a
Chủ nhật, ngày 22/04/2018
Home
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,155,691

TẠP CHÍ SỐ 17


 
[ 1 ]
NGHIÊN CỨU HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỔ VI LƯỢNG VÀ CÁC SẢN PHẨM GIA CÔNG CỦA LÚA
A STUDY OF THE CONTENT OF ELEMENT-TRACE IN THE RICE PRODUCTS
Tác giả:  LÊ VĂN HOÀNG - Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng Trang: 4
 
[ 2 ]
SỰ TỒN TẠI MỘT NGHIỆM YẾU CỦA PHƯƠNG TRÌNH TẬP MỨC MẶT CỰC TIỂU
EXISTENCE OF A WEAK SOLUTION OF LEVEL SET MINIMAL SURFACE EQUATIONS
Tác giả:  NGUYỄN CHÁNH ĐỊNH - Trường Đại Học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng Trang: 4
 
[ 3 ]
ĐIỀU KIỆN ĐỦ CHO HỆ TUYẾN TÍNH KHÔNG DỪNG CÓ CHẬM -ỔN ĐỊNH MŨ
SUFFICIENT CONDITIONS FOR -EXPONENTIAL STABILITY OF LINEAR TIME-VARYING SYSTEMS WITH DELAYS
Tác giả:  NGUYỄN HOÀNG THÀNH - Trường Đại Học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng Trang: 5
 
[ 4 ]
NGHIÊN CỨU TÁCH ION CU2+ TRONG DUNG DỊCH NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ BENTONIT THUẬN HẢI
A STUDY ON THE REMOVAL OF CU2+ IONS IN AQUEOUS SOLUTIONS USING THUANHAI BENTONITE
Tác giả:  LÊ TỰ HẢI - Trường Đại Học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng Trang: 5
 
[ 5 ]
NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ STIRLING DÙNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
A RESEARCH ON STIRLING ENGINES USING SOLAR ENERGY
Tác giả:  HOÀNG DƯƠNG HÙNG – PHAN QUÝ TRÀ, Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng - PHAN QUANG XƯNG, Đại Học Đà Nẵng Trang: 5
 
[ 6 ]
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION - OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
Tác giả:  NGUYỄN THANH LIÊM - Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng Trang: 5
 
[ 7 ]
KINH TẾ VĨ MÔ - GIẢ THUYẾT, TÍNH THỜI ĐIỂM VÀ CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ
MACROECONOMICS: HYPOTHESES, HISTORICAL CONTEXTS AND ECONOMIC POLICIES
Tác giả:  NGUYỄN XUÂN TÚ - Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng Trang: 5
 
[ 8 ]
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG XEMINA TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
SOME METHODS TO RAISE THE EFFECTIVENESS OF SEMINARS IN TEACHING EDUCATION SUBJECT AT DANANG COLLEGE OF EDUCATION
Tác giả:  NGUYỄN VĂN HOAN - Trường Đại Học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng Trang: 5
 
[ 9 ]
NGHIÊN CỨU VÀ LẬP CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN PHỤC VỤ CÔNG TÁC LÀM KHÔ HỐ MÓNG KHI THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN SÔNG
STUDYING AND PROGRAMMING PERMEATION TO DRY THE FOUNDATIONS OF THE HYDRAULIC WORKS ON RIVERS
Tác giả:  NGÔ VĂN DŨNG - Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng Trang: 5
 
[ 10 ]
NGHIÊN CỨU VÀ LẬP MÔ HÌNH MÔ PHỎNG THIẾT BỊ CHỐNG SÉT VAN
RESEARCH INTO MODELING AND SIMULATING SURGE ARRESTER
Tác giả:  NGUYỄN HỒNG ANH, Đại Học Đà Nẵng - TRẦN NGỌC HẢI, Trường Trung Học Điện 3 Trang: 6
 
[ 11 ]
SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC THỂ LOẠI VĂN HỌC VÀ THỂ THƠ VĂN XUÔI TRONG THƠ MỚI 1932 – 1945
THE INTERACTION BETWEEN LITERARY GENRES AND PROSE POEM GENRE IN "THO MOI" 1932-1945
Tác giả:  NGUYỄN PHONG NAM - Trường Đại Học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng - HOÀNG SĨ NGUYÊN, Trường THPT Phạm Phú Thứ, Điện Bàn, Quảng Nam Trang: 6
 
[ 12 ]
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC – GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC GIÁO DỤC HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
USING PROBLEM-SOLVING TEACHING METHOD IN TEACHING PEDAGOGY IN COLLEGE OF EDUCATION
Tác giả:  HUỲNH THỊ THU HẰNG - Trường Đại Học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng Trang: 6
 
[ 13 ]
MỘT SỐ PHƯƠNG CÁCH ĐIỀU CHỈNH CÂU HỎI DÙNG TRONG GIAO TIẾP Ở LỚP HỌC TIẾNG ANH
SOME QUESTION MODIFICATION DEVICES USED IN ENGLISH CLASSROOM INTERACTION
Tác giả:  PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ - Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng Trang: 6
 
[ 14 ]
NGHIÊN CỨU ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP MIỀN BẮC VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ SO SÁNH CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ-KỸ THUẬT
AN ORIENTATION STUDY FOR DEVELOPING OF MEDIUM VOLTAGE POWER NETWORK IN NORTHERN VIETNAM BASED ON COMPARED ECONOMICAL AND TECHNICAL NETWORK PARAMETERS
Tác giả:  NGUYỄN ĐỨC HẠNH, Viện Năng Lượng - LÃ VĂN ÚT, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội - TRỊNH TRỌNG CHƯỞNG, Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Trang: 6
 
[ 15 ]
SO SÁNH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG ÁN TRUYỀN DẪN TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN SỢI QUANG COHERENCE TỐC ĐỘ BIT CAO
COMPARING AND EVALUATING SIGNAL TRANSFERRING METHODS IN COHERENT FIBER OPTIC COMMUNICATION SYSTEMS AT HIGH BIT -RATE
Tác giả:  NGUYỄN VĂN TUẤN - Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng Trang: 6
 
[ 16 ]
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRẠM BIẾN ÁP BẰNG MÁY TÍNH TẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG
SOME COMPUTERIZED CONTROL SOLUTIONS FOR POWER SUBSTATIONS IN CENTRAL VIETNAM
Tác giả:  Lê Kim Hùng, Trang: 6
 
[ 17 ]
CÂU KHÁI QUÁT TRONG TIẾNG ANH VÀ PHƯƠNG THỨC TRUYỀN ĐẠT CHÚNG SANG TIẾNG VIỆT
GENERIC SENTENCES IN ENGLISH AND EQUIVALENT TRANSLATION IN VIETNAMESE
Tác giả:  HOÀNG PHƯỚC THU UYÊN - Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng Trang: 7
 
[ 18 ]
THIẾT LẬP MÔ HÌNH HỘI NHẬP CÔNG NGHỆ MỚI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HỘI NHẬP INTERNET)
ESTABLISHING A NEW TECHNOLOGY INTEGRATION MODEL FOR VIETNAMESE ENTERPRISES
Tác giả:  LÊ THẾ GIỚI, Đại Học Đà Nẵng - LÊ VĂN HUY, Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng Trang: 7
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31540 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28345 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27732 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26870 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26708 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26674 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26487 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25839 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25401 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25286 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn