ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Võ Trung Hùng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 8,287,464

Tạp chí SỐ 12(97).2015, QUYỂN 1

Bìa                    Nội dung                    
TTTiêu đềLượt xemTrang
16591
2Studying the method for sensitivity analysis of Ozone formation in urban and rural areas using CMAQ
Tác giả:  Nguyễn Phước Quý An*
5781
3Study of Designing and Manufacturing of Simili Film-Coating Machine
Tác giả:  Tào Quang Bảng, Hoàng Văn Thạnh*
5786
4Heavy metals accumulation of food-crops grown in agricultural areas affected by industrial wastewater, Da Nang, Vietnam
Tác giả:  Đoạn Chí Cường*, Masaki Takaoka, Võ Văn Minh, Phan Nhat Truong
6919
5NGHIÊN CỨU SỰ RUNG ỒN TRONG MÁY BIẾN ÁP LÕI THÉP VÔ ĐỊNH HÌNH DO HIỆU ỨNG TỪ GIẢO
Tác giả:  Do Chi Phi, Le Van Doanh, Phung Anh Tuan
56914
6EFFECTS OF ETHYLENE GLYCOL, TEMPERATURE AND pH ON THE SIZE AND THE DISPERSION OF THE PLATINUM NANOPARTICLE CATALYST ON CARBON SUPPORT
Tác giả:  Hoàng Anh Huy*, , Ho Thi Thanh Van
56825
7A Study of the curvature of a thick AlN film grown on a trench-patterned α-Al2O3 template using X-ray diffraction
Tác giả:  Đinh Thanh Khẩn*, Nguyen Quy Tuan
030
8The application of fuzzy entropy to selecting features of partial discharge in high voltage cable joints
Tác giả:  Nguyễn Tùng Lâm*
56733
9A study of improving properties of aligned multi-walled carbon nanotube/epoxy composites
Tác giả:  Trần Hữu Nam*, Vũ Minh Hùng, Võ Quốc Thắng
60238
10Physical layer secrecy performance analysis of TAS / MRC system over Rayleigh/Nakagami fading channels
Tác giả:  Nguyễn Văn Thọ*, Van Phu Tuan, Vo Tan Loc, Ha Dac Binh
47743
11Study of Student Engagement Levels in Class Activities
Tác giả:  Hoàng Văn Thạnh*, Lưu Đức Bình
62048
12Optimizing P.I.D parameters in controlling accelerometters and gyroscopes in self-balancing quadrotors
Tác giả:  Vũ Vân Thanh, Huỳnh Thanh Tùng*
55953
13A method for fruits recognition using image processing techniques
Tác giả:  Phạm Xuân Thủy*
46058
14Research on reducing residue of Fipronil pesticide by Vetiver grass in constructed wetland - A case study in Quang Nam Province, Vietnam
Tác giả:  Phạm Phú Song Toàn*
59463
15DESIGN OF SILICON WIRES BASED DIRECTIONAL COUPLERS FOR MICRORING RESONATORS
Tác giả:  Lê Trung Thành*, Nguyen Canh Minh, Nguyen Van Khoi, Bui Thi Thuy, Nguyen Thi Hong Loan
52167
16Human - Computer interaction based on IMU sensors
Tác giả:  Huỳnh Thanh Tùng*, Vũ Vân Thanh
48771
17Applying model-view-controller model (mvc model) in building the dormitory management information system for the university of danang, university of science and technology
Tác giả:  Đặng Hoài Phương*, Nguyễn Văn Đông, Dinh Thi Hong Huyen, Pham Thi Thu Hien, Lam Thi Hong Tam
53875
18Reactive Multi-Agent Model for Collaborative Filtering - Based Recommender Systems
Tác giả:  Trần Thị Ngọc Trang*, Le Viet Man, Nguyen Minh Duc
48480
19Thu hút FDI phát triển ngành công nghiệp - Kinh nghiệm ở các nước trên thế giới và bài học vận dụng vào Lào
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Anh*, Lamngeun Xayasene
49285
20A review of Societal Marketing
Tác giả:  Nguyễn Thị Xuân Trang*
55590
21Applying group work activities to improve English speaking skills for nursing students at Danang University of Medical Technology and Pharmacy
Tác giả:  Phạm Đặng Trâm Anh*, Lưu Quý Khương
59494
22Positions and Strategies of Self-Repair in English and Vietnamese Conversations
Tác giả:  Nguyen Thị Minh Hanh, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*
456100
23ỨNG DỤNG ẨN DỤ NGỮ PHÁP ĐỂ VIẾT MỘT BÀI VIẾT HỌC THUẬT
Tác giả:  Phan Văn Hòa, Nguyễn Văn Vui*
551105
24Linguistic Features of Assertives in Presidents’ Welcome Messages on Official Websites of Colleges and Universities in the USA
Tác giả:  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*, Doan Thi Hong Nguyen
598110
25An Investigation into Semantic Features of Hyperbole Used in Football Commentaries in English and Vietnamese Newspapers
Tác giả:  Lưu Quý Khương, Cao Nguyễn Minh Thông*
581116
26An investigation into semantic fields of English slang containing words denoting animals
Tác giả:  Đinh Quang Trung*
535122
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Võ Trung Hùng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 8,287,464