ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 12,176,666

Tạp chí SỐ 6(115).2017

Bìa                    Nội dung                    
TTTiêu đềLượt xemTrang
1α-SrO·3B2O3:Sm2+ and SiO2: A novel application for improving color rendering index and luminous flux of remote phosphor white LEDs
Tác giả:  Anh Q. D. Nguyen, Thuong T. Nguyen, Thu H. T. Vu, Le X. Phan
01
2Dynamic modeling and control in joint space of a single flexible link manipulator using particle swarm optimization algorithm.
Tác giả:  Bien Xuan Duong, My Anh Chu, Lac Van Duong, Nghia Khanh Truong
4534
3Literature review about university - industry collaboration. A proposal model for the startup ecosystem at the university of Danang, Vietnam
Tác giả:  Hồ Dương Đông*, Lê Thị Kim Oanh
5409
4Optimizing reactive power compensation in a distribution system in case taking into account actual capacitors
Tác giả:  Nguyễn Hữu Hiếu*
53414
5Green Building: concepts, implementation tools, and potential benefits toward sustainable construction in Vietnam
Tác giả:  Lê Thị Kim Oanh*, Hồ Thị Kiều Oanh
53019
6Control of critical coupling in 3x3 mmi couplers based on optical microring resonators and applications to selective wavelength switching, modulation, amplification and oscillation
Tác giả:  Trung-Thanh Le
39624
7NUMERICAL INVESTIGATION INTO SOLIDIFICATION IN A HORIZONTAL ANNULUS
Tác giả:  Vũ Văn Trường*
48630
8INVESTIGATION INTO LEAN BURN ABILITY INTO FOUR-STROKE SPARK- IGNITION ENGINEs FOR SEMI-DIRECT INJECTION SYSTEM USING AIR- ASSISTED INJECTORs
Tác giả:  Lê Văn Tụy, Nguyen Manh Cuong, Lê Minh Tiến*
60434
9Transmission investment cost allocation in electricity markets considering active power reserves and N-1 contingency
Tác giả:  Phạm Năng Văn*, Cao Khac Giap, Le Thi Minh Chau, Nguyen Duc Huy
43539
10Biodiesel production from rubber seed oil
Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Xuân*, Huynh Van Anh Thi, Le Thi Bich Yen
49345
11A GIS-based cholera forecast model
Tác giả:  Lê Thị Ngọc Anh, Hoàng Xuân Dậu*
46650
12STUDYING THE APPLICATION OF a MULTIPLE-CRITERIA DECISION-MAKING METHOD in CONSTRUCTION MANAGEMENT BASED ON VISUAL BASIC PROGRAMMING LANGUAGE
Tác giả:  Phạm Anh Đức*, Truong Ngoc Son, Vo Van Thuan, Ho Thi Ngoc Nhung, Doan Thi Thu Oanh
50655
13A number of pedagogical measures to contribute to the development of assessment capability for education students to meet standard output
Tác giả:  Hoàng Nam Hải*, Mã Thanh Thủy
45962
14LAYOUT PATTERNS OF ENGLISH TEXTS DESCRIBING ENDANGERED WILD MAMMALS
Tác giả:  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*, Nguyen Thi Tam Nguyen
48467
15Foreign Investors' Perceived Benefits of Cooperation among Local Governments in FDI Attraction: A Study at the Key Economic Zone of Central Vietnam.
Tác giả:  Nguyễn Hiệp*
44573
16THEORIES OF DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT
Tác giả:  Dương Nguyễn Minh Huy*
45978
17The impacts of American Pivot to Asia policy on ASEAN
Tác giả:  Lê Thị Phương Loan*
43682
18A STUDY ON TEACHERS’ ATTITUDES TOWARD USING AUTHENTIC MATERIALS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Tác giả:  Đào Thị Thanh Phượng*
42187
19A study of the translation of indeterminate behavioral clausesfrom English to Vietnamese based on ideational equivalence
Tác giả:  Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc, Nguyen Thi Tu Trinh*
54790
20Preserving the cultural values of Hai Chau Village Communal House Festival in the development of Da Nang city
Tác giả:  Nguyen Van Khue, Lê Thị Kim Oanh*
48596
21Applying the method of Service Learning at Nguyen Hien Dinh Tuong Theatre, Da Nang city
Tác giả:  Lê Thị Kim Oanh*
434100
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 12,176,666