a
Chủ nhật, ngày 22/04/2018
Home
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,155,653

TẠP CHÍ SỐ 36


 
[ 1 ]
ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NĂNG LƯỢNG NƯỚC VÀ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHÚNG ĐỂ LÀM LẠNH
ASSESSMENT OF WATERPOWER POTENTIAL AND RESEARCH ON ITS USES FOR REFRIGERATION
Tác giả:  Võ Chí Chính – Nguyễn Thành Văn Trang: 1
 
[ 2 ]
NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TÍCH TRỮ NĂNG LƯỢNG NHIỆT MẶT TRỜI
RESEARCH ON SOLAR HEAT STORAGE SYSTEM
Tác giả:  Hoàng Dương Hùng - Mai Vinh Hoà - Đoàn Ngọc Hùng Anh Trang: 14
 
[ 3 ]
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MẪU VĂN BẢN
DEVELOPMENT OF A DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM
Tác giả:  Nguyễn Đình Lầu - Phan Huy Khánh Trang: 21
 
[ 4 ]
NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN TÍNH NĂNG CỦA VẬT LIỆU COMPOSITE SỢI ĐAY/ NHỰA POLYPROPYLENE BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN TÍNH NHỰA NỀN
INVESTIGATION ON IMPROVING THE PERFORMANCES OF JUTE/POLYPROPYLENE COMPOSITE BY MATRIX MODIFICATION
Tác giả:  Đoàn Thị Thu Loan Trang: 28
 
[ 5 ]
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DỰ ÁN THI CÔNG XÂY DỰNG
RESEARCH SOLUTIONS RISK MANAGEMENT IN PROJECT CONSTRUCTION
Tác giả:  Phạm Thị Trang Trang: 36
 
[ 6 ]
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SẤY GỖ Ở CÁC ĐƠN VỊ CHẾ BIẾN GỖ MIỀN TRUNG
A RESEARCH ON TIMBER DEHYDRATING CONDITIONS AT TIMBER- PROCESSING ENTERPRISES IN CENTRAL VIETNAM
Tác giả:  Trần Văn Vang Trang: 43
 
[ 7 ]
CẢI TIẾN THUẬT TOÁN CẬP NHẬT GIA TĂNG CÁC KHUNG NHÌN THỰC KIỂU SPJ
IMPROVEMENT OF THE INCREMENTAL ACTUALIZATION ALGORITHM FOR THE SPJ MATERIALIZED VIEWS
Tác giả:  Nguyễn Trần Quốc Vinh Trang: 50
 
[ 8 ]
THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở VÙNG BIỂN NAM BÁN ĐẢO SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
FISH CATEGORY IN THE SOURTHERN SEA OF SONTRA PENINSULA, DANANG CITY
Tác giả:  Đinh Thị Phương Anh - Phan Thị Hoa Trang: 56
 
[ 9 ]
NGHIÊN CỨU VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LÁ DỨA THƠM Ở HUYỆN ĐẠI LỘC-QUẢNG NAM
STUDY AND DETERMINATION THE CHEMICAL COMPONENT OF PANDANUS AMARYLLIA. ROXB IN DAILOC-QUANGNAM
Tác giả:  Đào Hùng Cường – Nguyễn Thị Thanh Tú Trang: 65
 
[ 10 ]
NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH, XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT TANIN TỪ LÁ CHÈ XANH VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA NÓ
AN INVESTIGATION INTO THE EXTRACTION AND DETERMINATION OF CHEMICAL CONSTITUENTS OF TANNINS FROM GREEN TEA AND THE METAL CORROSION INHIBITION OF TANNINS
Tác giả:  Lê Tự Hải – Phạm Thị Thùy Trang - Dương Ngọc Cầm – Trần Văn Thắm Trang: 71
 
[ 11 ]
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG B, MN, CU, ZN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN VÀ CHỊU NÓNG CỦA CÂY VỪNG
A RESEARCH ON THE INFLUENCE OF THE MICROELEMENTS B, MN, CU, ZN ON THE TOLERANCE OF DROUGHT HEAT OF THE SESAME
Tác giả:  Nguyễn Tấn Lê Trang: 77
 
[ 12 ]
ĐỘI NGŨ TIẾN SĨ THỜI LÊ - TRỊNH VỚI VIỆC THỰC HIỆN TƯ TƯỞNG TRUNG QUÂN
LE-TRINH DYNASTIES’ DOCTORS AND THEIR REALIZATION OF “LOYAL TO THE KING” IDEA
Tác giả:  Lê Thị Thu Hiền Trang: 83
 
[ 13 ]
XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
DEVELOPMENT OF CULTURAL INSTITUTIONS WITH CIVILIZATION FACTORS – A CRITERION FOR ASSESSMENT AND EVALUATION OF THE CURRENT HIGHER EDUCATION QUALITY
Tác giả:  Đoàn Chí Thiện Trang: 90
 
[ 14 ]
XÁC ĐỊNH SỐ TIỀN KÝ QUỸ TỐI ƯU VÀ MÔ HÌNH LƯỢNG HÓA MỐI QUAN HỆ GIỮA SỐ TIỀN KÝ QUỸ VỚI PHÍ MỞ THƯ TÍN DỤNG: ÁP DỤNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU CỦA MERTON
CALCULATION OF THE OPTIMAL EARNEST MONEY AND MODELLING -- RELATIONS BETWEEN THE EARNEST MONEY AND THE AMOUNT OF PREMIUM : APPLICATIONS OF THE MERTON MODEL TO THE PRICING OF THE CORPORATE DEBT
Tác giả:  Phan Đình Anh – Nguyễn Trần Thuần Trang: 96
 
[ 15 ]
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ECONOMIC RESTRUCTURING IN DANANG CITY
Tác giả:  Bùi Quang Bình Trang: 105
 
[ 16 ]
ĐÁNH GIÁ KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG TRONG PHÁT TRIỂN KHAI THÁC THỦY SẢN VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ THEO QUAN ĐIỂM BỀN VỮNG
ASSCESSMENT OF ENVIRONMENTAL ISSUES WITH FISHING DEVELOPMENT IN THE SOUTHERN COASTAL AREAS OF CENTRAL VIETNAM IN THE LIGHT OF SUSTAINABILITY
Tác giả:  Nguyễn Thị Như Liêm - Mai Văn Nam - Phan Thị Dung Trang: 113
 
[ 17 ]
NGHIÊN CỨU HÀNH VI KHÁCH DU LỊCH THÁI LAN ĐẾN ĐÀ NẴNG VÀ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH THU HÚT KHÁCH
A RESEARCH ON THE BEHAVIOUR OF THAI VISITORS TO DANANG CITY AND SOME SUGGESTIONS FOR A TOURIST ATTRACTION POLICY
Tác giả:  Lê Văn Huy - Hà Quang Thơ Trang: 121
 
[ 18 ]
SỬ DỤNG CÁC MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG RỦI RO DANH MỤC ĐẦU TƯ TÍN DỤNG DỰA TRÊN KHUNG VALUE AT RISK (VAR)
APPLICATION OF VALUE-AT-RISK BASED CREDIT RISK MODELS
Tác giả:  Đặng Tùng Lâm Trang: 131
 
[ 19 ]
NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHÂN PHỐI TRONG NỀN KINH TẾ MỚI
DISTRIBUTION INDUSTRY IN THE NEW ECONOMY
Tác giả:  Đặng Văn Mỹ Trang: 141
 
[ 20 ]
PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN TRONG VIỆC HỌC NGOẠI NGỮ: MỘT GIẢI PHÁP HỮU HIỆU TRONG VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
ENHANCEMENT OF STUDENTS’ ACTIVENESS IN FOREIGN LANGUAGES LEARNING -- AN EFFECTIVE SOLUTION TO METHODOLOGICAL INNOVATION
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Chinh Trang: 149
 
[ 21 ]
PHÂN TÍCH KINH NGHIỆM TRONG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT THEO QUAN ĐIỂM NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG
EXPERIENTIAL ANALYSIS IN VIETNAMESE TEXTS IN THE LIGHT OF FUNCTIONAL GRAMMAR
Tác giả:  Phan Văn Hoà - Phan Thị Thủy Tiên Trang: 156
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31540 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28345 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27732 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26870 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26708 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26674 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26487 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25839 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25401 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25286 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn