a
Thứ bảy, ngày 26/05/2018
Home
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,257,103

TẠP CHÍ SỐ 37


 
[ 1 ]
BỘ ĐIỀU KHIỂN CỦA KHÁNG BÙ NGANG KIỂU BIẾN ÁP
THE CONTROLLER OF TRANSFORMER TYPE CONTROLLED SHUNT REACTORS
Tác giả:  Lê Thành Bắc - Đỗ Văn Cần Trang: 1
 
[ 2 ]
HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG CỦA THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HẠN CHẾ DÒNG ĐIỆN NGẮN MẠCH
EFFECTIVE IMPACTS OF AUTOMATIC FAULT CURRENT LIMITERS
Tác giả:  Lê Thành Bắc Trang: 10
 
[ 3 ]
GIẢI PHÁP KIỂM THỬ ĐỘT BIÊN CÁC CÂU LỆNH TRUY VẤN CƠ SỞ DỮ LIỆU
A SOLUTION TO THE MUTATION TESTING OF SQL DATABASE QUERRIES
Tác giả:  Nguyễn Thanh Bình - Hồ Văn Phi Trang: 17
 
[ 4 ]
TỐI ƯU CÁC TRUY VẤN ĐỆ QUY HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG DỰA TRÊN MÔ HÌNH CHI PHÍ CƠ SỞ
OPTIMIZATION OF OBJECT-ORIENTED RECURSIVE QUERIES BASED ON THE COST MODEL
Tác giả:  Trương Ngọc Châu Trang: 26
 
[ 5 ]
GIẢI PHÁP TÁCH TÍN HIỆU BỊ CHỒNG LẤN TRONG HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỐNG VA CHẠM HÀNG KHÔNG
SOLUTIONS FOR SPLITTING OVERLAPPING SIGNALS IN THE TRAFFIC ALERT AND COLLISION AVOIDANCE SYSTEM
Tác giả:  Tăng Tấn Chiến - Nguyễn Khắc Vũ Trang: 37
 
[ 6 ]
MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG LÒ HƠI CÔNG NGHIỆP
SOME SOLUTIONS TO ENERGY SAVING IN INDUSTRIAL BOILERS
Tác giả:  Hoàng Ngọc Đồng - Lê Hoài Anh Trang: 47
 
[ 7 ]
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT SỨ CÁCH ĐIỆN CAO THẾ VỚI HÀM LƯỢNG α-AL2O3 CAO CÓ ĐỘ BỀN CƠ HỌC CAO
AN INVESTIGATION INTO THE PRODUCTION OF HIGH STRENGTH ALUMINA PORCELAIN FOR HIGH VOLTAGE INSULATORS
Tác giả:  Nguyễn Văn Dũng Trang: 57
 
[ 8 ]
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA CÁC GIẢI PHÁP CUNG CẤP BIOGAS CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
COMPARISONS OF EFFECTIVENESS OF DIFFERENT SOLUTIONS OF BIOGAS SUPPLYING FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
Tác giả:  Bùi Văn Ga - Lê Minh Tiến - Lê Xuân Thạch Trang: 65
 
[ 9 ]
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TẤM TÔN THÉP ĐỊNH HÌNH CỦA BLUESCOPE STEEL TRONG SÀN LIÊN HỢP THÉP BÊ TÔNG
A STUDY ON THE USE OF THE FORMED STEEL SHEETS BY BLUESCOPE STEEL FOR STEEL CONCRETE COMPOSITE FLOORS
Tác giả:  Phạm Văn Hội - Huỳnh Minh Sơn Trang: 73
 
[ 10 ]
NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA KHU VỰC HƯỞNG LỢI HỒ TRUỒI
RESEARCH AND ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL IMPACTS ON THE BENEFICIAL SURROUNDINGS OF TRUOI LAKE
Tác giả:  Trần Cát - Nguyễn Phú Thọ Trang: 81
 
[ 11 ]
THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC THEO QUAN ĐIỂM AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ MỸ HỌC CÔNG TRÌNH
EXPRESSWAY PLANNING ON THE PRINCIPLE OF CLOTHOID ROAD AND SAFETY OF TRAFFIC CRITERA
Tác giả:  Phan Cao Thọ - Ngô Đức Thịnh Trang: 90
 
[ 12 ]
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM SẤY GỖ
A RESEARCH ON EXPERIMENTAL WOOD DEHYDRATION
Tác giả:  Trần Văn Vang Trang: 101
 
[ 13 ]
SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG PHÚ LỘC, TP. ĐÀ NẴNG
ASSESSMENT OF THE WATER OF THE PHU LOC RIVER ON THE BASIS OF THE BIOINDICATOR OF MACRO INVERTEBRATES
Tác giả:  Nguyễn Văn Khánh - Trần Duy Vinh - Dương Công Vinh - Ưngvawnn Thạch Trang: 111
 
[ 14 ]
QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO MÔ HÌNH BALANCED SCORECARD
APPLICATION OF THE BALANCED SCORECARD TO UNIVERSITY ADMINISTRATION
Tác giả:  Nguyễn Hữu Quý Trang: 116
 
[ 15 ]
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ VẤN ĐỀ CẢI TIẾN CÁC DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
ADMINISTRATIVE REFORM AND SERVICES IMPROVEMENT IN UNIVERSITIES
Tác giả:  Lê Đình Sơn Trang: 124
 
[ 16 ]
THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
REALITIES AND ORIENTATIONS IN VOCATIONAL TRAINING IN UNIVERSITIES OF PEDAGOGY
Tác giả:  Nguyễn Văn Tụ Trang: 131
 
[ 17 ]
CẦN MỘT “CÚ HÍCH” ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC CHO ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
THE NECESSITY TO MAKE A DRIVING FORCE FOR INNOVATION OF HIGHER EDUCATION IN THE PRESENT CONTEXT
Tác giả:  Lê Hữu Ái Trang: 136
 
[ 18 ]
VỐN CON NGƯỜI, THU NHẬP VÀ DI DÂN GIỮA CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (DHNTB)
HUMAN RESOURES, INCOMES AND MIGRATION BETWEEN THE SOUTHERN COASTAL CENTRAL PROVINCES OF VIETNAM
Tác giả:  Bùi Quang Bình Trang: 143
 
[ 19 ]
VẤN ĐỀ XÃ HỘI TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG SẢN XUẤT NÔNG SẢN XUẤT KHẨU Ở TÂY NGUYÊN
SOCIAL PROBLEMS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FARM PRODUCTS FOR EXPORT IN THE HIGHLANDS
Tác giả:  Nguyễn Trường Sơn - Nguyễn Hồng Cử Trang: 151
 
[ 20 ]
TIẾP CẬN CHUỖI GIÁ TRỊ CHO VIỆC NÂNG CẤP NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM
THE VALUE CHAIN APPROACH TO INDUSTRIAL UPGRADING OF VIETNAM TEXTILE INDUSTRY
Tác giả:  Trương Hồng Trình - Nguyễn Thị Bích Thu - Nguyễn Thanh Liêm Trang: 158
 
[ 21 ]
TÍNH TOÁN HỆ SỐ BÊTA (β) CỦA MỘT SỐ CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)
THE CALCULATION OF ß COEFFICIENT OF SOME COMPANIES POSTED UP AT HANOI STOCK EXCHANGE
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Vũ Trang: 169
 
[ 22 ]
KHẢO SÁT PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT NGỮ NGHĨA TRONG VĂN BẢN TIN TIẾNG NGA, VÀ TIẾNG VIỆT
AN INVESTIGATION INTO THE SEMANTIC EXPRESSION METHOD IN VIETNAMESE AND RUSSIAN NEWS STORIES
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Chinh, Trang: 176
 
[ 23 ]
MỘT SỐ THỦ PHÁP TU TỪ TRONG CÁC TÁC PHẨM CHIẾN TRANH VÀ HOÀ BÌNH, ANNA KARENHINA VÀ PHỤC SINH CỦA LEP TÔNXTÔI
THE RHETORICAL METHODS IN WAR AND PEACE, ANNA KARENINA, AND RESURRECTION BY LEO TOLSTOY
Tác giả:  Dương Quốc Cường Trang: 185
 
[ 24 ]
DẠY VÀ HỌC BẰNG SONG NGỮ - PHƯƠNG PHÁP TỐT NHẤT ĐỂ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN VÀ NGOẠI NGỮ CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY
DUAL LANGUAGE INSTRUCTION—THE BEST WAY FOR THE IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL KNOWLEDGE AND FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE
Tác giả:  Nguyễn Tấn Hùng Trang: 192
 
[ 25 ]
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỊ LỰC VÀ TẬT KHÚC XẠ CỦA HỌC SINH SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y TẾ II
ASSESSMENT OF THE FRESHMEN’S VISUAL ACUITY AND REFRACTIVE ERRORS AT THE NATIONAL TECHNICAL COLLEGE OF MEDICINE 2
Tác giả:  Hoàng Ngọc Chương - Hoàng Hữu Khôi - Nguyễn Tịnh Anh Trang: 198
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31578 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28385 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27771 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26915 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26738 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26702 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26510 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25851 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25406 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25311 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn