a
Thứ bảy, ngày 23/06/2018
Home
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,322,358

TẠP CHÍ SỐ 34


 
[ 1 ]
NGHIÊN CỨU ĐIỆN ÁP QUÁ ĐỘ PHỤC HỒI Ở CÁC MÁY CẮT ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN VIỆT NAM
A TRANSITIONAL RECOVERY VOLTAGE STUDY OF THE CIRCUIT BREAKERS IN THE VIETNAM POWER SYSTEM
Tác giả:  Nguyễn Hồng Anh - Đồng Trinh Hoàng Trang: 1
 
[ 2 ]
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN ĐỂ KIỂM THỬ CÁC CHƯƠNG TRÌNH C-SHARP
APPLYING MUTATION TESTING TO C-SHARP PROGRAM TESTS
Tác giả:  Nguyễn Thanh Bình - Nguyễn Quang Vũ Trang: 8
 
[ 3 ]
NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ NGƯNG TỤ KIỂU ỐNG LỒNG ỐNG SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH
RESEARCHING A TYPE OF DOUBLE TUBE CONDENSER EQUIPMENT UTILISED IN REFRIGERATION SYSTEM
Tác giả:  Hồ Trần Anh Ngọc - Võ Chí Chính Trang: 16
 
[ 4 ]
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CẤP DỊCH DÀN LẠNH ĐẾN THỜI GIAN CẤP ĐÔNG THỰC PHẨM
A STUDY ON THE INFLUENCE OF EVAPORATOR LIQUID SUPPLY METHODS ON FOOD FREEZING TIME
Tác giả:  Võ Chí Chính - Nguyễn Thanh Văn Trang: 23
 
[ 5 ]
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ THÔNG SỐ ĐẾN LỰC DẬP VÀ KHẢ NĂNG ĐIỀN ĐẦY KHUÔN KHI DẬP PHÔI BÁNH RĂNG NÓN
AN INVESTIGATION INTO THE INFLUENCE OF SOME PARAMETERS ON STAMPING FORCE AND DIE FILLING CAPACITY IN A CONIC GEAR FORGING PROCESS
Tác giả:  Lê Cung - Lê Phước Hoàng Trang: 30
 
[ 6 ]
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁCH BỐ TRÍ DÀN LẠNH VÀ TỐC ĐỘ GIÓ ĐẾN KHẢ NĂNG TÁCH ẨM TỪ DÀN LẠNH CỦA MÁY SẤY KIỂU BƠM NHIỆT
A RESARCH INTO THE INLUENCE OF REFRIGERATION ARRANGEMENT AND WIND VELOCITY ON DEHUMIDIFICATION FROM THE EVAPORATOR OF HEAT- PUMP DRYERS
Tác giả:  Hoàng Ngọc Đồng Trang: 37
 
[ 7 ]
NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TCSC HOẶC TCPAR KẾT HỢP SVC ĐỂ NÂNG CAO ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP CHO HTĐVN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020
A RESEARCH INTO CALCULATING AND INSTALLING TCSC OR TCPAR DEVICE IN COMBINATION WITH SVC DEVICE TO ENHANCE VOLTAGE STABILITY FOR POWER SYSTEM OF VIETNAM UP TO 2020
Tác giả:  Lê Quang An - Phạm Châu Tuấn - Ngô Văn Dưỡng Trang: 44
 
[ 8 ]
NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH TÍNH SIÊU KỴ NƯỚC CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP C-CNT VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO LƯU TRỮ BIOGAS
INVESTIGATING THE SUPER-HYDROPHOBICITY OF THE C-CNT COMPOSITES AND POSIBILITY OF THE BIOGAS STORAGE
Tác giả:  Bùi Văn Ga - Phan Thế Anh - Nguyễn Đình Lâm - Nguyễn Văn Đông Trang: 50
 
[ 9 ]
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRẢI PHỔ VÀO VIỆC TRUYỀN TIN TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN
APPLICATION OF SPREAD SPECTRUM TECHNOLOGY TO SIGNAL TRANSMISSION ON POWER LINES
Tác giả:  Lê Kim Hùng - Nguyễn Thị Ngọc Minh Trang: 59
 
[ 10 ]
GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ TRONG QUÁ TRÌNH GỬI VÀ NHẬN VĂN BẢN
APPLICATION OF ELECTRONIC SIGNATURES TO THE PROCESS OF SENDING AND RECEIVING TEXTS
Tác giả:  Phan Huy Khánh- Hồ Phan Hiếu Trang: 67
 
[ 11 ]
THIẾT KẾ MODUL MÔ PHỎNG DÙNG TRONG THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN – GIÁM SÁT -QUẢN LÝ TRẠM TRỘN BÊ TÔNG
DESIGNING A MODEL MODULE FOR TESTING BATCH CONCRETE MANAGEMENT – MONITOR - CONTROL SYSTEM
Tác giả:  Ngô Như Khoa - Phạm Ngọc Phương Trang: 73
 
[ 12 ]
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MÀNG BAO CHITOSAN ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT HOÁ LÝ CỦA TRỨNG GÀ TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN
A RESEARCH INTO THE EFFECT OF CHITOSAN COATING ON PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF CHICKEN EGG DURING THE STORAGE PROCESS
Tác giả:  Nguyễn Thị Lan - Huỳnh Thái Nguyên Trang: 81
 
[ 13 ]
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG LỐP ÔTÔ CŨ PHẾ THẢI ĐỂ SẢN XUẤT VẬT LIỆU MỚI
A STUDY ON THE REUSE OF WASTE RUBBER TIRES FOR THE NEW MATERIAL PRODUCTION
Tác giả:  Châu Thanh Nam Trang: 87
 
[ 14 ]
MÔ HÌNH NGƯỜI SẢN XUẤT - NGƯỜI TIÊU THỤ TRONG XÂY DỰNG GIẢI PHÁP KỸ THUẬT GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỒNG THỜI PHÂN TÁN
THE PRODUCER-CUSTOMER MODEL IN BUILDING TECHNICAL SOLUTIONS MONITORING SIMULTANEOUS ACTIVITIES IN DISTRIBUTED SYSTEMS
Tác giả:  Lê Văn Sơn - Đặng Hùng Vĩ - Hồ Minh Hoành Trang: 94
 
[ 15 ]
THỬ NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA RAU CẢI XANH BẰNG KĨ THUẬT THỦY CANH TẠI ĐÀ NẴNG
TESTING THE IMPACT OF SOME NUTRITIONAL ENVIRONMENT ON GROWTH, YIELD AND QUALITY OF TURNIPS (PLANTS OF THE GENUS BRASSICA) WITH AQUATIC CULTIVATION TECHNOLOGY IN DANANG
Tác giả:  Đỗ Thị Trường Trang: 103
 
[ 16 ]
NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI KHOA ĐỊA LÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
PROBLEMS OF TEACHING-LEARNING METHOD INNOVATION IN CREDIT SYSTEM - BASED TRAINING AT THE GEOGRAPHY FACULTY OF TEACHERS’ COLLEGE -DANANG UNIVERSITY
Tác giả:  Đậu Thị Hòa Trang: 109
 
[ 17 ]
ĐỌC LẠI HAI BÀI CA DAO DƯỚI GÓC NHÌN NGỮ DỤNG HỌC
RE-READING TWO FOLK VERSES IN PRAGMATIC PERSPECTIVE
Tác giả:  Bùi Trọng Ngoãn Trang: 115
 
[ 18 ]
QUẢN LÝ HIỆU QUẢ DIỆN TÍCH SỬ DỤNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
EFFECTIVE MANAGEMENT OF UTILIZED AREA IN UNIVERSITIES
Tác giả:  Lê Đình Sơn Trang: 120
 
[ 19 ]
NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỰ BÁO CỦA NHỮNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG VỐN - TRƯỜNG HỢP CỦA VALUE-AT-RISK MODELS
A RESEARCH ON PREDICTABILITY OF CAPITAL MARKET RISK MANAGEMENT MODELS - CASE OF VALUE-AT-RISK MODELS
Tác giả:  Đặng Hữu Mẫn Trang: 126
 
[ 20 ]
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SOLUTIONS FOR DEVELOPING STOCK SERVICES IN DA NANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Hòa Nhân - Võ Thị Thúy Anh Trang: 135
 
[ 21 ]
M&A Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN
M&A IN VIET NAM: REALITY AND FUNDAMENTAL SOLUTIONS
Tác giả:  Nguyễn Hòa Nhân Trang: 145
 
[ 22 ]
KHẢO SÁT CẤU TRÚC CÓ LIÊN TỪ “ПОТОМУ ЧТО” VÀ “ОТТОГО ЧТО” TRONG TIẾNG NGA VÀ CẤU TRÚC CÓ LIÊN TỪ CẶP “SỞ DĨ … VÌ/LÀ VÌ” TRONG TIẾNG VIỆT
AN INVESTIGATION INTO CONSTRUCTIONS WITH CONJUNCTS “ПОТОМУ ЧТО” AND “ОТТОГО ЧТО” IN RUSSIAN AND THE CONSTRUCTIONS – “SỞ DĨ … VÌ/LÀ VÌ”
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Chinh, Trang: 152
 
[ 23 ]
VẤN ĐỀ GIAO VĂN HOÁ TRONG DẠY - HỌC THÀNH NGỮ TIẾNG NGA
THE CROSS-CULTURAL ISSUES IN TEACHING AND LEARNING RUSSIAN IDIOMS
Tác giả:  Dương Quốc Cường Trang: 157
 
[ 24 ]
NGHIÊN CỨU VỀ ĐỘNG CƠ HỌC TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở QUẢNG NAM
AN INVESTIGATION INTO ENGLISH LEARNING MOTIVATION OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN QUANG NAM PROVINCE
Tác giả:  Phan Văn Hoà - Lê Viết Hà Trang: 163
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31599 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28394 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27790 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26934 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26752 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26713 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26518 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25855 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25408 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25329 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn