a
Thứ bảy, ngày 23/06/2018
Home
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,322,365

TẠP CHÍ SỐ 27


 
[ 1 ]
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA SÀN PHẲNG BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC THIẾT KẾ THEO TCXDVN 356:2005
ESTIMATION OF THE COST-EFFECTIVENESS OF POST - TENSIONED CONCRETE FLAT SLAB DESIGN REGARDING “TCXDVN 356:2005” (VIETNAM CONSTRUCTION STANDARDS 356:2005)
Tác giả:  TRƯƠNG HOÀI CHÍNH, Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 1
 
[ 2 ]
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM THIẾT BỊ SẤY BẰNG BƠM NHIỆT
A PRACTICAL RESEARCH MODEL OF THE LOW TEMPERATURE DRYING SYSTEM USING A HEAT PUMP
Tác giả:  HOÀNG NGỌC ĐỒNG, Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng. LÊ MINH TRÍ, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế. Trang: 8
 
[ 3 ]
THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG KIỂM TRA VÀ PHÂN LOẠI KÍCH THƯỚC CHI TIẾT
DESIGNING AND MANUFACTURING A DETAILED SIZE CLASSIFYING AND AUTO-TESTING MACHINE
Tác giả:  PHẠM ĐĂNG PHƯỚC, Trường Đại Học Phạm Văn Đồng. TRẦN ĐẠI HIẾU, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế. Trang: 14
 
[ 4 ]
NHẬN DẠNG KÝ TỰ QUANG HỌC BẰNG MẠNG NƠRON
OPTICAL CHARACTER RECOGNITION BY NEURAL NETWORK
Tác giả:  NGÔ VĂN SỸ, Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 20
 
[ 5 ]
TÍNH TOÁN TỐI THIỂU HOÁ SỐ BỘ KHUẾCH ĐẠI EDFA TRONG TUYẾN THÔNG TIN SỢI QUANG COHERENCE CÓ CÁC EDFA XEN KẼ
CALCULATION FOR MINIMIZING THE NUMBER OF EDFAS IN COHERENT OPTIC FIBER COMMUNICATION LINK USING CASCADED EDFAS
Tác giả:  NGUYỄN VĂN TUẤN, Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 25
 
[ 6 ]
SỬ DỤNG MÃ NGUỒN MỞ CỦA AUTOCAD ĐỂ TẠO MENU BAR DÙNG CHO SINH VIÊN KHỐI KỸ THUẬT
THE USE OF AN OPEN SOURCE CODE IN AUTOCAD TO CREATE A MENU BAR FOR TECHNICAL STUDENTS
Tác giả:  NGUYỄN PHÚ THỌ, Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II. Trang: 31
 
[ 7 ]
NGHIÊN CỨU NÂNG CAO TRỊ SỐ OCTANE XĂNG MO90 BẰNG PHỤ GIA ETHANOL
A RESEARCH ON THE INCREASE OF MO90 OCTANE RATING BY USING ETHANOL ADDITIVE
Tác giả:  ĐÀO HÙNG CƯỜNG, Trường Đại Học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng. NGUYỄN ĐÌNH THỐNG, Công Ty Xăng Dầu Khu Vực V. Trang: 37
 
[ 8 ]
TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA PHƯƠNG PHÁP TẬP MỨC CHO BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG MẶT VỚI VẬN TỐC PHỤ THUỘC VÀO ĐỘ CONG TRUNG BÌNH
CONSISTENCE OF THE LEVEL SET METHOD FOR SURFACE EVOLUTION WITH THE SPEED DEPENDING ON MEAN CURVATURE
Tác giả:  NGUYỄN CHÁNH ĐỊNH, Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng Trang: 43
 
[ 9 ]
SỰ TÍCH TỤ CHÌ VÀ ĐỒNG TRONG MỘT SỐ LOÀI NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ VÙNG VEN BIỂN ĐÀ NẴNG
ACCUMULATION OF LEAD AND COPPER IN SOME BIVALVIA MOLLUSKS SPECIES FROM COASTAL WATER OF DANANG
Tác giả:  LÊ THỊ MÙI, Trường Đại Học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 49
 
[ 10 ]
PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ HÓA XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, HÌNH DẠNG VẬT TÁN XẠ TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔNG THUẦN NHẤT RD(D=2,3)
THE FACTORIZATION METHOD THAT DETERMINES THE POSITION AND SHAPE OF THE SCATTERERS IN THE INHOMOGENEOUS SPACE RD(D=2,3)
Tác giả:  PHẠM QUÝ MƯỜI, Trường Đại Học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 55
 
[ 11 ]
NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG MÔ HÌNH DẠY NGHỀ (THỰC TIỄN TẠI BA TƠ)
PRACTICAL PRINCIPLES IN MAKING A JOB-TRAINING MODEL IN THE DISTRICT OF BA TƠ
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Chinh, Trang: 63
 
[ 12 ]
NHÂN DIỆN CỔ TÍCH THẦN KỲ NGƯỜI VIỆT
DISCOVERING THE FACE OF VIETNAM’S MARVELLOUS LEGENDS
Tác giả:  LÊ ĐỨC LUẬN, Trường Đại Học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 70
 
[ 13 ]
TỪ TÁC PHẨM “NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN” SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ CHỐNG THAM NHŨNG HIỆN NAY
SOME THOUGHTS ON CURRENT SITUATION OF ANTI - CORRUPTION DERIVED FROM THE WORK “ENHANCING REVOLUTIONAL MORALS TO WIPE OUT INDIVIDUALISM”
Tác giả:  LÊ HỮU ÁI, Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 74
 
[ 14 ]
ĐƯỜNG LỐI "ĐỨC TRỊ" CỦA NHO GIÁO - TỪ KHỔNG TỬ ĐẾN MẠNH TỬ
"ĐỨC TRỊ” (‘GOVERNING BY VIRTUES’ POLITICAL LINE ) OF CONFUCIANISM – FROM CONFUCIUS’ TO MENCIUS’ TIMES
Tác giả:  NGUYỄN THỊ KIM BÌNH, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 79
 
[ 15 ]
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘNG LỰC CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ
HO CHI MINH’ S THOUGHTS ON THE DRIVING FORCES OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Tác giả:  LÂM BÁ HÒA, Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 85
 
[ 16 ]
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP TỈNH KONTUM: TRIỂN VỌNG VÀ THÁCH THỨC
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN KONTUM PROVINCE – PROSPECTS AND CHALLENGES
Tác giả:  HÀ BAN, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Kom Tum. Trang: 91
 
[ 17 ]
VỐN CON NGƯỜI VÀ THU NHẬP CỦA HỘ SẢN XUẤT CÀ PHÊ Ở TÂY NGUYÊN
HUMAN CAPITAL AND THE EARNINGS OF COFFEE PRODUCTIVE HOUSEHOLDS IN “TAY NGUYEN” ( CENTRAL HIGHLANDS)
Tác giả:  BÙI QUANG BÌNH, Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 96
 
[ 18 ]
CHỌN BIẾN TRONG HÀM HỒI QUI TUYẾN TÍNH BẰNG THỦ TỤC ĐƯA DẦN VÀO
LINEAR REGRESSION VARIABLE SELECTION BY MEANS OF FORWARD PROCEDURE
Tác giả:  LÊ DÂN, Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 102
 
[ 19 ]
HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
AN EVALUATION SYSTEM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF VIETNAM’S INDUSTRIAL ZONES
Tác giả:  LÊ THẾ GIỚI, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 108
 
[ 20 ]
ĐÁNH GIÁ NHANH TIỀM NĂNG KINH TẾ MỘT SỔ SẢN PHẨM NÔNG-LÂM-NGƯ CHỦ YẾU CỦA TỈNH HÀ TĨNH
RAPID ASSESSMENT OF ECONOMIC POTENTIALS FOR SEVERAL CORE AGRO-FORESTRY AND AQUACULTURAL PRODUCTS IN HA TINH PROVINCE
Tác giả:  THÁI THANH HÀ, Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Huế. Trang: 119
 
[ 21 ]
CUỘC KHỦNG HOẢNG TÍN DỤNG NHÀ ĐẤT Ở MỸ VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆT NAM
THE US CREDIT CRISIS AND SOME SUGGESTED SOLUTIONS FOR VIETNAM
Tác giả:  ĐẶNG HỮU MẪN, Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 128
 
[ 22 ]
PHÉP TỶ DỤ TRONG TỤC NGỮ VIỆT VÀ ANH
SIMILES IN VIETNAMESE AND ENGLISH PROVERBS
Tác giả:  TRẦN VĂN PHƯỚC, Đại Học Huế. HOÀNG KIM ANH, Học Viên Cao Học K2004-2007. Trang: 136
 
[ 23 ]
CÁC DẠNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHỤC VỤ CHO KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG LỜI NÓI BẰNG TIẾNG NGA CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ GIAI ĐOẠN ĐẦU
QUESTIONS AND EXERCICES FOR TESTING AND ASSESSING SPOKEN LANGUAGE SKILLS OF RUSSIAN MAJORS AT THE FIRST STAGE
Tác giả:  TRỊNH THỊ THÁI HÒA, Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 144
 
[ 24 ]
KHẢO SÁT NHU CẦU NGƯỜI HỌC ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ
EXPLORING THE LEARNING NEEDS OF ELECTRONICS STUDENTS AT HUE INDUSTRIAL COLLEGE: TOWARDS A SUGGESTED SYLLABUS
Tác giả:  LƯU QUÝ KHƯƠNG, Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng. TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG CHI, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế. Trang: 153
 
[ 25 ]
SO SÁNH VÀ ẨN DỤ TRONG THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO – BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG NGÔN NGỮ QUẢNG CÁO TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC TIẾNG PHÁP
COMPARISON AND METAPHOR IN ADVERTISEMENTS — THE USE OF ADVERTISEMENT LANGUAGE IN THE LEARNING AND TEACHING OF FRENCH
Tác giả:  ĐÀO THỊ THANH PHƯỢNG, Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 160
 
[ 26 ]
PHÉP LẶP TỪ VỰNG TRONG QUẢNG CÁO TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
LEXICAL REITERATION IN ENGLISH AND VIETNAMESE ADVERTISEMENTS
Tác giả:  LÊ TẤN THI, Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng. PHẠM THỊ MINH KHUÊ, Học Viên Cao Học 2005-2008. Trang: 165
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31599 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28394 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27790 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26934 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26752 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26713 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26518 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25855 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25408 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25329 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn