a
Thứ bảy, ngày 23/06/2018
Home
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,322,386

TẠP CHÍ SỐ 40 - QUYỂN 2


 
[ 1 ]
BÀN THÊM VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC GIÁO DỤC THỊ HIẾU THẨM MỸ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN HIỆN NAY
CONTENTS AND FORMS OF EDUCATION OF AESTHETIC TASTE FOR STUDENTS IN THE CURRENT CONTEXT
Tác giả:  Lê Hữu Ái - Đinh Đức Hiền Trang: 1
 
[ 2 ]
VÀI NÉT VỀ VAI TRÒ TỔ CHỨC HỘI QUẦN CHÚNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
ABOUT THE ROLE OF CURRENT MASS ORGANIZATION IN OUR COUNTRY
Tác giả:  Lê Hữu Ái - Dương Thị Phượng Trang: 7
 
[ 3 ]
"CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH: TIẾP CẬN THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐƯỜNG DẪN
DETERMINANTS OF CAPITAL STRUCTURE AND FINANCIAL PERFORMANCE: PATH ANALYSIS APPROACH
Tác giả:  Đoàn Ngọc Phi Anh Trang: 14
 
[ 4 ]
XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỢP TÁC TRONG SẢN XUẤT SẢN PHẨM THANH LONG BÌNH THUẬN
CONSTRUCTING THE CO-OPERATIVE MODEL IN THE PRODUCTION OF BINH THUAN DRAGON FRUIT
Tác giả:  Nguyễn Thị Trâm Anh - Cao Thị Thu Trang Trang: 23
 
[ 5 ]
XÁC ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TIẾP QUỸ TỐI ƯU CHO CÁC MÁY ATM THEO HƯỚNG QUY HOẠCH NGUYÊN
AN INTEGER PROGRAMMING APPROACH TO THE DETERMINATION OF AN OPTIMAL CASH DEPLOYMENT STRATEGY FOR ATMS
Tác giả:  Phan Đình Anh Trang: 33
 
[ 6 ]
CÁC VẤN ĐỀ CỦA GÓI KÍCH CẦU THỨ NHẤT– BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ CHÍNH SÁCH KÍCH CẦU CHO VIỆT NAM
PROBLEMS OF THE FIRST DEMAND STIMULUS PACKAGE – LESSONS FOR DEMAND STIMULUS POLICY TO VIETNAM
Tác giả:  Võ Thị Thúy Anh Trang: 42
 
[ 7 ]
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
IMPROVING THE EFFICIENCY OF CAPITAL AID PROGRAMME FOR LOW INCOME HOUSEHOLDS OF VIETNAM BANK FOR SOCIAL POLICIES IN DA NANG CITY
Tác giả:  Võ Thị Thúy Anh - Phan Đặng My Phương Trang: 52
 
[ 8 ]
MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM NHÌN TỪ GÓC ĐỘ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU
A MODEL OF VIETNAMESE ECONOMIC GROWTH FROM THE PERSPECTIVE OF ECONOMIC RESTRUCTURING
Tác giả:  Bùi Quang Bình Trang: 61
 
[ 9 ]
PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG SẢN XUẤT NÔNG SẢN XUẤT KHẨU VÙNG TÂY NGUYÊN
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT DIRECTION FOR THE EXPORTING AGRICULTURAL PRODUCTS IN WESTERN HIGHLANDS
Tác giả:  Nguyễn Hồng Cử Trang: 69
 
[ 10 ]
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHAI THÁC THỦY SẢN VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
ANALYSIS SEVERAL FACTORS INFLUENCING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE FISHING SECTOR OF THE SOUTH CENTRAL VIETNAM
Tác giả:  Phan Thị Dung Trang: 77
 
[ 11 ]
XÂY DỰNG KHUNG PHÂN TÍCH ĐA CHIỀU VÀ HỆ THỐNG CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA NGÀNH THỦY SẢN - TRƯỜNG HỢP NGÀNH THỦY SẢN KHÁNH HÒA
BUILDING SUSTAINABILITY FISHERY MULTI - DIMENSION FRAMWORK AND ASSESSMENT INDICATORS - KHANHHOA FISHERY MODEL
Tác giả:  Lê Thế Giới - Nguyễn Trường Sơn - Nguyễn Thị Trâm Anh Trang: 86
 
[ 12 ]
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGƯỜI THẦY GIÁO
HO CHI MINH’S IDEOLOGY ON THE TEACHER
Tác giả:  Ngô Văn Hà - Đỗ Thị Hằng Nga Trang: 94
 
[ 13 ]
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỂ XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO CÁN BỘ HIỆN NAY
USE HO CHI MINH’ THOUGHT CONSTRUCTION MORAL REVOLUTION STAFF PRESENT
Tác giả:  Đinh Đức Hiền Trang: 102
 
[ 14 ]
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐÀ NẴNG
THE REAL SITUATION AND SOLUTIONS TO DEVELOP TOURISM OF DA NANG CITY
Tác giả:  Hoàng Thanh Hiền - Nguyễn Thị Như Liêm Trang: 108
 
[ 15 ]
MỐI QUAN HỆ GIỮA TRIẾT HỌC DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỚI KHOA HỌC TỰ NHIÊN
RELATIONS BETWEEN THE PHILOSOPHY OF DIALECTICAL MATERIALISM AND NATURAL SCIENCES
Tác giả:  Lâm Bá Hòa Trang: 119
 
[ 16 ]
TỪ TÂM TÂM XÃ (1923) ĐẾN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (1930) – QUÁ TRÌNH KHẲNG ĐỊNH CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VÔ SẢN
FROM ‘TAM TAM XA’ (1923) TO VIETNAMESE COMMUNIST PARTY (1930) - THE ASSERTIVE PROCESS OF PROLETARIAN REVOLUTION PATH
Tác giả:  Nguyễn Văn Hoàn Trang: 127
 
[ 17 ]
NHẬN THỨC VÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIỮA THUỐC NỘI VÀ THUỐC NGOẠI
DANANG CONSUMERS’ PERCEPTION AND CHOICE OF DOMESTIC AND IMPORTED MEDICAMENTS
Tác giả:  Bùi Thanh Huân - Bùi Thị Thanh Thu Trang: 140
 
[ 18 ]
ĐÀO TẠO TÍN CHỈ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY: ƯU ĐIỂM, MỘT SÔ BẤT CẬP VÀ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN
CURRENT CREDIT-BASED TRAINING IN OUR COUNTRY: ADVANTAGES, INADEQUACIES AND IMPROVEMENT MEASURES
Tác giả:  Nguyễn Tấn Hùng Trang: 148
 
[ 19 ]
MỨC ĐỘ HÀI HÒA GIỮA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ
DE-JURE CONVERGENCE BETWEEN VIETNAMESE AND INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS
Tác giả:  Phạm Hoài Hương Trang: 155
 
[ 20 ]
NHẬN THỨC VỀ KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ MARKETING TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG
PERCEPTION OF PROFESSIONAL SKILLS OF STUDENTS IN THE MAJOR OF MARKETING MANAGEMENT AT DANANG UNIVERSITY OF ECONOMICS
Tác giả:  Phạm Thị Lan Hương, Trần Triệu Khải Trang: 165
 
[ 21 ]
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CLUSTER (CỤM) NGÀNH DU LỊCH: HUẾ - ĐÀ NẴNG - QUẢNG NAM
A STUDY ON THE CLUSTER DEVELOPMENT OF TOURIST INDUSTRY: HUE - DA NANG - QUANG NAM
Tác giả:  Nguyễn Thanh Liêm - Nguyễn Văn Long Trang: 176
 
[ 22 ]
ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP CHO THANH NIÊN- YẾU TỐ QUAN TRỌNG ĐẢM BẢO CHO VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ AN SINH VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
VOCATIONAL TRAINING FOR YOUNG PEOPLE AS AN IMPORTANT MEASURE TO ENSURE SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT
Tác giả:  Trần Hồng Lưu Trang: 187
 
[ 23 ]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS
Tác giả:  Đặng Hữu Mẫn Trang: 194
 
[ 24 ]
TẬP ĐOÀN KINH TẾ: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA
ECONOMIC GROUP: STRATEGIC ORIENTATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Tác giả:  Đặng Văn Mỹ Trang: 206
 
[ 25 ]
CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
LOCAL MARKETING STRATEGY FOR ATTRACTING TOURISTS TO DA NANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Thị Thống Nhất Trang: 215
 
[ 26 ]
BÀN VỀ MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
A CONCEPTUAL MODEL FOR THE ADOPTION OF VIETNAMESE ACCOUNTING STANDARDS BY SMALL AND MEDIUM-SIZED FIRMS
Tác giả:  Trần Đình Khôi Nguyên Trang: 225
 
[ 27 ]
VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
CORPORATE GOVERNANCE IN VIETNAMESE ENTERPRISES
Tác giả:  Nguyễn Trường Sơn Trang: 234
 
[ 28 ]
GIẢI PHÁP XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG VỚI CHI PHÍ THẤP ÁP DỤNG TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
AN AUTOMATIC QUEUE SOLUTION WITH LOW-COST APPLIED IN THE LIBRARY AT DANANG COLLEGE OF ECONOMICS--THE UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Nguyễn Thành Thủy Trang: 244
 
[ 29 ]
TÁC ĐỘNG CỦA CHUỖI CUNG ỨNG DU LỊCH ĐẾN QUYẾT ĐỊNH QUAY LẠI NHA TRANG CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA
THE EFFECTS OF TOURISM SUPPLY CHAIN ON DOMESTIC TOURISTS’ DECISION FOR RESUMING VISITS TO NHA TRANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Thu Thủy Trang: 253
 
[ 30 ]
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
THE PROBLEMS FOR TRAINNING AND DEVELOPMENT HUMAN RESOURCE
Tác giả:  Võ Xuân Tiến Trang: 263
 
[ 31 ]
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO MỘT ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM
THE FACTORS AFFECTING THE INFUSION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT CAPITAL INTO A LOCALITY IN VIETNAM
Tác giả:  Nguyễn Mạnh Toàn Trang: 270
 
[ 32 ]
ỨNG DỤNG ERP TRONG TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
AN APPLICATION OF ERP TO THE CREDIT – BASED TRAINING MANAGEMENT
Tác giả:  Nguyễn Mạnh Toàn - Huỳnh Thị Hồng Hạnh Trang: 277
 
[ 33 ]
TIẾP CẬN CHUỖI CUNG ỨNG NHẰM NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH CHO MẶT HÀNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG - TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS F17
ACCESSING THE SUPPLY CHAIN TO IMPROVE COMPETITIVE NESS FOR THE WHITE SHRIMP COMMODITY - A CASE OF NHA TRANG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY F17
Tác giả:  Huỳnh Phan Thúy Vi - Nguyễn Thị Trâm Anh Trang: 286
 
[ 34 ]
ỨNG DỤNG THÔNG BÁO TRUY VẤN VÀ XỬ LÝ KHÔNG ĐỒNG BỘ ĐỂ XÂY DỰNG TRANG .ASPX
USING QUERY NOTIFICATION AND ASYNCHRONOUS PROCESSING FOR BUILDING .ASPX WEB PAGES
Tác giả:  Nguyễn Trần Quốc Vinh Trang: 296
 
[ 35 ]
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG VIỆC HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI VIỆT NAM
SOLUTIONS TO THE IMPROVEMENT OF EFECTS IN MOBILIZATION AND EXPENDITURE OF THE ODA CAPITAL IN VIET NAM
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Vũ Trang: 305
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31599 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28394 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27790 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26934 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26752 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26713 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26518 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25855 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25408 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25329 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn