a
Chủ nhật, ngày 22/04/2018
Home
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,155,669

TẠP CHÍ SỐ 40 - QUYỂN 3


 
[ 1 ]
CHỨC NĂNG NGỮ DỤNG CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
PRAGMATIC FUNCTIONS OF CONDITIONAL SENTENCES IN ENGLISH AND VIETNAMESE
Tác giả:  Võ Thị Kim Anh Trang: 1
 
[ 2 ]
HIỆN THỰC NÔNG THÔN TRIỀU TIÊN PHẢN ÁNH TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC (CƠN MƯA RÀO, ĐÓI KHÁT VÀ CHẾT CHÓC, LÀNG SAHA)
RURAL REALITIES REFLECTED IN CHOSON LITERATURE UNDER COLONIALISM
Tác giả:   Trang: 7
 
[ 3 ]
VẬN DỤNG LÝ THUYẾT “TỔ CHỨC BIẾT HỌC HỎI” VÀO QUẢN LÝ SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TIN CHỈ
THE APPLICATION OF THE STUDY ORGANIZATION THEORY IN STUDENTS’ MANAGEMENT IN TRAINING BY CREDIT
Tác giả:  Nguyễn Thị Hoàng Anh Trang: 14
 
[ 4 ]
KHẢO SÁT ĐỘ TIN CẬY CỦA PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT - BỘ CÔNG CỤ ĐO CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP NGÔN NGỮ CỦA OXFORD TRÊN ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI VIỆT NAM HỌC TIẾNG PHÁP
RELIABILITY ASSESSEMENT OF VIETNAMESE VERSION OF OXFORD’S STRATEGY INVENTORY FOR LANGUAGE LEARNING ON VIETNAMESE LEARNERS OF FRENCH
Tác giả:  Nguyễn Hữu Bình Trang: 21
 
[ 5 ]
NHỮNG TRỞ NGẠI TRONG GIAO TIẾP GIỮA NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH Ở VIỆT NAM VỚI NGƯỜI BẢN NGỮ DO DỊCH NHỮNG CỤM TỪ MANG ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA VIỆT QUA TIẾNG ANH
FAILURES OF INTERCULTURAL COMMUNICATION CAUSED BY TRANSLATING CULTURAL WORDS FROM VIETNAMESE INTO ENGLISH
Tác giả:  Nguyễn Đức Chỉnh Trang: 29
 
[ 6 ]
CẤU TRÚC THÔNG TIN VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THUYẾT TRONG DỊCH THUẬT
INFORMATION STRUCTURE AND THEMATIC STRUCTURE IN TRANSLATION
Tác giả:  Nguyễn Phước Vĩnh Cố Trang: 36
 
[ 7 ]
QUAN ĐIỂM NHÂN DÂN CỦA L. TÔNXTÔI TRONG TÁC PHẨM “CHIẾN TRANH VÀ HOÀ BÌNH”
LEO TOLSTOY’S VIEW POINT ON THE PEOPLE IN “WAR AND PEACE”
Tác giả:  Dương Quốc Cường Trang: 49
 
[ 8 ]
"GIỮ GÌN TÔN TI TRẬT TỰ CÁC HÀNH ĐỘNG PHÁT NGÔN TRONG GIAO TIẾP NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI VIỆT"
THE PERFORMANCE OF THE SEQUENCE OF THE HIERACHICAL SPEECH ACTS IN VIETNAMESE LANGUAGE COMMUNICATION
Tác giả:  Lê Viết Dũng Trang: 56
 
[ 9 ]
NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU TIẾNG LÓNG CỦA GIỚI TRẺ PHÁP VÀ VIỆT NAM TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG
A CONTRASTIVE STUDY OF YOUTH SLANG IN FRENCH AND VIETNAMESE USED IN THE MASS MEDIA
Tác giả:  Lê Viết Dũng – Lê Thị Ngọc Hà Trang: 63
 
[ 10 ]
NHỮNG KHÁC BIỆT CƠ BẢN TRONG SỬ DỤNG GIỚI TỪ ĐỊNH VỊ CHỈ CÁC QUAN HỆ KHÔNG GIAN TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
MAJOR DIFFERENCES IN THE USE OF ENGLISH AND VIETNAMESE LOCATIVE PREPOSITIONS DESCRIBING SPACIAL RELATIONS
Tác giả:  Trần Quang Hải Trang: 71
 
[ 11 ]
BÁO CHÍ: TẠI SAO KHÔNG LÀ NGUỒN TÀI LIỆU HỖ TRỢ TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH?
NEWSPAPERS: WHY NOT A SUPLEMENTARY RESOURCE IN THE TEACHING AND LEARNING OF ENGLISH?
Tác giả:  Nguyễn Thị Hồng Hoa Trang: 79
 
[ 12 ]
CÁC CẤU TRÚC ĐẢO NGỮ TOÀN PHẦN TIẾNG ANH VỚI CHỨC NĂNG GIỚI THIỆU THỰC THỂ TRONG DIỄN NGÔN
ENGLISH FULL INVERSION STRUCTURES WITH THEIR PRESENTATIVE FUNCTION
Tác giả:  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Trang: 83
 
[ 13 ]
LEARNING THROUGH ENGLISH - A PERSPECTIVE FROM DA NANG UNIVERSITY, VIET NAM
HỌC TẬP THÔNG QUA TIẾNG ANH MỘT TRIỂN VỌNG TỪ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả:  Phan Văn Hoà Trang: 92
 
[ 14 ]
THỂ NGHIỆM CÁC NĂNG LỰC GIAO TIẾP - ĐỌC, VIẾT VÀ CHUYỂN DỊCH NGỮ NGHĨA CÁC BẢN TIN TỪ GÓC NHÌN NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG – KINH NGHIỆM
INTERPRETATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE - READING, WRITING AND TRANSLATING NEWS IN LIGHT OF FUNCTIONAL – EXPERIMENTIALGRAMMAR
Tác giả:  Phan Văn Hòa – Phan Thị Thủy Tiên Trang: 99
 
[ 15 ]
KHẢO SÁT ẨN DỤ Ý NIỆM VỀ CUỘC ĐỜI, CÁI CHẾT VÀ THỜI GIAN TRONG THƠ CA TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
AN INVESTIGATION INTO CONCEPTUAL METAPHORS FOR LIFE, DEATH AND TIME IN ENGLISH AND VIETNAMESE
Tác giả:  Phan Văn Hòa – Nguyễn Thị Tú Trinh Trang: 106
 
[ 16 ]
ĐỀ XUẤT CÁC THAO TÁC NHẬN DIỆN VÀ THUYẾT GIẢI HÀM NGÔN HỘI THOẠI TRONG TÀI LIỆU TOEFLIBT
A PROPOSED APPROACH FOR IDENTIFFYING AND INTERPRETING THE CONVERSATIONAL IMPLICATURES IN TOEFLIBT
Tác giả:  Ngũ Thiện Hùng Trang: 114
 
[ 17 ]
DẠY NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CHO TRẺ EM THÔNG QUA CÁC BÀI HÁT TIẾNG ANH
USING SONGS IN TEACHING ENGLISH GRAMMAR TO CHILDREN
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Mai Kha Trang: 120
 
[ 18 ]
KHẢO SÁT CÁC PHƯƠNG TIỆN TU TỪ SỬ DỤNG TRONG TIÊU ĐỀ BÁO CHÍ TIẾNG ANH
AN INVESTIGATION INTO THE STYLISTIC DEVICES USED IN ENGLISH NEWSPAPER HEADLINES
Tác giả:  Trần Huy Khánh Trang: 126
 
[ 19 ]
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG NGỮ NGHĨA CỦA HOÁN DỤ TRONG BÁO TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
A STUDY ON SOME SEMANTIC FEATURES OF METONYMY IN ENGLISH AND VIETNAMESE NEWSPAPERS
Tác giả:  Lưu Quý Khương – Nguyễn Thị Yến Hồng Trang: 133
 
[ 20 ]
NGHIÊN CỨU VỀ KHÓ KHĂN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHI HỌC ĐỌC HIỂU THEO ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP VỚI SÁCH TIẾNG ANH 12: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
AN INVESTIGATION INTO HIGH SCHOOL STUDENTS' DIFFICULTIES IN LEARNING READING COMMUNICATIVELY WITH TIENG ANH 12: REALITIES AND SOLUTIONS
Tác giả:  Lưu Quý Khương - Hoàng Xuân Quý Trang: 141
 
[ 21 ]
CÔNG CỤ HỌC VĂN CHO SINH VIÊN ANH NGỮ
TOOLS FOR LEARNING LITERATURE FOR EFL STUDENTS
Tác giả:  Trần Thị Kim Liên Trang: 148
 
[ 22 ]
DẠY VÀ HỌC VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI Ở CÁC KHOA NGOẠI NGỮ BẬC ĐẠI HỌC – MỘT SỐ TRẢI NGHIỆM VÀ SUY NGHIỆM
FOREIGN LITERATURE TEACHING AND LEARNING AT THE TERTIARY LEVEL IN DEPARTMENTS OF FOREIGN LANGUAGES
Tác giả:  Phạm Thị Anh Nga Trang: 153
 
[ 23 ]
TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ VĂN HÓA XÃ HỘI ĐỐI VỚI VIỆC HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT - KHOA TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ-ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
INFLULENCE OF SOCIO - CULTURAL PERSPECTIVE IN LEARNING ENGLISH ON FIRST - YEAR STUDENTS OF ENGLISH DEPARTMENT, CFL - DNU
Tác giả:  Phạm Thị Tố Như Trang: 162
 
[ 24 ]
MỘT SỐ CHỈ TỐ LỊCH SỰ TRONG HÀNH ĐỘNG NGỎ LỜI GIÚP ĐỠ BẰNG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
POLITENESS MARKERS USED IN OFFERING ASSISTANCE IN ENGLISH AND VIETNAMESE
Tác giả:  Hồ Thị Kiều Oanh Trang: 167
 
[ 25 ]
TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG TIỆN GIẢM NHẸ Ý NGHĨA BẮT BUỘC CỦA “MUST” TRONG TIẾNG ANH QUA PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LIỆU
AN INVESTIGATION INTO MITIGATION DEVICES INCORPORATING WITH “MUST” OBLIGATION IN ENGLISH THROUGH THE METHOD OF CORPUS-BASED ANALYSIS
Tác giả:  Trần Hữu Phúc Trang: 176
 
[ 26 ]
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ SƯ PHẠM CỦA VĂN BẢN QUẢNG CÁO TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ
A STUDY ON PEDAGOGICAL VALUE OF THE ADVERTISING TEXTS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Tác giả:  Đào Thị Thanh Phượng Trang: 184
 
[ 27 ]
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HỌC PHẦN CÔNG PHÁP QUỐC TẾ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUỐC TẾ HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
SOME METHODS OF TEACHING PUBLIC INTERNATIONAL LAW IN THE TRAINING PROGRAM OF INTERNATIONAL STUDIES AT THE COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES, THE UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Trần Thị Ngọc Sương Trang: 190
 
[ 28 ]
ĐA DẠNG HÓA HÌNH THỨC GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN
DIVERSIFYING FOREIGN LANGUAGES TEACHING BY MEANS OF PROJECT - BASED TEACHING METHOD
Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Thanh Trang: 199
 
[ 29 ]
NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG BẢN DỊCH CỦA MỘT SỐ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG PHÁP SONG NGỮ PHÁP - VIỆT ĐANG SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM
THE COMMON IMPERFECTIONS IN THE TRANSLATION OF SOME FRENCH – VIETNAMESE BILINGUAL TEXTBOOKS IN VIETNAM
Tác giả:  Nguyễn Thái Trung Trang: 205
 
[ 30 ]
NHÌN LẠI VẤN ĐỀ HÔN NHÂN QUỐC TẾ THƯƠNG MẠI HÓA GIỮA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC
A REVIEW OF COMMERCIALIZED TRANSNATIONAL MARRIAGE BETWEEN VIETNAM AND KOREA
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Tuyền Trang: 214
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31540 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28345 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27732 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26870 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26708 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26674 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26487 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25839 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25401 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25286 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn