a
Thứ bảy, ngày 22/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,871

TẠP CHÍ SỐ 44


 
[ 1 ]
ỨNG DỤNG GRAMIAN ĐIỀU KHIỂN TÌM ĐIỂM ĐẶT TỐI ƯU CỦA TCSC NHẰM NÂNG CAO ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG VIỆT NAM
OPTIMAL PLACEMENT OF TCSC USING THE CONTROLLABILITY GRAMIAN TO IMPROVE STABILITY OF VIET NAM POWER SYSTEM
Tác giả:  Nguyễn Hồng Anh , Lê Cao Quyền, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Đăng Toản Trang: 1
 
[ 2 ]
TỔNG HỢP POLYANILINE THEO PHƯƠNG PHÁP TRÙNG HỢP NHŨ TƯƠNG ĐẢO
SYNTHESIS OF POLYANILINE (PANI) VIA INVERSE EMULSION POLYMERIZATION
Tác giả:  Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm, François-Xavierx Perrin Trang: 12
 
[ 3 ]
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH AUTOLISP BIỂU DIỄN BÁNH RĂNG CYCLOID 2D, 3D THƯỜNG DÙNG TRONG CƠ KHÍ
ESTABLISHING THE AUTOLISP PROGRAM FOR THE 2D, 3D CYCLOIDAL GEARS USED WIDELY IN MECHANICS
Tác giả:  Nguyễn Độ Trang: 20
 
[ 4 ]
XÂY DỰNG PHẦN MỀM THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY LẠNH ĐỐI LƯU ĐỂ SẤY NÔNG SẢN
SETTING UP A SOFTWARE TO DESIGN A CONVECTION FREEZE-DRY SYSTEM TO DRY AGRICULTURAL PRODUCTS
Tác giả:  Hoàng Ngọc Đồng, Hà Văn Tuấn Trang: 28
 
[ 5 ]
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIA CƯỜNG DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG TẤM VẬT LIỆU COMPOSITE SỢI CARBON (PHẦN 1)
AN INVESTIGATION INTO REINFORCED CONCRETE BEAM WITH CARBON FIBER REINFORCED POLYMER COMPOSITES LAYER (PART 1)
Tác giả:  Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Văn Mợi, Hoàng Phương Hoa Trang: 36
 
[ 6 ]
NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TRÀNG THẠCH ĐẠI LỘC (QUẢNG NAM), TRÀNG THẠCH ĐẮC LẮC, TRÀNG THẠCH ẤN ĐỘ VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT SỨ
A STUDY ON THE TECHNICAL PROPERTIES OF FELDSPARS IN DAILOC (QUANGNAM PROVINCE), DAKLAK AND INDIA AND THEIR USE IN PORCELAIN PRODUCTION
Tác giả:  Nguyễn Văn Dũng Trang: 43
 
[ 7 ]
NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN “NÂNG CẤP TRẠM BIẾN ÁP TÍCH HỢP 110KV LĂNG CÔ” BẰNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA PETER MEIER
A STUDY AND EVALUATION OF THE INVESTMENT EFFICIENCY IN THE PROJECT ON IMPROVING LANGCO 110KV INTEGRATED SUBSTATION BY REVISED METHODOLGY
Tác giả:  Lê Kim Hùng, Phạm Đức Thu Trang: 52
 
[ 8 ]
TÍNH TOÁN PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TỐI ƯU CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐIỆN LỰC SƠN TRÀ - ĐÀ NẴNG
CALCULATION OF OPTIMAL OPERATION MODE FOR SON TRA POWER DISTRIBUTION NETWORK IN DANANG CITY
Tác giả:  Bùi Đỗ Quốc Huy, Đinh Thành Việt Trang: 59
 
[ 9 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ TINH BỘT SẮN BẲNG HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN CHIẾT TỪ ĐÀI HOA BỤP DẤM
INFLUENCES OF VARIOUS FACTORS ON THE TRANSFORMATION OF CASSAVA STARCH WITH THE USE OF NATURAL COMPOUNDS EXTRACTED FROM THE CALYCES OF HIBISCUS SABDARIFFA
Tác giả:  Nguyễn Thị Lan Trang: 67
 
[ 10 ]
MÔ PHỎNG TRUYỀN NHIỆT BẰNG PHẦN MỀM ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT LỎNG TÍNH TOÁN STAR-CCM+
HEAT TRANSFER SIMULATION USING THE CFD CODE STAR-CCM+
Tác giả:  Nguyễn Quang Minh, Hồ Trần Anh Ngọc Trang: 73
 
[ 11 ]
ÁP DỤNG MÔ HÌNH MIKE11 VÀ HEC-RAS TÍNH CHO BÀI TOÁN TRUYỀN LŨ TRÊN SÔNG BUNG 4
APPLICATION OF MIKE 11 AND HEC-RAS MODELS TO FLOOD PROBLEMS ON THE BUNG RIVER 4
Tác giả:  Tô Thúy Nga Trang: 81
 
[ 12 ]
TÍNH TOÁN TỪ TRƯỜNG CỦA ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG
CACULATION OF ELECTROMAGNETIC FIELDS OF TRANSMISSION LINES
Tác giả:  Trần Vinh Tịnh, Nguyễn Văn Đại Trang: 90
 
[ 13 ]
PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN GIÁ TRUYỀN TẢI VÀ ỨNG DỤNG CHO HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN CỦA TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
METHOD FOR CALCULATING TRANSMISSION PRICE AND ITS APPLICATION TO THE TRANSMISSION SYSTEM OF THE NATIONAL POWER TRANSMISSION CORPORATION
Tác giả:  Đinh Thành Việt, Trần Đình Phúc Trang: 96
 
[ 14 ]
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CỌC KHÁNG TRƯỢT TRONG ỔN ĐỊNH MÁI TALUY
A PRELIMINARY STUDY OF ANTI-SLIDING PILE SOLUTIONS IN THE STABILITY MAINTENANCE OF THE ROOF OF THE TALUS
Tác giả:  Lê Nguyễn Quốc Việt, Đỗ Hữu Đạo, Bùi Phú Doanh Trang: 102
 
[ 15 ]
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI HỌC CỦA CHIM YẾN HÀNG TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TẠI ĐẢO CÙ LAO CHÀM, HỘI AN QUẢNG NAM
AN ECOLOGICAL STUDY OF SWALLOWS (COLLOCALLIA FUCIFAGEMANI OUSTALET) IN NATURAL CONDITIONS ON CU LAO CHAM ISLAND, HOIAN CITY, QUANGNAM PROVINCE
Tác giả:  Đinh Thị Phương Anh, Võ Tấn Phong Trang: 111
 
[ 16 ]
ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT TÌM LUỒNG CỰC ĐẠI ĐA HÀNG HÓA
APPLICATION OF THE SHORTEST-PATH ALGORITHM TO THE FINDING OF THE MAXIMUM MULTI-COMMODITY FLOW
Tác giả:  Trần Quốc Chiến, Trần Thị Mỹ Dung Trang: 119
 
[ 17 ]
NGHIÊN CỨU ĐIỀU HƯƠNG MÙI HOA TỬ ĐINH HƯƠNG TỪ NGUỒN THỰC VẬT VIỆT NAM
A RESEARCH ON THE BLENDING FRAGRANCE OF LILACS FROM VIETNAMESE PLANTS
Tác giả:  Lê Huy Hải Trang: 127
 
[ 18 ]
PHÂN LẬP CÁC HỢP CHẤT STEROL, FLAVONOID, COUMARIN TỪ CÂY LƯỢC VÀNG TỈNH QUẢNG NAM
ISOLATION OF STEROLS, FLAVONOIDS AND COUMARINS FROM THE LUOCVANG PLANT IN QUANGNAM PROVINCE
Tác giả:  Phạm Văn Hai, Trần Thị Ánh Hồng Trang: 133
 
[ 19 ]
NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT POLYPHENOL NHÓM TANIN TỪ VỎ KEO LÁ TRÀM
A STUDY ON THE EXTRACTION AND DETERMINATION OF CHEMICAL CONSTITUENTS OF POLYPHENOL TANNIN FROM ACACIA AURICULIFORMIS BARK
Tác giả:  Lê Tự Hải, Nguyễn Thị Lan Anh, Lưu Vũ Diễm Hằng Trang: 142
 
[ 20 ]
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CÚ HÍCH KINH TẾ ĐẾN CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC KINH TẾ
MODELS FOR EVALUATING THE IMPACTS OF ECONOMIC SHOCKS ON INDIVIDUALS AND ECONOMIC ORGANIZATIONS
Tác giả:  Võ Thị Thúy Anh Trang: 150
 
[ 21 ]
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CAN THIỆP SỚM CHO TRẺ KHIẾM THỊ TỪ O ĐẾN 6 TUỔI TẠI TRƯỜNG PTCB NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU ĐÀ NẴNG
MANAGEMENT METHODS TO IMPROVE THE QUALITY OF EARLY INTERVENTION FOR BLIND CHILDREN (AGED 0 THROUGH 6 YEARS) AT NGUYEN DINH CHIEU SPECIAL SCHOOL - DA NANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Chinh, Trang: 156
 
[ 22 ]
PHƯƠNG ÁN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG VỀ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA CÔNG DÂN VÀ TỔ CHỨC
EVALUATION FACTORS OF THE SATISFACTION LEVEL OF CITIZENS AND ORGANIZATIONS ON PUBLIC SERVICES
Tác giả:  Lê Dân Trang: 163
 
[ 23 ]
NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ THỊ TRƯỜNG OTC VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG OTC VIỆT NAM
PROPER AWARENESS OF THE OTC MARKET AND SOME RECOMMENDATIONS FOR VIETNAMESE OTC MARKET
Tác giả:  Lâm Chí Dũng Trang: 169
 
[ 24 ]
KIỂM SOÁT VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN TIN HỌC HÓA
SAFETY CONTROL AND ASSURANCE OF COMPUTER-BASED ACCOUNTING INFORMATION SYTEMS
Tác giả:  Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn Trang: 177
 
[ 25 ]
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG VỀ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THỪA THIÊN – HUẾ
ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING JOB SATISFACTION OF THE COMMERCIAL BANKS’ STAFF IN THUATHIEN-HUE PROVINCE
Tác giả:  Phan Thị Minh Lý Trang: 186
 
[ 26 ]
THỰC TRẠNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY (*)
REAL SITUATIONS OF STUDENTS’ TIME-MANAGEMENT SKILLS IN A NUMBER OF PRESENT UNIVERSITIES IN HO CHI MINH CITY
Tác giả:  Huỳnh Văn Sơn Trang: 193
 
[ 27 ]
ĐẶC THÙ GIAO TIẾP SẮC TỘC CỦA NGƯỜI VIỆT
PECULIARITIES OF VIETNAMESE ETHNIC INTERACTION
Tác giả:  Lê Quang Sơn Trang: 201
 
[ 28 ]
ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU DỰA VÀO KHÁCH HÀNG: ĐIỀU TRA THỰC TẾ TẠI THỊ TRƯỜNG Ô TÔ VIỆT NAM
MEASURING CUSTOMER BASED BRAND EQUITY: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE AUTOMOBILE MARKET IN VIETNAM
Tác giả:  Nguyễn Trường Sơn, Trần Trung Vinh Trang: 206
 
[ 29 ]
MÔ HÌNH CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH TRONG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO SẢN LƯỢNG, THU NHẬP VÀ VIỆC LÀM
AN INPUT-OUTPUT MODEL APPROACH TO ANALYSES AND FORECASTS OF YIELD, INCOME AND EMPLOYMENT
Tác giả:  Nguyễn Mạnh Toàn Trang: 215
 
[ 30 ]
ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG VÀ TÁI CƠ CẤU NỀN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
RENOVATION OF THE GROWTH MODEL AND RE-CONSTRUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN HO CHI MINH CITY
Tác giả:  Phạm Thị Xuân Thọ Trang: 224
 
[ 31 ]
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ TRÊN QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI HỌC
EVALUATION OF THE TRAINING QUALITY AT THE FACULTY OF ACCOUNTING AND FINANCE – COLLEGE OF ECONOMICS - HUE UNIVERSITY
Tác giả:  Lại Xuân Thủy, Phan Thị Minh Lý Trang: 230
 
[ 32 ]
CÁC PHƯƠNG THỨC CHUYỂN DỊCH CÂU BỊ ĐỘNG TIẾNG NGA SANG TIẾNG VIỆT
METHODS FOR TRANSLATING RUSSIAN PASSIVES INTO VIETNAMESE
Tác giả:  Dương Quốc Cường Trang: 238
 
[ 33 ]
NGỮ NGHĨA CỦA ẨN DỤ VỀ TÌNH YÊU TRONG CÁC BÀI HÁT TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
THE SEMANTICS OF METAPHORS OF LOVE IN ENGLISH AND VIETNAMESE SONGS
Tác giả:  Ngũ Thiện Hùng, Trần Thị Thanh Thảo Trang: 244
 
[ 34 ]
VĂN BẢN THỰC TRONG GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH: MỘT ỨNG DỤNG VÀO MÔN TIẾNG PHÁP DU LỊCH
AUTHENTIC TEXTS IN THE TEACHING OF ESP -- AN APPLICATION TO THE TEACHING OF TOURIST FRENCH
Tác giả:  Đào Thị Thanh Phượng Trang: 252
 
[ 35 ]
SỬ DỤNG KỸ THUẬT GHI ÂM ĐỂ CHỮA LỖI TRONG VIỆC GIẢNG DẠY KỸ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN NĂM 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
USING RECORDING TECHNIQUE FOR ERROR CORRECTION IN TEACHING SPEAKING SKILL FOR FIRST-YEAR STUDENTS AT THE COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES, UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Nhật Minh, Trang: 260
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28453 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn