a
Thứ bảy, ngày 23/06/2018
Home
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,322,362

TẠP CHÍ SỐ 32


 
[ 1 ]
THIẾT KẾ HỆ THỐNG SCADA CHO NHÀ MÁY VÀNG BỒNG MIÊU TRÊN NỀN PCS7
DESIGNING SCADA SYSTSEM BASED ON PCS7 FOR BONG MIEU GOLD-MINING PLANT
Tác giả:  Nguyễn Kim Ánh – Lâm Tăng Đức – Trương Hoàng – Nguyễn Như Kỳ – Nguyễn Ngọc Dĩnh Trang: 1
 
[ 2 ]
ỨNG DỤNG THANH TRA MÃ NGUỒN TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
APPLICATION OF CODE INSPECTION TO SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS
Tác giả:  Nguyễn Thanh Bình – Nguyễn Thị Hùng Trang: 7
 
[ 3 ]
MÔ PHỎNG TRƯỜNG ĐIỆN TỪ TRUYỀN TRONG TẾ BÀO TEM BẰNG HỆ THỐNG TLM-3D
SIMULATING THE PROPAGATION OF AN ELECTROMAGNETIC FIELD IN A TEM CELL USING TLM-3D SYSTEM
Tác giả:  Tăng Tấn Chiến Trang: 16
 
[ 4 ]
XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC VAN CUNG CẤP BIOGAS CHO ĐỘNG CƠ HAI NHIÊN LIỆU BIOGAS/DIESEL NHIỀU XI LANH CỠ LỚN
CALCULATION OF A BIOGAS-SUPPLYING VALVE FOR LARGE- SIZED BIOGAS/DIESEL DUAL FUEL MULTI-CYLINDER ENGINES
Tác giả:  Bùi Văn Ga – Lê Minh Tiến – Trương Lê Bích Trâm – Trần Thanh Hải Tùng Trang: 24
 
[ 5 ]
ÁP DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN TÌM KIẾM QUỸ ĐẠO VẬN HÀNH TỐI ƯU HỒ CHỨA NƯỚC CÓ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN LÀM VIỆC ĐỘC LẬP VỚI QUÁ TRÌNH DÒNG CHẢY ĐẾN LÀ NGẪU NHIÊN
APPLICATION OF GENETIC ALGORITHMS TO THE SEARCH OF OPTIMAL OPERATING TRAJECTORY OF A RESERVOIR OF THE INDEPENDENT WORKING HYDROELECTRIC POWER PLANT, WITH ITS INFLOW AS A STOACHASTIC PROCESS
Tác giả:  Nguyễn Thế Hùng – Lê Hùng Trang: 32
 
[ 6 ]
ỔN ĐỊNH CỦA ĐẬP ĐẤT DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘNG ĐẤT
STABILITY OF EARTH DAM IN CASE OF EARTHQUAKE
Tác giả:  Nguyễn Thế Hùng – Nguyễn Văn Hướng Trang: 41
 
[ 7 ]
PHƯƠNG PHÁP CHÀO GIÁ ĐIỆN CẠNH TRANH THEO MÔ HÌNH GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
A COMPETITIVE BIDDING METHOD IN RESPECT OF THE PRICE BASED POOL MODEL FOR THERMAL GENERATORS
Tác giả:  Lê Kim Hùng – Đỗ Thanh Sơn Trang: 47
 
[ 8 ]
XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TÍNH CỦA NGUYÊN LIỆU DIATOMITE PHÚ YÊN BẰNG FT-IR, XRF, XRD KẾT HỢP VỚI PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN LÝ THUYẾT DFT
DETERMINATION OF PHUYEN’S DIATOMITE CHARACTERISTICS BY MEANS OF FT-IR, XRF, XRD AND THE DFT THEORETICAL COMPUTATIONAL STUDY
Tác giả:  Phạm Cẩm Nam – Trần Thanh Tuấn – Lâm Đại Tú – Võ Đình Vũ Trang: 56
 
[ 9 ]
THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY KHOAN BO MẠCH TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH
DESIGN AND MANUFACTURE OF AUTO-DRILL MACHINE CONTROLLED BY THE COMPUTER
Tác giả:  Phạm Đăng Phước Trang: 63
 
[ 10 ]
SỬ DỤNG LỌC KALMAN ĐỂ QUAN SÁT TỪ THÔNG ROTOR VÀ NHẬN DẠNG HẰNG SỐ THỜI GIAN ROTOR TRONG CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TÁCH KÊNH TRỰC TIẾP ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ
ESTIMATION OF ROTOR FLUX AND IDENTIFICATION OF ROTOR TIME CONSTANT USING KALMAN FILTER IN DIRECT DECOUPLED CONTROL STRUCTURE FOR INDUCTION MOTOR
Tác giả:  Nguyễn Phùng Quang – Lê Tiến Dũng – Nguyễn Lê Hoàng Trang: 69
 
[ 11 ]
XỬ LÝ NƯỚC THẢI MẠ ĐIỆN CHROME BẰNG VẬT LIỆU BIOMASS
REMOVAL OF CHROMIUM FROM ELECTROPLATING WASTE WATER WITH BIOSORBENTS
Tác giả:  Nhan Hồng Quang Trang: 77
 
[ 12 ]
NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ TP. ĐÀ NẴNG BẰNG GIS
STUDY ON THE MANAGEMENT OF THE MEDIUM VOLTAGE NETWORK WITH GIS IN DANANG CITY
Tác giả:  Trần Vinh Tịnh – Dương Minh Quân Trang: 86
 
[ 13 ]
CHỌN KIỂU LẮP TRUNG GIAN HỢP LÝ CHO MỐI GHÉP BỀ MẶT TRỤ TRƠN
SELECTING A REASONABLE TRANSITION FIT FOR A PIN JOINT
Tác giả:  Nguyễn Văn Yến Trang: 92
 
[ 14 ]
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP KIẾN TẠO CHỈ SỐ BSI VÀ LSI ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BỀN VỮNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN Ở PHƯỜNG THỌ QUANG – QUẬN SƠN TRÀ – TP ĐÀ NẴNG
USING THE BSI AND LSI INDEX BUILDING METHOD TO ASSESS THE SUSTAINABILITY LEVEL OF DEVELOPMENT IN THO QUANG WARD – SON TRA DISTRICT – DA NANG CITY
Tác giả:  Phùng Khánh Chuyên Trang: 99
 
[ 15 ]
CÁC TÍNH CHẤT CỦA ÁNH XẠ TỪ THAM SỐ ĐẾN NGHIỆM CHO BÀI TOÁN ELLIPTIC
SOME PROPERTIES OF MAPPING FROM COEFFICIENTS TO SOLUTIONS FOR ELLIPTIC PROBLEMS
Tác giả:  Trần Nhân Tâm Quyền Trang: 105
 
[ 16 ]
NGHỆ THUẬT CHÂM BIẾM TRONG TIỂU THUYẾT GATSBY VĨ ĐẠI CỦA F. SCOTT FITZGERALD
THE IRONY IN “THE GREAT GATSBY “ BY F. SCOTT FITZGERALD
Tác giả:  Nguyễn Phương Khánh Trang: 113
 
[ 17 ]
MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, SINH VIÊN VỚI NHU CẦU XÃ HỘI TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
THE RELATIONSHIPS BETWEEN EDUCATIONAL INSTITUTIONS, STUDENTS AND SOCIAL DEMANDS AT THE UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Trần Đình Mai Trang: 121
 
[ 18 ]
CHIA SẺ LỢI ÍCH – NỀN TẢNG CỦA LIÊN KẾT KINH TẾ KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN
BENEFIT SHARE – A FOUNDATION FOR ECONOMIC TIES IN CENTRAL PROVINCES AND WESTERN HIGHLANDS
Tác giả:  Trần Ngọc Ánh Trang: 128
 
[ 19 ]
LIÊN KẾT KINH TẾ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN – TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN
ECONOMIC TIES IN THE CENTRAL AND WESTERN HIGHLANDS – FROM THEORY TO PRACTICE
Tác giả:  Trương Bá Thanh Trang: 134
 
[ 20 ]
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP IN
APPLICATION OF ACTIVITY-BASED COSTING IN PRINTING ENTERPRISES
Tác giả:  Trương Bá Thanh – Đinh Thị Thanh Hường Trang: 139
 
[ 21 ]
VAI TRÒ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ CỦA TP ĐÀ NẴNG TRONG NHỮNG NĂM QUA
THE ROLE OF COMMERCIAL BANKS IN THE DEVELOPMENT AND TRANSFER OF ECONOMIC STRUCTURE IN RECENT YEARS IN DANANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Vũ Trang: 149
 
[ 22 ]
CƠ SỞ LÝ LUẬN DỊCH THÀNH NGỮ TIẾNG NGA SANG TIẾNG VIỆT
THEORETICAL BASES FOR TRANSLATING IDIOMS FROM RUSSIAN INTO VIETNAMESE
Tác giả:  Dương Quốc Cường Trang: 156
 
[ 23 ]
NGHIÊN CỨU VỀ TÁI TỪ VỰNG HOÁ NHƯ MỘT PHƯƠNG THỨC DUY TRÌ HỘI THOẠI TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
A STUDY OF RELEXICALISATION AS A MEANS OF MAINTAINING CONVERSATIONS IN ENGLISH AND VIETNAMESE
Tác giả:  Lưu Quý Khương – Đoàn Nguyễn Nghi Nghi Trang: 163
 
[ 24 ]
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ THUYẾT KẾT HỢP CÚ PHÁP CỦA ĐỘNG TỪ TRONG NGA NGỮ HỌC
SOME QUESTIONS ON THE THEORY OF SYNTAX COMBINATION OF VERBS IN RUSSIAN LANGUAGE STUDY
Tác giả:  Lưu Bá Minh Trang: 172
 
[ 25 ]
VỀ KHÁI NIỆM MỆNH ĐỀ NGHĨA TRONG NGÔN NGỮ HỌC ANH
ON THE CONCEPT OF PROPOSITION IN ENGLISH LINGUISTICS
Tác giả:  Nguyễn Xuân Thơm Trang: 180
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31599 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28394 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27790 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26934 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26752 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26713 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26518 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25855 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25408 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25329 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn