ISSN: 1859-1531
BOARD OF EDITORS

General Editor
Prof. BUI Van Ga

Associate General Editor
Prof. TRAN Van Nam

Editor-in-chief
Dr. NGUYEN Tan Hung

UNIVERSITIES & RESEARCH CENTERS
Administration Department
41 Le Duan Str., Danang City
Danang University of Science and Technology
54 Nguyen Luong Bang Str., Danang City
Danang University of Economics
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Danang University of Education
459 Ton Duc Thang Str., Danang City
University of Foreign Language Studies
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
University of Technology and Education
48 Cao Thang Str., Danang City
Campus in Kontum
129 Phan Dinh Phung Str., Kon Tum
School of Information an Communication Technology
41 Le Duan Str., Danang City
School of Medicine and Pharmacy
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
School of International Education
41 Le Duan Str., Da Nang City
Institute for Research and Executive Education
158A Le Loi Str., Danang city
Software Development Centre
41 Le Duan Str., Danang City
Center for Education Accreditation
41 Le Duan Str., Danang City
Foreign Language Center
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
Center for Management and Corporate Consultancy
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Total Visitors: 12,080,752

THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ

Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 
Nơi công tác: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng 
Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học và văn học / Khoa học nhân văn / Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ học, Dịch thuật, Ngôn ngữ và văn hóa
 
Ngoại ngữ: tieng Anh, tiếng Pháp 
Website cá nhân:  

CÁC BÀI BÁO CỦA TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ
TTTiêu đềSố lầnTạp chí số
1Linguistic features of high school regulations in English and Vietnamese  (Mã số: B2018-201)30910(131).2018
2An investigation into layout features of English texts introducing world cultural heritage sites in the United Kingdom  (Mã số: B2018-197)33412(133).2018
3A discourse analysis of milk advertisements in English and Vietnamese  (Mã số: B2018-177)5138(129).2018
4An investigation into processes in English texts on makeup instructions in light of functional grammar  (Mã số: B2018-176)5198(129).2018
5Linguistic features of inspirational English Quotations denoting Education  (Mã số: B2017-602)4052(123).2018
6Mismatches between the English translational version and its source language text in the Vietnamese bilingual math textbook set “Toán 5”  (Mã số: B2017-592)3592(123).2018
7Ideational meaning in IELTS sample essay introductions in light of systemic functional grammar  (Mã số: B2017-382)433Số 12(121).2017
8Discourse features of English articles warning about the risk of natural resources exhaustion  (Mã số: B2017-317)483Số 8(117).2017
9LOSS AND GAIN IN THE VIETNAMESE TRANSLATION OF STYLISTIC DEVICES USED IN UNCLE TOM’S CABIN BY HARRIET BEECHER STOWE  (Mã số: B2016-413)576Số 2(111).2017-Quyển 1
10AN INVESTIGATION INTO THE LAYOUT FEATURES OF TEXTS INTRODUCING MUSEUMS IN LONDON  (Mã số: B2016-226)51112(109).2016
11LAYOUT PATTERNS OF ENGLISH TEXTS DESCRIBING ENDANGERED WILD MAMMALS  (Mã số: B2016-224)480Số 6(115).2017
12STYLISTIC DEVICES USED IN SONG LYRICS EXPRESSING PATRIOTISM IN THE TWO SONG BOOKS: ALL AMERICAN PATRIOTIC AND AMERICAN PATRIOTIC SONGS  (Mã số: B2016-221)52912(109).2016
13AN INVESTIGATION INTO LEXICAL CHOICES IN NARRATIONS OF AMERICAN CARTOON TRAILERS  (Mã số: B2016-225)509Số 2(111).2017-Quyển 1
14Linguistic Features of Processes In Teacher –Student Conversations In the Memoir Teacher Man by Frank McCourt in Light of Functional Grammar  (Mã số: B2016-223)695Số 8(105).2016
15STRATEGIES AND FUNCTIONS OF OTHER-REPAIR IN ENGLISH AND VIETNAMESE CONVERSATIONS  (Mã số: B2016-103)700Số 6(103).2016
Tìm thấy: 29 bài   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

BOARD OF EDITORS

General Editor
Prof. BUI Van Ga

Associate General Editor
Prof. TRAN Van Nam

Editor-in-chief
Dr. NGUYEN Tan Hung

UNIVERSITIES & RESEARCH CENTERS
Administration Department
41 Le Duan Str., Danang City
Danang University of Science and Technology
54 Nguyen Luong Bang Str., Danang City
Danang University of Economics
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Danang University of Education
459 Ton Duc Thang Str., Danang City
University of Foreign Language Studies
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
University of Technology and Education
48 Cao Thang Str., Danang City
Campus in Kontum
129 Phan Dinh Phung Str., Kon Tum
School of Information an Communication Technology
41 Le Duan Str., Danang City
School of Medicine and Pharmacy
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
School of International Education
41 Le Duan Str., Da Nang City
Institute for Research and Executive Education
158A Le Loi Str., Danang city
Software Development Centre
41 Le Duan Str., Danang City
Center for Education Accreditation
41 Le Duan Str., Danang City
Foreign Language Center
131 Luong Nhu Hoc Str., Danang City
Center for Management and Corporate Consultancy
71 - Ngu Hanh Son Str., Danang City
Total Visitors: 12,080,752