a
Thứ bảy, ngày 23/06/2018
Home
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,322,322

TẠP CHÍ SỐ 28


 
[ 1 ]
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
A SOLUTION TO IMPROVE THE QUALITY OF OBJECT-ORIENTED SOFTWARE
Tác giả:  NGUYỄN THANH BÌNH, ĐẶNG THỊ LỆ THU - Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 1
 
[ 2 ]
CÔNG NGHỆ ÉP ỐNG LÓT VẬT LIỆU COMPOSITE DẠNG LỚP TỪ BỘT KIM LOẠI TRONG MÔI TRƯỜNG ĐÀN HỒI
TECHNOLOGY PRESSURE OF LAYER-TUBE COMPOSITE FROM METAL POWDER IN ELASTIC SURROUNDINGS
Tác giả:  ĐINH MINH DIỆM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng. PAVEL ALEKSEEVICH KUZNECOV - Viện ĐHBK Quốc Gia Saint-Peterburg, Liên Bang Nga. NGUYỄN TOÀN THẮNG - Học Viên Cao Học. Trang: 10
 
[ 3 ]
TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO COMPOSITE DẠNG VỎ - LÕI TRÊN CƠ SỞ POLYMER DẪN ĐIỆN –POLYPYRROLE
SYNTHESIS OF CORE-SHELL NANO COMCOPOSITE BASED ON CONDUCTING POLYMER – POLYPYRROLE
Tác giả:  Lê Minh Đức - Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 17
 
[ 4 ]
TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH CUNG CẤP BIOGAS CHO ĐỘNG CƠ TĨNH TẠI SỬ DỤNG HAI NHIÊN LIỆU BIOGAS-DẦU MỎ
OPTIMAL BIOGAS SUPPLYING SYSTEM FOR BIOGAS-PETROLEUM BI-FUEL STATIONARY ENGINES
Tác giả:  BÙI VĂN GA, TRẦN VĂN QUANG, TRƯƠNG LÊ BÍCH TRÂM - Đại Học Đà Nẵng. NGUYỄN PHI QUANG - Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế. Trang: 22
 
[ 5 ]
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TRUNG CÁC TIN NHẮN SMS
BUILDING A CENTRALIZED MANAGEMENT SYSTEM FOR SMS MESSAGES
Tác giả:  VÕ TRUNG HÙNG, TRẦN THỊ LỢI - Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 31
 
[ 6 ]
MỘT SỐ CẢI TIẾN ĐỐI VỚI PHƯƠNG PHÁP CẤP PHÁT KÊNH TẦN SỐ MẠNG DI ĐỘNG TẾ BÀO
SOME PROPOSED IMPROVEMENTS FOR CHANNEL ALLOCATION SCHEMES IN CELLULAR MOBILE NETWORK
Tác giả:  ĐỖ HỮU TRÍ - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính, Viễn Thông (PTIT). VŨ DUY LỢI - Trung Tâm Tin Học - Văn Phòng Trung Ương Đảng. Trang: 38
 
[ 7 ]
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỬI/NHẬN SMS DÙNG MÔ-ĐEM GSM
SOME PROBLEMS IN BUILDING THE SMS SENDING AND RECEIVING SYSTEM USING GSM MODEMS
Tác giả:  NGUYỄN TRẦN QUỐC VINH - Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 46
 
[ 8 ]
XÁC ĐỊNH CÁC CHẤT MÀU CÓ TRONG CURCUMIN THÔ CHIẾT TỪ CỦ NGHỆ VÀNG Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM
A STUDY ON IDENTIFYING THE COLOR SUBSTANCES IN THE RAW CURCUMIN EXTRACTED FROM TURMERIC COLLECTED FROM THE CENTRAL PROVINCES
Tác giả:  NGUYỄN ĐÌNH ANH, ĐÀO HÙNG CƯỜNG - Đại Học Đà Nẵng. Trang: 55
 
[ 9 ]
DẠY VÀ HỌC PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH CẤP 2 HỆ SỐ HẰNG VỚI SỰ TRỢ GIÚP PHẦN MỀM TOÁN HỌC MAPLE
TEACHING AND LEARNING LINEAR EQUATIONS OF THE SECOND ORDER CONSTANT FACTOR WITH THE HELP OF MAPLE MATHEMATICAL SOFTWARE
Tác giả:  TRẦN QUỐC CHIẾN - Trường Đại Học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng. TRẦN NGỌC VIỆT - HV Cao Học Khoá 2005 – 2008. Trang: 62
 
[ 10 ]
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH ĐIỆN KẾT TINH PBO2 TRÊN NỀN GRAPHIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXI HÓA ANÔT ION PB2+ TRONG DUNG DỊCH PB(NO3)2
A STUDY ON THE ELECTRODEPOSITION OF PBO2 ON GRAPHIT SUBSTRATE BY THE ANODIC OXIDATION OF PB2+ ION IN THE SOLUTION OF PB(NO3)2
Tác giả:  LÊ TỰ HẢI - Trường Đại Học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng. TRƯƠNG CÔNG ĐỨC - Đại Học Quy Nhơn. TRẦN VĂN THẮM - Trường CĐCN Tuy Hoà. Trang: 69
 
[ 11 ]
VỀ PHẦN DƯ TRONG PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH
ON THE RESIDUAL PARTS OF THE LINEAR REGRESSION EQUATIONS
Tác giả:  CAO VĂN NUÔI - Trường Đại Học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng. CAO NGỌC CHÂU - Học Viên Cao Học Khoá 2005-2008. Trang: 76
 
[ 12 ]
MÔ HÌNH DẠY NGHỀ THỔ CẨM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN HUYỆN MIỀN NÚI BA TƠ, QUẢNG NGÃI
A MODEL FOR TRAINING BROCADE WEAVING AND CREATING JOBS FOR YOUNG PEOPLE IN MOUNTAINOUS AREAS IN BATO, QUANG NGAI
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Chinh, Trang: 81
 
[ 13 ]
XÁC ĐỊNH CÁC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CẦN GIÁO DỤC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TIỂU HỌC HIỆN NAY
DEFINING A CAREER’S ESSETIAL VALUES TO TRAIN STUDENTS OF PRIMARY EDCUATION
Tác giả:  NGUYỄN HOÀNG HẢI - Đại Học Đà Nẵng. Trang: 87
 
[ 14 ]
CẤU TRÚC XOAY VÒNG TRONG TIỂU THUYẾT “NGƯỜI YÊU DẤU” CỦA TONI MORRISON
CIRCULAR STRUCTURE IN BELOVED OF TONI MORRISON
Tác giả:  NGUYỄN PHƯƠNG KHÁNH - Trường Đại Học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 96
 
[ 15 ]
VỀ CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC TÂM LÝ TRONG SÁNG TÁC CỦA NHÀ VĂN NAM CAO
ON PSYCHOANALYTIC REALISM IN THE WORKS OF NAM CAO
Tác giả:  BÙI CÔNG MINH - Uỷ Ban Mặt Trận TQVN Thành Phố Đà Nẵng. Trang: 106
 
[ 16 ]
NGHIÊN CỨU VỀ QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA VĂN HỌC VIỆT NAM – MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN
A PROCESS MODERNIZE OF VIETNAMESE LITERATURE – SOME PROBLEMS OF METHODOLOGY
Tác giả:  NGUYỄN PHONG NAM - Trường Đại Học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 111
 
[ 17 ]
VẤN ĐỀ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO SINH VIÊN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Ở NƯỚC TA
THE EDUCATION OF TRADITIONAL CULTURE VALUES TO STUDENTS IN THE PRESENT CONTEX OF OUR COUNTRY
Tác giả:  LÊ HỮU ÁI - TRẦN QUANG ÁNH - Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng Trang: 118
 
[ 18 ]
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, BỀN VỮNG HAY KHÔNG BỀN VỮNG?
DA NANG’S ECONOMIC GROWTH IS STABLE OR NOT?
Tác giả:  NGUYỄN HỒNG CỬ - Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 125
 
[ 19 ]
ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC LÀ TIỀN ĐỀ QUAN TRỌNG ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU “GẮN ĐÀO TẠO VỚI NHU CẦU XÃ HỘI”
INNOVATION OF UNIVERSITY EDUCATION – IMPORTANT PREREQUISITE FOR ACHIEVING THE TARGET OF ‘ATTACHING TRAINING TO SOCIAL NEEDS’
Tác giả:  ĐÀO HỮU HÒA - Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 135
 
[ 20 ]
VÀI NÉT VỀ CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG MỸ
SOME FEATURES OF AMERICAN PRAGMATISM
Tác giả:  TRỊNH SƠN HOAN - Học Viện Chính Trị - Hành Chính Khu Vực III. Trang: 145
 
[ 21 ]
HÀNH VI CHIẾN LƯỢC GIỮA CÁC CHÍNH PHỦ TRONG VIỆC HÀNH THÀNH CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI
STRATEGIC BEHAVIOURS OF GOVERNMENTS IN THE FORMATION OF TRADE POLICY
Tác giả:  NGUYỄN TRUNG KIÊN - Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 152
 
[ 22 ]
NÂNG CAO NĂNG LỰC GIAO TIẾP TIẾNG ANH CHO NGƯỜI HỌC THÔNG QUA THỰC HIỆN HỆ THỐNG VÀ HIỆU QUẢ CÁC LOẠI BÀI LUYỆN TRONG LỚP HỌC
INCREASING COMMUNICATIVE COMPETENCE FOR LEARNERS OF ENGLISH BY CARRYING OUT THROUGH IN-CLASS DRILLS SYSTEMATICALLY AND EFFECTIVELY
Tác giả:  PHAN VĂN HÒA - TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG MAI - Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 158
 
[ 23 ]
TÌM HIỂU TIỀN DẪN NHẬP CHO LỜI NÓI YÊU CẦU TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
A STUDY ON PRE-SEQUENCES IN REQUESTS IN VIETNAMESE AND ENGLISH
Tác giả:  TRẦN VĂN PHƯỚC - NGUYỄN THỊ KIM CÚC - Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế. Trang: 164
 
[ 24 ]
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA DARBEPOETINE ALPHA TRÊN ĐỘNG HỌC CỦA CYTOKINE VIÊM TRONG NHIỄM TRÙNG HUYẾT THỰC NGHIỆM
A STUDY ON THE EFFECTS OF DARBEPOETIN ALPHA ON INETICS OF PROINFLAMMATORY CYTOKINES IN EXPERIMENTAL SEPSIS
Tác giả:  LÊ MINH KHÔI - Khoa Y Dược, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 173
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31599 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28394 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27790 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26934 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26752 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26713 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26518 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25855 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25408 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25329 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn