ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 12,176,424

Tạp chí 6(127).2018

Bìa                    Nội dung                    
TTTiêu đềLượt xemTrang
1Chemical composition of essential oil extracted from leaves of vitex negundo linn from Binh Thuan province by hydrodistillation and microwave hydrodistillation
Tác giả:  Nguyễn Thị Mỹ Dung, Vo Thi Dieu Hoa, Đỗ Thị Mỹ Liên, Phùng Văn Trung, Phạm Hồng Ngọc, Lê Ngọc Hùng
5641
2A comparative analysis of passivity-based control approaches with application to linear dynamical systems
Tác giả:  Hoàng Ngọc Hà*
4214
3Performance analysis and assessment of a transformer different protection relay SEL387 at 110kV Lang Co substation
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Vu Phan Huan
4138
4A study on the reductive dechlorination of chloroform with nano Fe/Cu bimetallic particles in aqueous solution
Tác giả:  Phan Kim Nguyen, Bùi Xuân Vững*
32213
5A study on CF3I-Ar and CF3I-Kr mixture gases substituting SF6 in high voltage equipments
Tác giả:  Trần Thanh Sơn*, Đỗ Anh Tuấn
34917
6Evaluation of shear strength of reinforced concrete structural walls of ACI 318-14 and eurocodes
Tác giả:  Trần Anh Thiện*
33321
7Fully resolved simulation of the phase change process of a liquid drop
Tác giả:  Vũ Văn Trường*, Trương Việt Anh, Trần Xuân Bộ, Trương Văn Thuận
49126
8Multi-period linearized optimal power flow model incorporating transmission losses and thyristor controlled series compensators
Tác giả:  Phạm Năng Văn*, Le Thi Minh Chau, Pham Thu Tra My, Pham Xuan Giap, Ha Duy Duc, Tran Manh Tri
34831
9Applying semismooth newton method to find fixed points of nonsmooth functions of one variable
Tác giả:  Phạm Quý Mười, Phan Quang Như Anh*, Duong Xuan Hiep, Phan Đức Tuấn
44637
10Polynomial solution of descriptor system
Tác giả:  Lê Hải Trung*
34541
11Fast gaussian distribution based adaboost algorithm for face detection
Tác giả:  Tuan M. Pham, Hao P. Do, Danh C. Doan, Hoang V. Nguyen
29645
12The empirical study about e-CRM: a case study of Vietnam Airlines
Tác giả:  Nguyễn Thị Khánh Chi*
32951
13Teachers’ perception towards the use of ict in Vietnam: using activity theory to identify contradictions
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Mai Kha*, Phạm Thị Tố Như
39755
14Cải thiện bố cục bài viết tranh luận của sinh viên thông qua phương pháp thể loại
Tác giả:  Đinh Thanh Liêm*
30059
15The use of sociolinguistically rich pedagogical dialogues in teaching conversational English
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Nhật Minh*
35564
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 12,176,424