a
Thứ bảy, ngày 23/06/2018
Home
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,322,368

TẠP CHÍ SỐ 29


 
[ 1 ]
NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ĂN MÒN PHÁ HỦY CỦA CÁC CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP VÀ KHẢ NĂNG XÂM THỰC CỦA MÔI TRƯỜNG VÙNG VEN BIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
AN INVESTIGATION ON THE CORROSION DESTRUCTIVE IN REINFORCED CONCRETE STRUCTURE AND POSSIBILITY OF ENVIRONMENTAL EROSION OF DANANG’S SEASIDE
Tác giả:  Trương Hoài Chính – Trần Văn Quang – Nguyễn Phan Phú – Huỳnh Quyền Trang: 1
 
[ 2 ]
TẦN SỐ DAO ĐỘNG RIÊNG CỦA KHUNG THÉP CÓ NÚT NỬA CỨNG
NATURAL FREQUENCIES OF THE STEEL FRAME WITH SEMI-RIGID CONNECTIONS
Tác giả:  Đỗ Minh Đức Trang: 8
 
[ 3 ]
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG RƠLE SO LỆCH KỸ THUẬT SỐ
A BUILDING PROGRAM FOR ASSESSING AND EVALUATING THE QUALITY OF DIFFERENT NUMERICAL RELAYS
Tác giả:  Lê Kim Hùng – Vũ Phan Huấn Trang: 14
 
[ 4 ]
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VIỆC LỰA CHỌN XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO CARBON DẠNG ỐNG VÀ SỢI (CNT VÀ CNF) BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỤ HÓA HỌC TRONG PHA HƠI (CVD)
THEORETICAL BASIS OF THE CATALYST CHOICES FOR THE SYNTHESIS OF THE CARBON NANO TUBE (CNT) AND THE CARBON NANO FIBRE (CNF) BY THE CHEMICAL VAPOR DEPOSITION (CVD) METHOD
Tác giả:  Nguyễn Đình Lâm - Huỳnh Anh Hoàng Trang: 19
 
[ 5 ]
TÍNH CHỌN ĐIỆN CỰC NỐI ĐẤT VÀ CÁC GIẢI PHÁP GIẢM ĐIỆN TRỞ CỦA TRANG BỊ NỐI ĐẤT
CHOOSING GROUNDING ELECTRODES AND SOME METHODS OF REDUCING EARTHING RESISTANCE
Tác giả:  Trần Vinh Tịnh – Nguyễn Lương Mính Trang: 26
 
[ 6 ]
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM SỰ ĐỐT CHÁY SINH KHỐI TRONG LÒ ĐỐT TẦNG SÔI TĨNH QUY MÔ NHỎ (SFBC-400)
EXPERIMENTAL STUDY ON BIOMASS COMBUSTION IN A SMALL SCALE STATIONARY FLUIDIZED BED COMBUSTOR (SFBC-400)
Tác giả:  Nguyễn Đình Tùng Trang: 33
 
[ 7 ]
XÂY DỰNG TRÌNH TỰ LỰA CHỌN LOẠI HÌNH NÚT GIAO THÔNG CÙNG MỨC Ở ĐÔ THỊ VIỆT NAM
CONSTRUCTING A PROCEDURE FOR DESIGNING INTERSECTIONS IN URBAN AREAS OF VIETNAM
Tác giả:  Phan Cao Thọ Trang: 41
 
[ 8 ]
CẢI TIẾN CÁC THUẬT TOÁN MƯỢN VÀ KHOÁ KÊNH TẦN SỐ MẠNG DI ĐỘNG TẾ BÀO
IMPROVING THE FREQUENCY CHANNEL BORROWING AND LOCKING ALGORITHM IN CELLULAR MOBILE SYSTEM
Tác giả:  Đỗ Hữu Trí – Vũ Duy Lợi – Hà Mạnh Đào Trang: 49
 
[ 9 ]
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ HỢP CHẤT CLO TRONG NƯỚC MẶT, TRONG ĐẤT THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
RESEARCH ON DETERMINING SOME ORGANOCHLORINE COMPOUNDS IN THE SURFACE WATER AND THE SOIL IN DANANG CITY
Tác giả:  Đào Hùng Cường – Nguyễn Minh Thiên – Nguyễn Trần Nguyên Trang: 57
 
