a
Thứ bảy, ngày 23/06/2018
Home
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,322,393

TẠP CHÍ SỐ 39 - QUYỂN 2


 
[ 1 ]
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG ĐỐI XỨNG CỦA MẶT NGƯỜI TRONG ẢNH SỐ
A METHOD OF FACIAL SYMMETRY LINE DETECTION ON DIGITAL IMAGES
Tác giả:  Georgi Kukharev - Vũ Duy Linh Trang: 1
 
[ 2 ]
THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY DẦU FO DÙNG CHO LÒ HƠI BẰNG THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
DESIGNING A SYSTEM FOR DRYING BOILER FUEL OIL WITH A DOUBLE TUBE HEAT EXCHANGER DEVICE USING SOLAR ENGERGY
Tác giả:  Hồ Trần Anh Ngọc - Võ Chí Chính - Hoàng Dương Hùng Trang: 7
 
[ 3 ]
TRUY VẤN DỮ LIỆU VỚI THÔNG TIN MỜ VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
QUERY DATA WITH FUZZY INFORMATION AND UNCERTAINTIES IN OBJECT-ORIENTED DATABASES
Tác giả:  Đoàn Văn Thắng Trang: 15
 
[ 4 ]
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC VÀ ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH ĐẾN SẢN LƯỢNG BÙN DƯ TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC KẾT HỢP LỌC MÀNG
AN ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF KINETIC PARAMETERS AND OPERATIONAL CONDITIONS ON SLUDGE GENERATION IN THE MEMBRANE BIOREACTOR TREATING MUNICIPAL WASTEWATER
Tác giả:  Đỗ Khắc Uẩn - Rajesh Banu - Ick-Tae Yeom Trang: 25
 
[ 5 ]
NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TRƯNG SỐ CỦA TỔNG CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN CÓ PHÂN PHỐI GAMMA PHỤ THUỘC
INVESTIGATION OF THE NUMERICAL CHARACTERISTICS OF THE SUM OF DEPENDENT GAMMA DISTRIBUTION RANDOM VARIABLES
Tác giả:  Trần Quốc Chiến - Nguyễn Văn Hưng Trang: 34
 
[ 6 ]
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DỊCH CHIẾT TỪ GỖ VANG ĐỂ NHUỘM VẢI
A STUDY ON THE APPLICATION OF THE SOLUTION EXTRACTED FROM SAPPANWOOD TO FABRICS DYEING
Tác giả:  Giang Thị Kim Liên Trang: 42
 
[ 7 ]
XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG THỦY NGÂN TRONG MỘT SỐ NGUỒN NƯỚC BỀ MẶT VÀ NƯỚC NGẦM Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ UV-VIS
DEVELOPING ANALYTICAL METHODS FOR DETERMINATION OF THE TOTAL ARSENIC IN SOME SURFACE AND UNDERGROUND WATER SOURCES IN DANANG CITY USING SPECTROPHOTO-METER ABSORBANCE MOLECULE METHOD UV-VIS
Tác giả:  Lê Thị Mùi Trang: 50
 
[ 8 ]
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÂN RỄ CÂY ALPINIA.SP Ở TỈNH KONTUM
A STUDY ON CHEMICAL CONSTITUENTS OF THE ALPINIA.SP RHIZOMES FROM KONTUM PROVINCE
Tác giả:  Nguyễn Thị Bích Tuyết - Giang Thị Kim Liên - Trần Văn Hơn Trang: 57
 
[ 9 ]
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION
Tác giả:  Nguyễn Quang Giao Trang: 64
 
[ 10 ]
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ LOẠI HÌNH CƠ BẢN TRONG CẤU TRÚC TIỂU THUYẾT “THUNG LŨNG CÔ TAN” CỦA LÊ PHƯƠNG
THE STUDY OF THE FUNDAMENTAL TYPE FACTORS IN THE STRUTURE OF “CO TAN VALLEY” NOVEL BY LE PHUONG
Tác giả:  Đoàn Đức Hải Trang: 69
 
[ 11 ]
PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TỰ HỌC CHO SINH VIÊN ĐỊA LÝ TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM
METHODS OF TRAINING SELF-STUDY SKILLS FOR STUDENTS IN THE VIETNAMESE NATURAL GEOGRAPHY SUBJECT
Tác giả:  Đậu Thị Hòa Trang: 78
 
[ 12 ]
NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA TÂM LÝ HỌC NHÂN CÁCH
PROBLEMS OF PERSONALITY PSYCHOLOGY
Tác giả:  Lê Quang Sơn Trang: 83
 
[ 13 ]
SỬ DỤNG PHẦN MỀM CROCODILE TECHNOLOGY 3D NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN HỌC MÔN VẬT LÍ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
USING THE CROCODILE TECHNOLOGY 3D SOFTWARE TO ENHANCE STUDENTS’ SELF- STUDY CAPACITY IN LEARNING PHYSICS AT UNIVERSITIES
Tác giả:  Nguyễn Bảo Hoàng Thanh - Lê Phước Hải Trang: 93
 
[ 14 ]
PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU TRUNG HỌC CƠ SỞ (THCS) VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (THPT) GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH ĐỒNG THÁP TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP
STREAMING OF SECONDARY AND HIGH-SCHOOL GRADUATES -- CONTRIBUTION TO THE IMPROVEMENT OF DONG THAP PROVINCE’S WORKFORCE IN THE INTEGRATION PERIOD
Tác giả:  Hồ Văn Thống Trang: 100
 
[ 15 ]
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - YÊU CẦU BẮT BUỘC ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
DOING RESEARCH AS A COMPULSORY REQUIREMENT FOR UNIVERSITY LECTURERS
Tác giả:  Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hoà Trang: 108
 
[ 16 ]
TRIẾT LÝ NHÂN SINH HỒ CHÍ MINH - NHỮNG TƯ TƯỞNG SÁNG TẠO VỀ GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI
HO CHI MINH’S HUMAN PHILOSOPHY – THE INITIATIVE ON HUMAN LIBERATION
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Bình Trang: 117
 
[ 17 ]
KẾ TOÁN CHI PHÍ THEO CHUỖI GIÁ TRỊ - CÁCH TIẾP CẬN MỚI CHO MÔ HÌNH SẢN XUẤT TINH GỌN
VALUE STREAM COSTING - A NEW APPROACH TO LEAN MANUFACTURING
Tác giả:  Huỳnh Thị Hồng Hạnh - Nguyễn Mạnh Toàn Trang: 124
 
[ 18 ]
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VIỆT NAM VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG
SOLUTIONS FOR ASSISTING VIETNAMESE EXPORT ENTERPRISES TO OVERCOME WORLDWIDE ECONOMIC CRISIS
Tác giả:  Huỳnh Thị Diệu Linh Trang: 132
 
[ 19 ]
PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC BẰNG ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY
PROMOTING HUMAN RESOURCES BY MEANS OF MOTIVATION
Tác giả:  Nguyễn Văn Long Trang: 136
 
[ 20 ]
PHÁT TRIỂN THÀNH PHẦN KINH TẾ TƯ BẢN NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN
DEVELOPING THE STATE CAPITALIST ECONOMIC SECTOR IN DA NANG CITY: FROM THEORY TO REALITY
Tác giả:  Trần Đình Mai Trang: 144
 
[ 21 ]
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000
FACTORS AFFECTING INDUSTRIAL ENTERPRISES’ SATISFACTION WITH THE ISO 9000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Tác giả:  Hồ Thị Thúy Nga - Hoàng Trọng Hùng Trang: 150
 
[ 22 ]
ĐO LƯỜNG SỰ ẢNH HƯỞNG VỀ KINH TẾ CỦA CHÍNH SÁCH GIẢI TỎA ĐỀN BÙ ĐẾN CÁC HỘ DÂN TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.
MEASUREMENT OF ECONOMIC IMPACTS OF COMPENSATION CLEARANCE POLICIES ON RESETTLEMENT HOUSEHOLDS IN DANANG CITY
Tác giả:  Phạm Quang Tín Trang: 158
 
[ 23 ]
TÌM HIỂU NGỮ CẢNH VĂN HOÁ XÃ HỘI TRONG GIÁO TRÌNH “BUSINESS BASICS”
AN ANALYSIS OF SOCIOCULTURAL CONTEXTS IN THE TEXTBOOK “BUSINESS BASICS”
Tác giả:  Nguyễn Thị Diệu Hương Trang: 166
 
[ 24 ]
KHẢO SÁT CHỈ XUẤT CHỈ NGÔI TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
AN INVESTIGATION INTO PERSON DEIXIS IN ENGLISH AND VIETNAMESE
Tác giả:  Lưu Quý Khương - Trần Tử Di Trang: 171
 
[ 25 ]
ĐẶC TRƯNG SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TỪ VỰNG – CÚ PHÁP TRONG TIỂU THUYẾT CỦA ĐÔSTÔIEVSKI
SPECIALITY OF USING LEXICOLOGICAL AND SYNTACTIC TECHNIQUES IN DOSTOEVSKI’S WORKS
Tác giả:  Vũ Yến Sơn Trang: 181
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31599 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28394 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27790 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26934 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26752 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26713 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26518 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25855 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25408 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25329 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn