a
Thứ bảy, ngày 23/06/2018
Home
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,322,343

TẠP CHÍ SỐ 19


 
[ 1 ]
KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở NHẬT BẢN VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO VIỆT NAM
EXPERIENCE ON DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL COOPERATIVE IN JAPAN AND LESSON DRAWING FOR VIETNAM
Tác giả:  Phan Trọng An Trang: 1
 
[ 2 ]
KIỂM SOÁT DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG Ở TỈNH KOM TUM
POPULATION CONTROL AND SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT IN PROVINCE KON TUM
Tác giả:  Bùi Quang Bình Trang: 5
 
[ 3 ]
KHÁI NIỆM “ĐỨC” TRONG TƯ TƯỞNG KHỔNG TỬ QUA “LUẬN NGỮ”
THE CONCEPT OF "MORALITY" IN KHONG TU'S IDEOLOGY IN THE RESPECT OF LANGUAGE THEORY (LUAN NGU)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Bình Trang: 10
 
[ 4 ]
BÁN PHÁ GIÁ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VIỆT NAM
ANTIDUMPINGS AND SOLUTIONS OF VIETNAMESE COMPANIES
Tác giả:  Lâm Minh Châu Trang: 14
 
[ 5 ]
MÔ HÌNH ARIMA VỚI PHƯƠNG PHÁP BOX – JENKINS VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ DỰ BÁO LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM
ARIMA MODELS - THE BOX-JENKINS APPROACH AND ITS APPLICATION TO FORECASTING INFLATION IN VIETNAM
Tác giả:  Ông Nguyên Chương Trang: 18
 
[ 6 ]
TIẾP CẬN MỚI BẢN CHẤT NĂNG SUẤT VÀ PHÂN TÍCH NÓ
A NEW APPROACH TO THE ESSENSE OF PRODUCTIVITY AND ITS ANALYSIS
Tác giả:  Lê Dân Trang: 26
 
[ 7 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000 ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ CỦA TỔ CHỨC
IMPACT OF THE ISO 9000 SERIES STANDARDS ON COMPANIES’S PERFORMANCE
Tác giả:  Lê Minh Hằng Trang: 31
 
[ 8 ]
VAI TRÒ CỦA TRANG TRẠI GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT NỀN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG
FAMILY FARMS’ ROLES IN THE DEVELOPING PROCESS OF SUSTAINABLE AGRICULTURE
Tác giả:  Đào Hữu Hòa Trang: 37
 
[ 9 ]
HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG - TỪ TƯ DUY ĐẾN THỰC TIỄN TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
FOREIGN AFFAIR WORKING OF PARTY - FROM THE THOUGHT TO PRESENCE IN THE PROCESS OF RENOVATION
Tác giả:  Nguyễn Văn Hoàn Trang: 44
 
[ 10 ]
SỬ DỤNG CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TRONG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG: CÁCH TIẾP CẬN MÔ HÌNH LÝ THUYẾT
APPLICATION OF CUSTOMER SATISFACTION INDEX - CSI IN BULDING BANK BUSINESS STRATEGIES: APPROACH TO THE THEORY MODEL
Tác giả:  Lê Văn Huy Trang: 51
 
[ 11 ]
TÍNH ĐỘC LẬP CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG - CHÌA KHÓA ĐỂ ỔN ĐỊNH GIÁ, KINH NGHIỆM CỦA NEW ZEALAND VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆT NAM
CENTRAL BANK INDEPENDENCE - THE KEY TO PRICE STABILITY, THE EXPERIENCE OF NEW ZEALAND AND SOME PROPOSITIONS FOR VIET NAM
Tác giả:  Đặng Hữu Mẫn Trang: 57
 
[ 12 ]
MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DÂN DOANH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BUSINESS ENVIRONMENT FOR PRIVATE ENTERPRISES IN DANANG
Tác giả:  Trần Thị Thúy Ngọc Trang: 63
 
[ 13 ]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VMS-MOBIFONE TRÊN THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN DI ĐỘNG
ENHANCING COMPETITIVE ABILITY OF VMS-MOBIFONE IN MOBILE PHONE MARKET
Tác giả:  Lê Thế Giới - Nguyễn Minh Duẫn Trang: 68
 
[ 14 ]
PHƯƠNG HƯỚNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
THE LINE OF DIRECTIONS IN ADMINISTRATION REFORM FOR THE DEMAND OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT IN THE NEXT STAGE
Tác giả:  Nguyễn Trường Sơn Trang: 73
 
[ 15 ]
CẦN NHẬN THỨC VỀ KẾ TOÁN CHI TIẾT HÀNG TỒN KHO PHÙ HỢP HƠN
THERE NEEDS MORE PROPER AWARENESS OF INVENTORY ACCOUNTING RECORD
Tác giả:  Ngô Hà Tấn Trang: 80
 
[ 16 ]
TỔ CHỨC LẠI SẢN XUẤT NGÀNH MAY THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON
RESTRUCTURING DANANG’S GARMENT INDUSTRY BASING ON PARENT- SUBSIDIARY COMPANIES MODEL
Tác giả:  Ninh Thị Thu Thủy Trang: 83
 
[ 17 ]
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM ĐỦ SỨC CẠNH TRANH KHI VIỆT NAM ĐÃ LÀ THÀNH VIÊN CỦA WTO
VIETNAM PARTICIPATED IN WTO: TRAINING HUMAIN RESOURCE- A TOOL TO CREATE THE COMPETING ADVANTAGES FOR THE TEXTILE & GARMENT INDUSTRY
Tác giả:  Nguyễn Thị Bích Thu Trang: 89
 
[ 18 ]
THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC HỘ DÂN DIỆN THU HỒI ĐẤT TỈNH QUẢNG NAM
THE JOB ACTUAL SITUATIONS OF LABOURERS IN FAMILIES WHOSE LAND WERE COLLECTED IN QUANG NAM PROVINCE
Tác giả:  Phạm Quang Tín Trang: 95
 
[ 19 ]
MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
ADSORPTIVE RERIGERATOR USING SOLAR ENERGY
Tác giả:  Hoàng Dương Hùng; Trần Ngọc Lân Trang: 100
 
[ 20 ]
MỐI LIÊN KẾT GIỮA TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP DẠY NGHỀ VỚI DOANH NGHIỆP
THE CONNECTION BETWEEN VOCATIONAL CENTERS AND ENTERPRISES
Tác giả:  Đặng Quốc Bảo; Bùi Đức Tú Trang: 106
 
[ 21 ]
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN MỘT TỈNH (TRƯỜNG HỢP DAK LAK)
EVALUATING THE ECONOMIC EFFECT IN USING SOIL IN A PROVINCE
Tác giả:  Trương Văn Tuấn Trang: 111
 
[ 22 ]
BÀN VỀ VẤN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHUẨN TRÌNH ĐỘ TIẾNG NGA NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TIẾNG NGA TẠI TRƯỜNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUYÊN NGỮ
DISSCUTION ABOUT THE RUSSIAN TESTING STANDARD SYSTEM FOR SPEAKERS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE AND THE APPLICATION OF THIS TESTING SYSTEM IN TEACHING RUSSIAN AT UNDERGRADUATE LEVEL AT CFL’S
Tác giả:  Nguyễn Hữu Chinh; Nguyễn Ngọc Chinh Trang: 115
 
[ 23 ]
MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRỰC TIẾP KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
A NUMBER OF SOLUTIONS TO HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT FOR DANANG TOURISM
Tác giả:  Nguyễn Nam Anh Trang: 121
 
[ 24 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ CUNG CẤP KHÔNG KHÍ THỨ CẤP ĐẾN NỒNG ĐỘ CO VÀ NOX TRONG KHÍ THẢI LÒ ĐỐT CÔNG NGHIỆP
EFFECT OF SECONDARY AIR SYPPLYING POSITION TO CO AND NOX CONCENTRATIONS IN COMBUSTION PRODUCT Ò INDUCTRIAL FURNACE
Tác giả:  Bùi Văn Ga; Lê Văn Lữ; Hồ Sĩ Xuân Diệu Trang: 126
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31599 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28394 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27790 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26934 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26752 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26713 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26518 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25855 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25408 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25329 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn