a
Thứ bảy, ngày 23/06/2018
Home
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,322,397

TẠP CHÍ SỐ 41


 
[ 1 ]
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC BẰNG THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH VÀ SO SÁNH VỚI CÁC QUY TRÌNH HIỆN HÀNH Ở VIỆT NAM
AN EXPERIMENTAL RESEARCH INTO THE DETERMINATION OF PILE CAPACITY LOADING BY A STATIC LOAD TEST IN COMPARISON WITH SOME CURRENT VIETNAMESE CODES
Tác giả:  Đỗ Hữu Đạo Trang: 1
 
[ 2 ]
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CỤM NGUỒN PHÁT CÔNG SUẤT LỚN PHÍA NAM ĐẾN ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM
A STUDY ON THE SOUTHERN LARGE POWER PLANTS’ INFLUENCES ON VIETNAM POWER SYSTEM STABILITY
Tác giả:  Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Quang Hưng Trang: 9
 
[ 3 ]
TẬN DỤNG THỊT TÔM VỤN ĐỂ SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM XÚC XÍCH TÔM
UTILIZATION OF BROKEN SHRIMP MEAT IN THE PRODUCTION OF EXPERIMENTAL SHRIMP SAUSAGE
Tác giả:  Nguyễn Xuân Duy, Nguyễn Anh Tuấn Và Trần Thị Ba Trang: 16
 
[ 4 ]
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG THÉP TRONG NƯỚC ĐỂ CHẾ TẠO CẤU KIỆN THÉP, TIẾT DIỆN CHỮ I CÁNH RỖNG THEO CÔNG NGHỆ CỦA ÚC, ỨNG DỤNG VÀO THỰC TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
A STUDY ON THE POSSIBILITY OF USING MADE-IN-VIETNAM STEEL IN THE MANUFACTURE OF COLD-FORMED I SECTIONED HOLLOW FLANGE MEMBERS IN ACCORDANCE WITH AN AUSTRALIAN TECHNOLOGY APPLYING TO VIETNAM’S CONSTRUCTION
Tác giả:  Phạm Văn Hội, Huỳnh Minh Sơn Trang: 22
 
[ 5 ]
NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG THU PHÍ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
A RESEARCH ON WASTEWATER POLLUTION CHARGE IN GERMANY AND EXPERIENCES LEARNED FOR ENVIRONMENTAL POLICY DESIGN
Tác giả:  Lê Thị Kim Oanh, Phạm Hiền Lê Trang: 29
 
[ 6 ]
NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT XỬ LÝ MA TRẬN THƯA ÁP DỤNG TRONG TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ĐIỆN
A STUDY OF SPARSE MATRIX SOLUTION TECHNIQUES APPLIED IN COMPUTATION AND ANALYSIS OF POWER SYSTEMS
Tác giả:  Đinh Thành Việt, Trần Phương Nam Trang: 37
 
[ 7 ]
XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TQM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP XÂY DỰNG
CONSTRUCTION AND PROPOSED APPLICATION OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) IN BUILDING AND INSTALLATION COMPANIES
Tác giả:  Phan Quang Vinh Trang: 44
 
[ 8 ]
NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỔNG HỢP TỐI ƯU VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG CỦA HẠT NANO SIO2 TRONG TĂNG CƯỜNG THU HỒI DẦU Ở MỎ ĐÔNG NAM RỒNG
AN INVESTIGATION INTO OPTIMUM SYNTHETIC CONDITIONS AND POTENTIAL APPLICATIONS OF THE NANO SIO2 TO THE ENHANCED OIL RECOVERY IN THE SOUTH-EAST “DRAGON” OIL FIELD
Tác giả:  Le Thi Nhu Y, Nguyen Bao Lam, Pham Duy Khanh, Nguyen Phuong Tung Trang: 51
 
[ 9 ]
MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI THÔNG TIN MỜ VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN ĐẠI SỐ GIA TỬ
A MODEL OF OBJECT-ORIENTED DATABASES WITH FUZZY AND UNCERTAIN INFORMATION IN AN APPROACH TO HEDGE ALGBEBRAS
Tác giả:  Đoàn Văn Ban, Đoàn Văn Thắng Trang: 58
 
[ 10 ]
BÀI TOÁN TỒN TẠI BA ĐIỂM TRONG MẶT PHẲNG CÓ TRỌNG TÂM NGUYÊN
THE PROBLEM OF EXISTENCE OF THREE POINTS ON A PLANE HAVING CENTER OF GRAVITY WITH INTEGER COORDINATES
Tác giả:  Trần Quốc Chiến Trang: 68
 
[ 11 ]
LỚP LŨY LINH CỦA P-NHÓM VỚI NHÓM CON GIAO HOÁN TỬ LÀ CYCLIC
THE NILPOTENT CLASS OF P-GROUP WITH CYCLIC COMMUTATOR SUBGOUP
Tác giả:  Nguyễn Viết Đức, Nguyễn Ngọc Châu Trang: 72
 
[ 12 ]
KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP PHÂN TÁN CÓ TRỌNG SỐ
MINING DISTRIBUTED ASSOCIATION RULES WITH WEIGHTED ITEMS
Tác giả:  Lê Văn Sơn, Nguyễn Đăng Huy Trang: 75
 
[ 13 ]
TƯƠNG TÁC CỦA MONOPOLE TỪ VỚI TÍCH MÀU
INTERACTION OF MAGNETIC MONOPOLE WITH COLOR CHARGE
Tác giả:  Nguyễn Văn Thuận Trang: 83
 
[ 14 ]
PHÁC THẢO YẾU TỐ BIỂN TRONG VĂN HOÁ VIỆT NAM
AN OVERVIEW OF SEA FACTORS IN VIETNAMESE CULTURE
Tác giả:  Trần Thị Mai An Trang: 90
 
[ 15 ]
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP VÀ VAI TRÒ CỦA NGOẠI NGỮ
HIGHER EDUCATION IN VIETNAM INTEGRATION STAGE AND THE ROLE OF FOREIGN LANGUAGES
Tác giả:  Nguyễn Quang Giao Trang: 96
 
[ 16 ]
SỬ DỤNG ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SUY LUẬN THỐNG KÊ CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGHIỆP
USING GRAPHS AND CHARTS TO DEVELOP THE CAPACITY OF STATISTICAL REASONING FOR PROFESSIONAL STUDENTS
Tác giả:  Hoàng Nam Hải Trang: 100
 
[ 17 ]
SỰ HƯỚNG THIỆN CỦA CÁC NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT SƠN NAM
THE INCLINATION TOWARDS THE GOOD OF SON NAM’S NOVEL CHARACTERS
Tác giả:  Trần Thị Hạnh Trang: 110
 
[ 18 ]
SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM- ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VỚI CÁC NƯỚC
A COMPARISON OF THE CURRICULUM FOR BACHELOR OF GEOGRAPHY IN THE COLLEGE OF EDUCATION -- UNIVERSITY OF DANANG -- WITH THE CURRICULA OF SOME OTHER COUNTRIES
Tác giả:  Trương Phước Minh Trang: 115
 
[ 19 ]
KHẢ NĂNG PHÁN ĐOÁN – SUY LUẬN CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI Ở NỘI THÀNH TP HỒ CHÍ MINH
PERCEPTIVE AND REASONING ABILITY OF PRE-SCHOOL CHILDREN AGED 5 TO 6 IN URBAN AREAS OF HO CHI MINH CITY
Tác giả:  Huỳnh Văn Sơn Trang: 121
 
[ 20 ]
NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
PROBLEMS IN THE ADMINISTRATION OF CREDIT-BASED TRAINING AT THE COLLEGES OF EDUCATION
Tác giả:  Lê Quang Sơn Trang: 125
 
[ 21 ]
PHÒNG HỌC BỘ MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC NGHIỆM CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM VẬT LÝ
CLASSROOMS FOR THE SUBJECTS AT SECONDARY SCHOOLS AND THE INCREASE OF EXPERIMENTS FOR PEDAGOGY STUDENTS OF PHYSICS
Tác giả:  Trương Thành Trang: 135
 
[ 22 ]
PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - BỘ XÂY DỰNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
IMPROVING COLLEGE INSTRUCTORS AT THE JUNIOR COLLEGE OF URBAN WORKS CONSTRUCTION UNDER THE MINISTRY OF CONSTRUCTION: REALITIES AND SOLUTIONS
Tác giả:  Mai Xuân Trường Trang: 139
 
[ 23 ]
ĐÔ THỊ HÓA VỚI LỐI SỐNG TIỂU NÔNG VÙNG NGOẠI VI Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY
URBANIZATION WITH CURRENT FARMING LIFESTYLE ON THE PERIPHERY OF DANANG CITY
Tác giả:  Lê Hữu Ái, Lâm Bá Hòa Trang: 147
 
[ 24 ]
VỐN CON NGƯỜI VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
HUMAN CAPITAL AND JOB TRAINING FOR RURAL LABOURERS IN THE SOUTHERN CENTRAL COASTAL PROVINCES
Tác giả:  Bùi Quang Bình Trang: 154
 
[ 25 ]
NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT CẢI THIỆN
THE COMPETITIVENESS OF VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS - REAL CONDITIONS AND SUGGESTED SOLUTIONS FOR IMPROVEMENT
Tác giả:  Đặng Hữu Mẫn Trang: 164
 
[ 26 ]
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NHÀ PHÂN PHỐI – ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KHÁC BIỆT HÓA CỦA CÁC SIÊU THỊ BÁN LẺ VÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN HỢP TÁC VỚI CÁC NHÀ SẢN XUẤT
DISTRIBUTOR BRANDS DEVELOPMENT – STRATEGIC ORIENTATION IN DFFERENTIATION OF RETAIL SUPERMARKETS AND COOPERATIVE DEVELOPMENT WITH MANUFACTURERS
Tác giả:  Đặng Văn Mỹ Trang: 174
 
[ 27 ]
GIỚI THIỆU CẤU TRÚC CƠ BẢN VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH CÂN BẰNG TỔNG THỂ DẠNG ĐỘNG
AN INTRODUCTION TO THE BASIC STRUCTURE AND THE OPERATING MECHANISMS OF THE DYNAMIC CGE MODEL
Tác giả:  Nguyễn Mạnh Toàn Trang: 185
 
[ 28 ]
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN HIỆN HÀNH-NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN THÁO GỠ
PERSONAL INCOME TAX IN FORCE –PROBLEMS THAT NEED SOLUTIONS
Tác giả:  Trịnh Thị Trinh Trang: 195
 
[ 29 ]
BÀN VỀ QUI TRÌNH KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM
CUSTOMS POST-CLEARANCE AUDIT PROCESS IN EXPORT-IMPORT OPERATION
Tác giả:  Hoàng Tùng Trang: 200
 
[ 30 ]
LIỆU HỌC TẬP MANG TÍNH HỢP TÁC CÓ PHÙ HỢP VỚI SINH VIÊN VIỆT NAM?
IS COOPERATIVE LEARNING A SUITABLE TEACHING AND LEARNING METHOD IN VIETNAM?
Tác giả:  Võ Thị Kim Anh Trang: 207
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31599 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28394 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27790 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26934 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26752 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26713 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26518 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25855 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25408 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25329 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn