and Education
48 Cao Thang Str., Danang City
Campus in Kontum
129 Phan Dinh Phung Str., Kon Tum
School of Information an Communication Technology
41 Le Duan Str., Danang City
School of Medicine and Pharmacy
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
School of International Education
41 Le Duan Str., Da Nang City
Institute for Research and Executive Education
158A Le Loi Str., Danang city
Software Development Centre
41 Le Duan Str., Danang City
Center for Education Accreditation
41 Le Duan Str., Danang City
Foreign Language Center
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
Center for Management and Corporate Consultancy
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Total Visitors: 19,393,744

THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ

Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 
Nơi công tác: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng 
Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học và văn học / Khoa học nhân văn / Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ học, Dịch thuật, Ngôn ngữ và văn hóa
 
Ngoại ngữ: tieng Anh, tiếng Pháp 
Website cá nhân:  

CÁC BÀI BÁO CỦA TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ
TTTiêu đềSố lầnTạp chí số
1A systemic-functional analysis of parataxis and hypotaxis in academic IELTS sample essays  (Mã số: JST-UD2020-182E)140Vol. 18, No. 12.1, 2020
2An investigation into “Affect”, “Judgement” and “Appreciation” in english speeches by nobel peace prize laureates  (Mã số: JST-UD2020-115E)133Vol. 18, No. 12.1, 2020
3Loss and gain in the Vietnamese translational equivalents of stylistic devices used in the novel series The Lord of The Rings by J. R. R. Tolkien  (Mã số: JST-UD2020-105E)397Vol. 18, No. 6, 2020
4461Vol. 18, No. 6, 2020
5Linguistic features of high school regulations in English and Vietnamese  (Mã số: B2018-201)136410(131).2018
6An investigation into layout features of English texts introducing world cultural heritage sites in the United Kingdom  (Mã số: B2018-197)149312(133).2018
7A discourse analysis of milk advertisements in English and Vietnamese  (Mã số: B2018-177)14768(129).2018
8An investigation into processes in English texts on makeup instructions in light of functional grammar  (Mã số: B2018-176)16578(129).2018
9Linguistic features of inspirational English Quotations denoting Education  (Mã số: B2017-602)12122(123).2018
10Mismatches between the English translational version and its source language text in the Vietnamese bilingual math textbook set “Toán 5”  (Mã số: B2017-592)10322(123).2018
11Ideational meaning in IELTS sample essay introductions in light of systemic functional grammar  (Mã số: B2017-382)1205Số 12(121).2017
12Discourse features of English articles warning about the risk of natural resources exhaustion  (Mã số: B2017-317)1298Số 8(117).2017
13LOSS AND GAIN IN THE VIETNAMESE TRANSLATION OF STYLISTIC DEVICES USED IN UNCLE TOM’S CABIN BY HARRIET BEECHER STOWE  (Mã số: B2016-413)1518Số 2(111).2017-Quyển 1
14AN INVESTIGATION INTO THE LAYOUT FEATURES OF TEXTS INTRODUCING MUSEUMS IN LONDON  (Mã số: B2016-226)118512(109).2016
15LAYOUT PATTERNS OF ENGLISH TEXTS DESCRIBING ENDANGERED WILD MAMMALS  (Mã số: B2016-224)1188Số 6(115).2017
Tìm thấy: 33 bài   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

BOARD OF EDITORS

General Editor
Prof. BUI Van Ga

Associate General Editor
Prof. TRAN Van Nam

Editor-in-chief
Assoc. Prof. NGUYEN Tan Hung

UNIVERSITIES & RESEARCH CENTERS
Administration Department
41 Le Duan Str., Danang City
Danang University of Science and Technology
54 Nguyen Luong Bang Str., Danang City
Danang University of Economics
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Danang University of Education
459 Ton Duc Thang Str., Danang City
University of Foreign Language Studies
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
University of Technology and Education
48 Cao Thang Str., Danang City
Campus in Kontum
129 Phan Dinh Phung Str., Kon Tum
School of Information an Communication Technology
41 Le Duan Str., Danang City
School of Medicine and Pharmacy
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
School of International Education
41 Le Duan Str., Da Nang City
Institute for Research and Executive Education
158A Le Loi Str., Danang city
Software Development Centre
41 Le Duan Str., Danang City
Center for Education Accreditation
41 Le Duan Str., Danang City
Foreign Language Center
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
Center for Management and Corporate Consultancy
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Total Visitors: 19,393,744