[ 10 ]
NGUYÊN LÝ DIRICHLET ĐỐI NGẪU VÔ HẠN PHẦN TỬ T
HE INFINITE DUAL DIRICHLET PRINCIPLE
Tác giả:  Trần Quốc Chiến – Trương Công Nên Trang: 64
 
[ 11 ]
NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH, XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN MỘT SỐ HỢP CHẤT HÓA HỌC TRONG LÁ GAI XANH
RESEARCH ON CHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF SEVERINA MONOPHYLLA LEAF
Tác giả:  Tán Đức – Lê Thị Như Quỳnh – Nguyễn Phú Nghĩ – Nguyễn Trần Nguyên – Trần Đức Mạnh Trang: 71
 
[ 12 ]
VỀ BẤT ĐẲNG THỨC KARAMATA VÀ ỨNG DỤNG
ON THE KARAMATA’S INEQUALITY AND ITS APPLICATIONS
Tác giả:  Cao Văn Nuôi - Nguyễn Quang Thi Trang: 77
 
[ 13 ]
THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG
ATTRACTING INVESTMENT IN THE SUPPORTING INDUSTRY IN THE KEY ECONOMIC REGIONS OF CENTRAL VIETNAM
Tác giả:  Lê Thế Giới Trang: 84
 
[ 14 ]
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
PROMOTING THE STAFF QUALITY IN THE BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM
Tác giả:  Nguyễn Văn Hân Trang: 94
 
[ 15 ]
LIÊN KẾT TRONG CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
LINKS IN POLICIES ATTRACT INVESTMENT INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF PROVINCES IN THE KEY ECONOMIC AREAS OF CENTRAL VIETNAM: THE CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS
Tác giả:  Đào Hữu Hòa Trang: 101
 
[ 16 ]
GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC HIỆN DIỆN TRÊN WEB CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE PRESENCE STRATEGY OF VIETNAM’S ENTERPRISESON THE WEB IN THE AGE OF E-COMMERCE
Tác giả:  Đặng Văn Mỹ Trang: 110
 
[ 17 ]
SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VIỆT NAM
THE INFLUENCE OF BRAND EQUITY ON CONSUMER BEHAVIOR ON THE VIETNAM’S MOBILE PHONE MARKET
Tác giả:  Nguyễn Trường Sơn – Trần Trung Vinh Trang: 121
 
[ 18 ]
THÚC ĐẨY MỐI LIÊN KẾT GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ENHANCING THE LINKAGE BETWEEN THE BUSINESSES AND SUPPORT FOR MARKET OF SUPPORTING PRODUCTS AND SERVICES IN DANANG
Tác giả:  Lê Thế Giới – Võ Quang Trí Trang: 128
 
[ 19 ]
MÔ HÌNH CLUSTER DU LỊCH HUẾ - ĐÀ NẴNG – QUẢNG NAM CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ KHU VỰC MIỀN TRUNG
TOURISM CLUSTER MODEL OF HUE – DANANG – QUANG NAM FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF CENTRAL VIETNAM
Tác giả:  Trương Hồng Trình – Nguyễn Thị Bích Thủy Trang: 136
 
[ 20 ]
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ Ở CÁC CÔNG TY CÀ PHÊ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
IMPROVING THE COST MANAGEMENT ACCOUNTING IN STATE-OWNED COFFEE COMPANIES IN DAKLAK PROVINCE
Tác giả:  Trương Bá Thanh – Nguyễn Thanh Trúc Trang: 146
 
[ 21 ]
NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
MAIN SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY OF DANANG CITY
Tác giả:  Lê Đức Viên Trang: 158
 
[ 22 ]
DẠY VĂN HOÁ VÀ DẠY HỌC NGOẠI NGỮ: MỘT QUÁ TRÌNH THỐNG NHẤT
TEACHING CULTURE IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
Tác giả:  Phan Văn Hòa – Nguyễn Thị Thùy Trang Trang: 163
 
[ 23 ]
CÁC ĐƯỜNG HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG VIỆC DẠY HỌC NGOẠI NGỮ
SOME TECHNOLOGY APPLICATIONS IN LANGUAGE TEACHING
Tác giả:  Nguyễn Thị Huỳnh Lộc – Nguyễn Thị Phương Thảo Trang: 170
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31599 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28394 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27790 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26934 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26752 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26713 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26518 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25855 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25408 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25329 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn