a
Chủ nhật, ngày 22/04/2018
Home
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,155,797

TẠP CHÍ SỐ 26


 
[ 1 ]
LỰA CHỌN THIẾT BỊ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG TỐI ƯU CHO LƯỚI ĐIỆN 500KV VIỆT NAM
OPTIMAL SELECTION OF REACTIVE COMPENSATORS FOR VIETNAM’S 500KV POWER SYSTEM
Tác giả:  NGUYỄN HỒNG ANH, Đại Học Đà Nẵng. LÊ CAO QUYỀN, Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Điện 4. Trang: 1
 
[ 2 ]
THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HẠN CHẾ DÒNG NGẮN MẠCH KIỂU MÁY BIẾN ÁP
AN AUTOMATIC FAULT CURRENT LIMITING DEVICE OF TRANSFORMER TYPE
Tác giả:  LÊ THÀNH BẮC, Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 10
 
[ 3 ]
ỨNG DỤNG CÁC MÃ CI ĐỂ GIẢM PAPR VÀ NÂNG CAO DUNG LƯỢNG HỆ THỐNG OFDM
PAPR IMPROVEMENT AND CAPACITY ENHANCEMENT OF OFDM SYSTEM USING CI CODES
Tác giả:  TĂNG TẤN CHIẾN - PHẠM THỊ MINH CHÂU - PHẠM VĂN TUẤN, Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 17
 
[ 4 ]
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT FRIT VÀ MEN FRIT TRÁNG LÊN TẤM ỐP LÁT CERAMIC
PRODUCING FRIT AND FRIT GLAZE FOR CERAMIC TILE
Tác giả:  NGUYỄN VĂN DŨNG, Trường Đại Học Bách Khoa, Đai Học Đà Nẵng. Trang: 25
 
[ 5 ]
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT ĐỘ DỰ TRỮ ỔN ĐỊNH TĨNH CHO HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015
A STUDY ON DEVELOPING A PROGRAM TO MONITOR THE STABILITY RESERVE LEVEL OF VIETNAM POWER SYSTEM IN 2015
Tác giả:  NGÔ VĂN DƯỠNG, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 32
 
[ 6 ]
BIOGAS-GASOLINE HYBRID ENGINE
ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG PHỐI HỢP NHIÊN LIỆU BIOGAS -XĂNG
Tác giả:  BUI VAN GA - LE MINH TIEN - TRUONG LE BICH TRAM - TRAN HAU LUONG, Da Nang University. Trang: 40
 
[ 7 ]
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA MÀNG BAO GÓI THỰC PHẨM ĐƯỢC CHẾ TẠO TỪ TINH BỘT SẮN CÓ BỔ SUNG POLYETHYLENE GLYCOL (PEG)
RESEARCH ON FACTORS AFFECTING TENSILE STRENGTH OF OLYETHYLENE-GLYCOL-(PEG)-ADDED-CASSAVA-STARCH FILM
Tác giả:  TRƯƠNG THỊ MINH HẠNH, Trường Đại Học Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng. VÕ VĂN QUỐC BẢO, Trường Đại Học Nông Lâm, Đại Học Huế. Trang: 49
 
[ 8 ]
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT MALTODEXTRIN CÓ DE <10 BẰNG PHƯƠNG PHÁP AXIT Ở NHIỆT ĐỘ THẤP (NHIỆT ĐỘ PHÒNG)
RESEARCH ON PRODUCING MALTODEXTRIN WITH DE<10 USING ACID METHODS AT LOW TEMPERATURE (ROOM TEMPERATURE)
Tác giả:  TRƯƠNG THỊ MINH HẠNH, Khoa Hóa, Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 58
 
[ 9 ]
ỨNG DỤNG QUI HOẠCH ĐỘNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT NĂM THEO MÔ HÌNH TẤT ĐỊNH CỦA HỒ CHỨA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN LÀM VIỆC ĐỘC LẬP
APPLYING DYNAMIC PROGRAMMING TO CONSTRUCT PROGRAM ON CACULATING FOR ANNUAL REGULATION ACCORDING TO DETERMINISTIC MODEL OF INDEPENDENT – WORKING RESERVOIR HYDROELECTRIC POWER PLANT
Tác giả:  NGUYỄN THẾ HÙNG – LÊ HÙNG, Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 66
 
[ 10 ]
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUY HOẠCH CÁC KHU Ở MỚI CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SOLUTIONS FOR PLANNING NEW RESIDENTIAL AREAS OF DANANG CITY
Tác giả:  TÔ VĂN HÙNG, Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 73
 
[ 11 ]
XÚC TÁC QUANG HÓA TIO2 “MICRO NANO COMPOSIT” MANG TRÊN VẬT LIỆU NANO CARBON CÓ CẤU TRÚC
TIO2 “MICRO NANO COMPOSITES” PHOTOCATALYST CARRIED ON NANO CARBON MATERIAL WITH MACROSCOPIC STRUCTURE
Tác giả:  NGÔ TUẤN ANH - NGUYỄN ĐÌNH LÂM, Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 83
 
[ 12 ]
TỔNG HỢP VỊ TRÍ VÀ PHÂN TÍCH VÙNG TIẾP XÚC RĂNG TRONG TẠO HÌNH BÁNH RĂNG CÔN XOẮN CÓ CHẤT LƯỢNG CAO
LOCATION SYNTHESIS AND TOOTH CONTACT ANALYSIS FOR GENENATION OF HIGH-QUALITY SPIRAL BEVEL GEARS
Tác giả:  NGUYỄN THẾ TRANH, Trường Cao Đẳng Công Nghệ, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 92
 
[ 13 ]
THUẬT TOÁN HOÁN CHUYỂN NGUỒN ĐÍCH CÓ TRỌNG SỐ TÌM LUỒNG CỰC ĐẠI
WEIGHTED SOURCE-SINK ALTERNATIVE ALGORITHM TO FIND MAXIMAL FLOW
Tác giả:  TRẦN QUỐC CHIẾN, Trường Đại Học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 99
 
[ 14 ]
ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ION ORTHOPHỐT PHÁT TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ UV-VIS
OPTIMAL CONDITIONS FOR DETERMINING THE AMOUNT OF NO3-, PO43- IN SURFACE WATER BY SPECTROPHOTOMETER ABSORBANCE UV-VIS MOLECULE METHOD
Tác giả:  PHẠM THỊ HÀ, Trường Đại Học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 106
 
[ 15 ]
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH BIẾN TÍNH BENTONIT THUẬN HẢI VÀ ỨNG DỤNG HẤP PHỤ ION MN2+ TRONG NƯỚC
A STUDY ON THE MODIFICATION OF THUAN HAI BENTONITE AND USING IT FOR ADSORPTION OF MN2+ ION IN AQUEOUS SOLUTION
Tác giả:  LÊ TỰ HẢI, Trường Đại Học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng. PHAN CHI UYÊN, Trường Cao Đẳng Công Nghệ, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 112
 
[ 16 ]
CHÍNH SÁCH QUẢN LÍ MÔI TRƯỜNG VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
POLICY FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND THE PROBLEM OF SEA TOURISM DEVELOPMENT IN DA NANG CITY
Tác giả:  NGUYỄN ĐẶNG THẢO NGUYÊN, Trường Đại Học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 118
 
[ 17 ]
HỘI NHẬP MỞ CỬA VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
INTERGRATION, OPENESS, AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF DANANG CITY
Tác giả:  BÙI QUANG BÌNH, Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 123
 
[ 18 ]
BẢN CHẤT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG LÀ CỘI NGUỒN SỨC SỐNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
NATURE OF SCIENCE AND REVOLUTION - THE FOUNDATION AND ORIGIN OF MAXISM-LENINISM
Tác giả:  TRẦN NGỌC ÁNH, Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 129
 
[ 19 ]
TƯ TƯỞNG TRỊ NƯỚC CỦA PHÁP GIA VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG LỊCH SỬ
LEGALISM - THE IDEAS OF GOVERNING A COUNTRY AND ITS ROLE IN HISTORY
Tác giả:  NGUYỄN THỊ KIM BÌNH, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 134
 
[ 20 ]
ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT DỰ ÁN HOẶC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN: PHƯƠNG PHÁP PROPENSITY SCORE MATCHING
IMPACT EVALUATION OF A DEVELOPMENT PROGRAM OR PROJECT: APPROACH PROPENSITY SCORE MATCHING APPROACH
Tác giả:  LƯƠNG VINH QUỐC DUY, Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh. Trang: 140
 
[ 21 ]
QUAN HỆ HỢP TÁC GIỮA CÁC NHÀ SẢN XUẤT VÀ NHÀ PHÂN PHỐI TRONG LĨNH VỰC HÀNG TIÊU DÙNG: NGHIÊN CỨU THĂM DÒ
COOPERATIVE RELATION BETWEEN PRODUCERS AND DISTRIBUTORS OF CONSUMER GOODS: AN EXPLORATORY STUDY
Tác giả:  ĐỖ NGỌC MỸ - ĐẶNG VĂN MỸ, Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 145
 
[ 22 ]
THIẾT KẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN, CÔNG TY MẸ-CON BẰNG PHẦN MỀM WKTSYS
DESIGNING CONSOLIDATED FINANCIAL REPORTS FOR CORPORATIONS AND MOTHER-SON COMPANIES BY USING THE WKTSYS SOFTWARE
Tác giả:  TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN, Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng. NGUYỄN TẤN THÀNH, Công Ty CP Tư Vấn XD 533-CIENCO5. Trang: 155
 
[ 23 ]
TIẾP CẬN LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN LUSTER NGÀNH CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ KHU VỰC
APPROACHING THE THEORY AND PRACTICE OF INDUSTRY CLUSTER FOR REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT
Tác giả:  TRƯƠNG HỒNG TRÌNH - Nguyễn THANH LIÊM, Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 163
 
[ 24 ]
MỐI QUAN HỆ GIỮA ‘DẠY CÁI GÌ VÀ DẠY NHƯ THẾ NÀO’ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY NGOẠI NGỮ
THE RELATIONSHIPS BETWEEN WHAT IS TAUGHT AND HOW IS TAUGHT IN THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING & LEARNING
Tác giả:  PHAN VĂN HÒA, Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng. Trang: 172
 
[ 25 ]
KHẢO SÁT VIỆC THỂ HIỆN MỘT SỐ MẪU NGỮ ĐIỆU CƠ BẢN TRONG TIẾNG ANH CỦA HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN BẾN TRE
AN INVESTIGATION INTO BASIC ENGLISH INTONATION PATTERNS PERFORMED BY THE VIETNAMESE LEARNERS AT BEN TRE CONTINUING EDUCATION CENTER
Tác giả:  NGŨ THIỆN HÙNG, Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng. LÊ VĂN HOÀNG, Cao Học K.05-08. Trang: 178
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31540 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28345 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27732 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26870 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26708 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26674 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26487 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25839 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25401 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25286 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn