a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,519

TẠP CHÍ SỐ 45 - QUYỂN 1


 
[ 1 ]
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHẦN TỬ ANTEN MẢNG BẰNG THÔNG SỐ PHẢN XẠ
EVALUATING ELEMENT ANTENNA ARRAY QUALITY BY REFLECTION PARAMETERS
Tác giả:  Tăng Tấn Chiến, Nguyễn Hồng Vinh Trang: 1
 
[ 2 ]
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ ĐIỆN TRỞ MẪU PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM ĐIỆN
DESIGN OF DIGITAL RESISTANCE EQUIPMENT FOR COMMISIONING AND TESTING
Tác giả:  Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn Trang: 10
 
[ 3 ]
NÂNG CAO THÔNG LƯỢNG, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO HỆ THỐNG OFDM BẰNG CÁC GIẢI PHÁP THÍCH NGHI
THROUGHPUT ENHANCEMENT AND QOS GUARANTEE FOR OFDM SYSTEMS USING ADAPTIVE TRANSMISSION TECHNIQUES
Tác giả:  Nguyễn Mạnh Hùng, Tăng Tấn Chiến Trang: 17
 
[ 4 ]
THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH MODE I CỦA HIỆN TƯỢNG NỨT KẾT CẤU ĐƯỢC LÀM BẰNG VẬT LIỆU NHỰA SỢI CARBON
DESIGN AND ANALYSIS FOR CHARACTERIZING MODE I OF THE THERMOPLASTIC COMPOSITE CARBON FIBER
Tác giả:  Hoàng Phương Hoa, Trần Như Hoài, Mai Anh Đức Trang: 26
 
[ 5 ]
LƯỢC ĐỒ TÁI HỢP MẢNH LOOP TRÊN LƯỚI TAM GIÁC
CONSTRUCTING INVERSE LOOP SUBDIVISION SCHEME ON TRIANGULAR MESH
Tác giả:  Nguyễn Tấn Khôi, Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Thanh Thủy Trang: 33
 
[ 6 ]
XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH TCSC NHẰM NÂNG CAO ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG VIỆT NAM
CONSTRUCTION OF A FUZZY LOGIC-BASED ADAPTIVE FOR TCSC TO ENHANCE THE TRANSIENT STABILITY OF VIETNAM POWER SYSTEM
Tác giả:  Lê Cao Quyền, Nguyễn Hồng Anh, Trần Quốc Tuấn, Lê Văn Đại Trang: 43
 
[ 7 ]
TÍNH TOÁN SỨC BỀN DẺO CHỊU MÔMEN VÀ LỰA CHỌN TIẾT DIỆN THÉP CHỮ I KHÔNG ĐỐI XỨNG CHO DẦM LIÊN HỢP THÉP-BÊTÔNG
ANALYZING THE PLASTIC MOMENT CAPACITY OF COMPOSITE BEAM AND CHOOSING UNSYMMETRICAL I-STEEL SECTION FOR COMPOSITE BEAM
Tác giả:  Huỳnh Minh Sơn Trang: 51
 
[ 8 ]
THUẬT TOÁN TÌM CÁC THUỘC TÍNH HẠT NHÂN VÀ CHỌN ĐẶC TRƯNG THEO TẬP THÔ MỚI
ALGORITHMS TO FIND CORE ATTRIBUTES AND FEATURE SELECTIONS BY NEW ROUGH SET MODEL
Tác giả:  Lê Văn Sơn, Lương Văn Nghĩa Trang: 58
 
[ 9 ]
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM
APPLICATION OF DATABASE REFACTORING FOR IMPROVING SOFTWARE QUALITY
Tác giả:  Nguyễn Phương Tâm, Nguyễn Thanh Bình Trang: 66
 
[ 10 ]
BỘ LỌC QUANG DỰA VÀO THIẾT BỊ GIAO THOA ĐA MODE TRÊN ỐNG DẪN SÓNG NANO SILIC
OPTICAL FILTERS BASED ON MULTIMODE INTERFERENCE DEVICES ON SILICON WIRE WAVEGUIDES
Tác giả:  Lê Trung Thành Trang: 73
 
[ 11 ]
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT VẬN HÀNH TỪ XA CHO TRẠM BIẾN ÁP 110KV CAM RANH BẰNG CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP
BUILDING A REMOTE OPERATION CONTROL AND MONITORING SYSTEM FOR THE 110KV TRANSFORMER STATION IN CAMRANH WITH INTEGRATED TECHNOLOGY
Tác giả:  Phạm Đăng Thanh, Ngô Văn Dưỡng Trang: 81
 
[ 12 ]
NGHIÊN CỨU TÍNH CHỌN THÔNG SỐ CHO CUỘN KHÁNG BÙ NGANG ĐƯỜNG DÂY SIÊU CAO ÁP MẠCH KÉP
A RESEACH ON THE CACULATION OF PARAMETERS FOR SHUNT REACTOR COMPENSATION OF ULTRA HIGH VOLTAGE DOUBLE-CIRCLE LINES
Tác giả:  Trần Vinh Tịnh, Nguyễn Văn Đại Trang: 89
 
[ 13 ]
TIẾP CẬN QUAN ĐIỂM SẢN XUẤT SẠCH HƠN CHO QUÁ TRÌNH GIẢM THIỂU BÙN THẢI TỪ CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
AN APPROACH OF CLEANER PRODUCTION CONCEPTS FOR MINIMIZATION OF SLUDGE FROM WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS
Tác giả:  Đỗ Khắc Uẩn, Mai Anh Khoa, Jürg Walder Trang: 96
 
[ 14 ]
ỨNG DỤNG LOGIC MỜ TRONG CHẨN ĐOÁN Y HỌC
APPLICATION OF FUZZY LOGIC TO MEDICAL DIAGNOSIS
Tác giả:  Văn Đỗ Cẩm Vân, Phan Huy Khánh Trang: 104
 
[ 15 ]
HIỆN TƯỢNG ĂN MÒN CỐT THÉP DO XÂM THỰC CLORUA – HIỆU QUẢ CỦA PHỤ GIA TĂNG TÍNH CHỐNG THẤM
CHLORIDE-INDUCED CORROSION OF STEEL REINFORCEMENT - EFFECTIVENESS OF PERMEABILITY-REDUCING ADMIXTURES
Tác giả:  Đào Ngọc Thế Vinh, Đào Ngọc Thế Lực Trang: 112
 
[ 16 ]
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ THUỐC NHUỘM AZO TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG PERMANGANTE KALI
OXIDATIVE TREATMENT OF AZO DYE IN TEXTILE WASTEWATER BY POTASSIUM PERMANGANATE
Tác giả:  Nguyễn Thị Hường Trang: 121
 
[ 17 ]
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA DỊCH CHIẾT ETHYL AXETATE TỪ LÁ CÂY CHÂN CHIM DƯỚI TRẮNG (SCHEFFLERA HYPOLEUCA (KURZ) HAMRS)
CHEMICAL CONSTITUENTS OF ETHYL ACETATE EXTRACT FROM SCHEFFLERA HYPOLEUCA (KURZ) HAMRS LEAVES
Tác giả:  Giang Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Đào Hùng Cường Trang: 128
 
[ 18 ]
VỀ NGHIỆM ĐA THỨC CỦA BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ K ĐIỂM KIỂM TRA
ON POLYNOMIAL SOLUTION FOR CONTROL PROBLEM ON CONDITION OF K CHECKPOINTS
Tác giả:  Lê Hải Trung, Đặng Hữu Hiền Trang: 133
 
[ 19 ]
THỬ NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA DƯA LEO TẠI ĐÀ NẴNG
TESTING THE INFLUENCE OF SOME NUTRITIONAL ENVIRONMENTS ON THE GROWTH, YIELD AND QUALITY OF TURNIPS (PLANTS OF THE GENUS BRASSICA) IN AQUATIC CULTIVATION TECHNOLOGY IN DANANG
Tác giả:  Đỗ Thị Trường Trang: 139
 
[ 20 ]
MỘT VÀI BẤT ĐẲNG THỨC CHO DÃY BIẾN NGẪU NHIÊN PHỤ THUỘC ÂM
SOME INEQUALITIES FOR SEQUENCE OF NEGATIVELY DEPENDENT RANDOM VARIABLES
Tác giả:  Tôn Thất Tú Trang: 147
 
[ 21 ]
XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT LÀM BẰNG ỐNG NHIỆT MAO DẪN
ESTABLISHMENT OF A SOFTWARE PROGRAM FOR CALCULATING CAPILLARY HEAT PIPE HEAT EXCHANGERS
Tác giả:  Trần Văn Vang, Nguyễn Thanh Sơn Trang: 152
 
[ 22 ]
SỰ BIẾN ĐỔI CỦA Ý THỨC ĐẠO ĐỨC TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
CHANGES OF THE ETHICAL SENSE IN THE CURRENT CONTEXT OF SOCIALIST ORIENTATED MARKET ECONOMY IN VIETNAM
Tác giả:  Lê Thị Tuyết Ba Trang: 159
 
[ 23 ]
CÁC NGUYÊN NHÂN CỦA DI DÂN Ở MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN
CAUSES OF MIGRATION IN THE CENTRAL-HIGHLAND AREA IN VIETNAM
Tác giả:  Bùi Quang Bình, Trần Lê Yên Hà Trang: 165
 
[ 24 ]
BÀN THÊM VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY
ON POLITICAL THEORY & THOUGHT EDUCATION FOR UNIVERSITY STUDENTS AT THE PRESENT TIME
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Bình Trang: 173
 
[ 25 ]
CÁC ĐIỀN KIỆN THUẬN LỢI VÀ RÀO CẢN TRONG TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ ĐẤU THẦU ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN
FAVOURABLE CONDITIONS AND BARRIERS IN THE IMPLEMENTATION OF E-BIDDING IN VIETNAM AND IMPROVEMENT SOLUTIONS
Tác giả:  Trần Quang Dũng Trang: 179
 
[ 26 ]
PHÂN TÍCH CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU PHỔ BIẾN TRONG GIÁO DỤC
ANALYSES OF THE PREVAILING RESEARCH PARADIGMS IN EDUCATION
Tác giả:  Dương Mộng Hà Trang: 189
 
[ 27 ]
VĂN HỌC VỀ ĐỀ TÀI CÔNG NHÂN VÀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH
LITERATURE ON THE SUBJECT OF WORKERS AND THE ELEMENTS
Tác giả:  Đoàn Đức Hải Trang: 199
 
[ 28 ]
PHÁT HUY “SỨC MẠNH MỀM” ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
PROMOTING "SOFT POWER" FOR SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE COASTAL AREAS OF CENTRAL VIETNAM
Tác giả:  Đỗ Thế Trang: 208
 
[ 29 ]
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO NGÀNH Ở TỈNH QUẢNG NAM
FUNDAMENTAL SOLUTIONS TO THE PROCESS OF LABOUR RESTRUCTURING IN SECTORS IN QUANGNAM PROVINCE
Tác giả:  Ngô Anh Tuấn Trang: 220
 
[ 30 ]
MÔ HÌNH HÓA DAO ĐỘNG BẰNG MÔ HÌNH GARCH (1,1): NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỐI VỚI CHỈ SỐ VN-INDEX
MODELLING VOLATILITY WITH THE GARCH (1,1) MODEL: AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF THE VN-INDEX
Tác giả:  Hoàng Dương Anh Việt, Đặng Hữu Mẫn Trang: 229
 
[ 31 ]
NHÌN NHẬN LẠI ĐƯỜNG HƯỚNG PHỐI HỢP TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP Ở BẬC ĐẠI HỌC
RECONCEPTUALISING THE COLLABORATIVE APPROACH TO ENHANCED TEACHING AND LEARNING AT UNIVERSITY
Tác giả:  Lê Thị Giao Chi Trang: 237
 
[ 32 ]
CÁC ĐẶC TRƯNG TỪ VỰNG VÀ NGỮ NGHĨA CỦA MỘT VĂN BẢN TIẾNG ANH TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - NGÂN HÀNG
LEXICAL AND SEMANTIC FEATURES OF A FINANCIAL, ACCOUNTING, AND BANKING ENGLISH TEXT
Tác giả:  Nguyễn Phước Vĩnh Cố, Bùi Thị Kim Yến Trang: 245
 
[ 33 ]
HIỆN TƯỢNG CHUYỂN DỊCH CÁC DANH HÓA VỚI VĨ TỐ - ATION SANG TIẾNG VIỆT THEO PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHỐI LIỆU
A CORPUS APPROACH TO THE TRANSLATION OF ENGLISH - ATION NOMINALISATIONS INTO VIETNAMESE
Tác giả:  Lê Thị Giao Chi Trang: 255
 
[ 34 ]
CÁCH TỪ CHỐI GIÁN TIẾP LỜI CẦU KHIẾN TRONG HỘI THOẠI TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
STRATEGIES OF INDIRECT REFUSALS TO DIRECTIVES IN ENGLISH AND VIETNAMESE CONVERSATIONS
Tác giả:  Lưu Quý Khương, Võ Thị Thanh Sương Trang: 271
 
[ 35 ]
KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC HỢP TÁC CHO HỌC SINH TRONG GIỜ ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH ĐĂK LĂK
A SURVEY ON THE REALITY OF ORGANIZING COOPERATIVE LEARNING ACTIVITIES IN ENGLISH READING CLASSES AT HIGH SCHOOLS IN DAKLAK PROVINCE
Tác giả:  Nguyễn Thị Xuân Nhạn, Lưu Quý Khương Trang: 279
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn