a
Thứ bảy, ngày 23/06/2018
Home
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,322,315

TẠP CHÍ SỐ 40 - QUYỂN 1


 
[ 1 ]
KHẢO SÁT THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA RONG BIỂN TẠI CÙ LAO CHÀM - QUẢNG NAM
A SURVEY ON THE SPECIES COMPOSITION AND DISTRIBUTION OF SEAWEEDS IN CU LAO CHAM -QUANG NAM
Tác giả:  Đinh Thị Phương Anh, Hoàng Thị Ngọc Hiếu Trang: 1
 
[ 2 ]
ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT META-HEURISTIC TRONG BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT
APPLICATION OF META-HEURISTIC ALGORITHM FOR A SEARCH OF SHORTEST PATH
Tác giả:  Đoàn Duy Bình Trang: 9
 
[ 3 ]
BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT CÂY ĂN QUẢ TRONG VƯỜN, TRANG TRẠI Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
A PRELIMINARY STUDY OF FRUIT TREES IN GARDENS AND FARMS IN DANANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Huy Bình Trang: 17
 
[ 4 ]
PHÂN LOẠI ĐẲNG CẤU CÁC NHÓM KHÔNG GIAO HOÁN CẤP 20
THE CLASSIFICATION, UP TO ISOMORPHISM, OF THE NON-ABELIAN GROUPS OF ORDER 20
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Văn Bảy Trang: 25
 
[ 5 ]
PHƯƠNG PHÁP KÉO LUỒNG SAU TÌM LUỒNG CỰC ĐẠI
POSTFLOW-PULL METHODS TO FIND MAXIMAL FLOW
Tác giả:  Trần Quốc Chiến Trang: 31
 
[ 6 ]
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN TRONG TRƯỜNG HỌC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
A STUDY ON THE DESIGN OF A MODEL FOR INITIAL SORTING OF RUBBISH AT SCHOOLS IN DANANG CITY
Tác giả:  Phùng Khánh Chuyên, Ngô Vân Thụy Cẩm Trang: 39
 
[ 7 ]
NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HOÁ HỌC TINH DẦU CỦ RIỀNG Ở HỘI AN, QUẢNG NAM
A STUDY ON THE EXTRACTION AND DETERMINATION OF CHEMICAL CONSTITUENTS OF GALANGAL ROOT OIL COLLECTED IN HOI AN, QUANG NAM
Tác giả:  Võ Kim Thành, Đỗ Thị Triệu Hải Trang: 46
 
[ 8 ]
NÂNG CAO TRỊ SỐ OCTAN CỦA XĂNG MOGAS 92 BẰNG PHỤ GIA FERROCENE VÀ ETANOL
ENHANCEMENT OF THE OCTAN NUMBER OF GASOLINE MOGAS 92 BY ADDING FERROCENE AND ETANOL ADDITIVES
Tác giả:  Đào Hùng Cường, Nguyễn Đình Thống, Trương Quốc Hưng Trang: 53
 
[ 9 ]
ĐA DẠNG LOÀI GIUN ĐẤT Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
THE DIVERSITY OF EARTHWORMS IN DANANG CITY
Tác giả:  Phạm Thị Hồng Hà Trang: 60
 
[ 10 ]
NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ VÀ ĐỘNG THÁI CỦA HỆ VI SINH VẬT ĐẤT TẠI XÃ ĐIỆN THẮNG NAM - ĐIỆN BÀN - QUẢNG NAM
A RESEARCH ON THE DISTRIBUTION AND VARIETY OF SOIL MICROORGANISMS IN DIEN THANG NAM - DIEN BAN - QUANG NAM
Tác giả:  Đỗ Thu Hà, Hà Cẩm Thu, Phạm Thị Ngọc Dung, Đặng Thị Nguyệt Sương Trang: 70
 
[ 11 ]
NGHIÊN CỨU SỰ ỨC CHẾ ĂN MÒN THÉP CT3 TRONG DUNG DỊCH NACL VÀ SỬ DỤNG LÀM LỚP LÓT MÀNG SƠN CỦA HỢP CHẤT POLYPHENOL TÁCH TỪ VỎ CÂY ĐƯỚC
A STUDY ON THE CORROSION INHIBITION OF CT3 STELL IN THE NACL SOLUTION AND PRIMER OF PAINTING FILM OF POLYPHENOL EXTRACTED FROM MANGROVE BARK
Tác giả:  Lê Tự Hải Trang: 77
 
[ 12 ]
TỔNG HỢP PHỨC CHẤT ĐA PHỐI TỬ CỦA NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM VÀ THỬ NGHIỆM HOẠT TÍNH SINH HỌC ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG
SYNTHESIS OF MULTI-LIGAND COMPLEX OF RARE EARTHS AND ITS APPLICATION TO THE BIOLOGICAL ACTIVITY ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE SOYBEAN
Tác giả:   PHẠM VĂN HAI; Trang: 84
 
[ 13 ]
HẤP THỤ PHI TUYẾN SÓNG ĐIỆN TỪ MẠNH BỞI ĐIỆN TỬ GIAM CẦM TRONG DÂY LƯỢNG TỬ HÌNH CHỮ NHẬT
NONLINEAR ABSORPTION OF A STRONG ELECTROMAGNETIC WAVE BY CONFINED ELECTRONS IN A RECTANGULAR QUANTUM WIRE
Tác giả:  Nguyễn Văn Hiếu Trang: 91
 
[ 14 ]
XÁC ĐỊNH TÂM QUANG HỌC TRONG THẠCH ANH VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT QUANG CƯỠNG BỨC
DEFINING LUMINESCENT CENTRES IN VIETNAM QUARTZ BY THE STIMULATED LUMINESCENCE METHOD
Tác giả:  Trần Thị Hồng, Lê Văn Thanh Sơn, Vũ Xuân Quang Trang: 98
 
[ 15 ]
XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG KIM LOẠI ĐỒNG TRONG RAU MUỐNG Ở MỘT SỐ KHU VỰC THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PROPOSAL OF AN ANALYTICAL PROCEDURE TO DETERMINE COPPER CONTENT IN THE WATER SPINACH PLANTED IN DANANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Thị Hường Trang: 105
 
[ 16 ]
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CẦU ĐỎ - TÚY LOAN Ở TP. ĐÀ NẴNG BẰNG HỆ THỐNG BMWPVIET
ASSESSMENT ON THE WATER QUALITY OF THE CAU DO - TUY LOAN RIVER IN DA NANG CITY BY THE BMWPVIET SYSTEM
Tác giả:  Nguyễn Văn Khánh, Phạm Thị Hồng Hà, Đàm Minh Anh Trang: 112
 
[ 17 ]
NGHIÊN CỨU ĐỜI SỐNG CỦA CÂY LẠC (ARACHIS HYPOGEA L.) TRONG ĐIỀU KIỆN NÓNG HẠN Ở VỤ HÈ TẠI ĐÀ NẴNG
A RESEARCH ON THE LIFE OF THE PEANUT UNDER THE DROUGHT CONDITIONS OF THE SUMMER CROP IN DANANG
Tác giả:  Nguyễn Tấn Lê, Vũ Đình Ngàn Trang: 117
 
[ 18 ]
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DỊCH CHIẾT TỪ GỖ VANG LÀM CHẤT CHỈ THỊ MÀU TRONG PHÉP CHUẨN ĐỘ AXIT - BAZƠ
A STUDY ON THE USE OF THE SOLUTION EXTRACTED FROM SAPPANWOOD AS AN INDICATOR IN ACIDBASE TITRATION
Tác giả:  Giang Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Nguyệt Trang: 125
 
[ 19 ]
NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG ĐỒNG TRÙNG HỢP GHÉP ACRYLAMIT LÊN TINH BỘT SẮN SỬ DỤNG TÁC NHÂN KHƠI MÀO (NH4)2S2O8
A STUDY OF GRAFT COPOLYMERIZATION OF ACRYLAMIT STARCH INITIATED BY (NH4)S2O8
Tác giả:  Trần Mạnh Lục, Nguyễn Thị Phong Trang: 133
 
[ 20 ]
PHƯƠNG PHÁP CHUẨN NĂNG LƯỢNG VỚI CHÍNH QUY HOÁ CỦA BIẾN PHÂN TOÀN PHẦN CHO BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TRONG PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC
AN ENERGY NORM METHOD WITH THE TOTAL VARIATION REGULARIZATION FOR A COEFFICIENT IDENTIFICATION PROBLEM IN ELLIPTIC EQUATION
Tác giả:  Trần Nhân Tâm Quyền Trang: 141
 
[ 21 ]
VỀ MỘT TRƯỜNG HỢP TỔNG QUÁT CỦA MÔĐUN MORPHIC
ON A GENERALIZATION OF MORPHIC MODULES
Tác giả:  Trương Công Quỳnh Trang: 148
 
[ 22 ]
NỘI SUY TAM THỨC BẬC HAI TRÊN MỘT ĐOẠN
INTERPOLATING THE POLYNOMIAL OF SECOND DEGREE ON A SECTION
Tác giả:  Nguyễn Thị Sinh Trang: 154
 
[ 23 ]
ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN LƯỚI CHO SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
GRID COMPUTING APPLICATIONS TO STOCK TRADING FLOORS
Tác giả:  Lê Văn Sơn, Nguyễn Thành Thủy Trang: 158
 
[ 24 ]
NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH XANTHONES TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L.)
A STUDY ON THE EXTRACTION AND DETERMINATION OF XANTHONES FROM THE MANGOSTEEN FRUIT (GARCINIA MANGOSTANA L.)
Tác giả:  Đào Hùng Cường, Đỗ Thị Thuý Vân Trang: 167
 
[ 25 ]
TÍNH CHẤT CHẤP NHẬN ĐƯỢC CỦA MỘT KHÔNG GIAN METRIC TUYẾN TÍNH KHÔNG LỒI ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC TẬP CON LỒI COMPACT CỦA NÓ
THE ADMISSIBILITY OF THE NON - LOCALLY CONVEX LINEAR METRIC SPACE AND ALL OF ITS COMPACT CONVEX SUBSETS
Tác giả:  Lê Hoàng Trí Trang: 174
 
[ 26 ]
VỀ NGHIỆM ĐA THỨC CỦA BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ ĐIỂM KIỂM TRA
ON THE POLYNOMIAL SOLUTION OF CONTROL PROBLEM ON CONDITION OF A CHECKPOINT
Tác giả:  Lê Hải Trung, Đặng Hữu Hiền Trang: 178
 
[ 27 ]
THỬ NGHIỆM ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÀ CHUA BẰNG KĨ THUẬT THUỶ CANH TẠI ĐÀ NẴNG
TEST IMPACT OF SOME NUTRITIONAL ENVIRONMENT TO GROWTH, YIELD AND QUALITY OF TURNIPS (PLANTS OF THE TOMATO) TECHNOLOGY IN AQUATIC CULTIVATION IN DANANG
Tác giả:  Đỗ Thị Trường Trang: 183
 
[ 28 ]
NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY BA KÍCH (MORINDA OFFICINALIS HOW)
STUDY ON THE IN VITRO PROPAGATION OF MORINDA OFFICINALIS HOW
Tác giả:  Võ Châu Tuấn, Huỳnh Minh Tư Trang: 191
 
[ 29 ]
KHẢO SÁT SỰ PHỤ THUỘC CÁC ĐẶC TRƯNG KHUẾCH ĐẠI CỦA BỘ KHUẾCH ĐẠI QUANG SỢI PHA TẠP ERBIUM (EDFA) Ở BƯỚC SÓNG KÍCH THÍCH 1480NM
A SURVEY ON THE DEPENDENCE OF AMPLIFIED CHARACTERISTICS OF AN ERBIUM DOPED FIBER AMPLIFIER (EDFA) AT A STIMULATING WAVELENGTH OF 1480NM
Tác giả:  Nguyễn Quý Tuấn Trang: 197
 
[ 30 ]
MÔ PHỎNG GIAO THÔNG SỦ DỤNG HỆ THỐNG ĐA TÁC TỬ
TRAFFIC SIMULATION USING THE MULTI-AGENT SYSTEM
Tác giả:  Nguyễn Thanh Tuấn Trang: 203
 
[ 31 ]
ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN VOLTERRA VÀO GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
APPLICATIONS OF THE VOLTERRA INTEGRAL EQUATION TO THE SOLUTION OF DIFFERENTIAL EQUATION
Tác giả:  Trần Ngọc Quốc, Phan Đức Tuấn Trang: 208
 
[ 32 ]
"TỔNG QUAN VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG BẢO TỒN
"OVERVIEW OF BIODIVERSITY IN DA NANG CITY AND SOME ORIENTATIONS OF CONSERVATION
Tác giả:  Nguyễn Thị Tường Vi, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh Trang: 213
 
[ 33 ]
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ RÁC THẢI Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG DƯỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA GIS
ESTABLISHING A DATABASE FOR SUPERVISING WASTE BY GIS IN DANANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Thị Diệu Trang: 220
 
[ 34 ]
CÁI TÔI TRỮ TÌNH TRONG THƠ TRẺ VIỆT NAM 1965 - 1975 VỚI NHỮNG ƯU TƯ ĐỜI THƯỜNG
THE LYRICAL EGO IN VIETNAM YOUTH POETRY IN THE PERIOD 1965-1975 WITH WORKADAY CONCERNS
Tác giả:  Bùi Bích Hạnh Trang: 226
 
[ 35 ]
TIÊU CỰC TRONG THI CỬ THỜI LÊ - TRỊNH (1592 - 1786)
NEGATIVE INFLUENCES OF EXAMINATIONS UNDER THE LE - TRINH DYNASTY (1592 - 1768)
Tác giả:  Lê Thị Thu Hiền Trang: 231
 
[ 36 ]
TỔ CHỨC SỰ KIỆN TỪ GÓC NHÌN KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI
EVENT MANAGEMENT FROM AN ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL PERSPECTIVE
Tác giả:  Trần Thị Hòa Trang: 238
 
[ 37 ]
HÀ LAN THÁM HIỂM LỤC ĐỊA PHƯƠNG NAM HUYỀN THOẠI
DUTCH DISCOVERIES OF THE MYSTERIOUS SOUTHERN CONTINENT
Tác giả:  Lê Thị Mai Trang: 243
 
[ 38 ]
BÀN THÊM VỀ PHÉP SO SÁNH TU TỪ
FURTHER DISCUSSION ON RHETORICAL COMPARISON
Tác giả:  Bùi Trọng Ngoãn Trang: 249
 
[ 39 ]
CÁI TÔI CHÍNH KIẾN TRONG PHÓNG SỰ THỜI KỲ ĐỔI MỚI
PERSONAL OPINIONS OF RENOVATION PERIOD REPORTS
Tác giả:  Cao Thị Xuân Phượng Trang: 262
 
[ 40 ]
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN - KINH NGHIỆM CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC
TEACHER EDUCATION - THE CASE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Tác giả:  Lê Quang Sơn Trang: 267
 
[ 41 ]
PHƯƠNG PHÁP SOẠN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA E-LEARNING
METHODS OF BUILDING DETAILED SYLLABUSES FOR SUBJECTS WITH E-LEARNING SUPPORT IN THE FORM OF CREDIT TRAINING AT THE UNIVERSITY
Tác giả:  Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Trang: 275
 
[ 42 ]
CHÍNH SÁCH CẤM ĐẠO THIÊN CHÚA CỦA TRIỀU NGUYỄN: NHỮNG HỆ LỤY CHÍNH TRỊ
THE NGUYEN DYNASTY’S POLICY AGAINST CATHOLICISM : IMPACTS ON POLITICS
Tác giả:  Trương Anh Thuận Trang: 284
 
[ 43 ]
THÀNH TỰU VÀ ĐẶC ĐIỂM 60 NĂM QUAN HỆ VIỆT - NGA
ACHIEVEMENTS AND CHARACTERISTICS OF THE 60 - YEAR VIETNAM - RUSSIA RELATION
Tác giả:  Lưu Trang Trang: 289
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31599 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28394 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27790 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26934 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26752 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26713 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26518 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25855 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25408 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25329 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn