a
Thứ bảy, ngày 23/06/2018
Home
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,322,316

TẠP CHÍ SỐ 45 - QUYỂN 3


 
[ 1 ]
ỨNG DỤNG XỬ LÝ NHIỆT VÀO QUÁ TRÌNH DECLO HÓA HEXACHLOROBENZENE VÀ 234-CHLOROBIPHENYL
THERMO-TREATMENT APPLICATION ON THE DECHLORINATION OF HEXACHLOROBENZENE AND 234-CHLOROBIPHENYL
Tác giả:  Kanya Boonmas, Si-Ting Wu, Yao-Ting Lan, Chia-Wei Wu, Pin-Jan Wu, Jau-Wei Lin, I-Ming Chen Trang: 1
 
[ 2 ]
KIỂM SOÁT SỰ PHÚ DƯỠNG NGUỒN NƯỚC BẰNG ĐẤT ƯỚT NHÂN TẠO NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI HỒ CÔNG VIÊN 29/3, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CONTROLLING EUTROPHICATION OF WATER SOURCE BY USING HYBRID WETLAND – AN EXPERIMENTAL STUDY AT THE 29TH MARCH PARK’S LAKE IN DANANG CITY
Tác giả:  Chanh Nguyen Duong Quang, Quang Tran Van, Tho Hoang Hai Trang: 7
 
[ 3 ]
HÒA TÁCH VÀ THU HỒI VÀNG TỪ CHẤT THẢI BẢN MẠCH ĐIỆN TỬ BẰNG CHỦNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG TẠO XYANUA CHROMOBACTERIUM VIOLACEUM
DISSOLUTION AND RECOVERY OF GOLD FROM DISCARDED MOBILE PHONE PCBS BY USING A CYANIDE GENERATING BACTERIUM- CHROMOBACTERIUM VIOLACEUM SPECIES
Tác giả:  Chi Tran Dac, Hai Huynh Trung, Hung Ha Vinh, Jae-Chun Lee, Jinki Jeong, B. D. Pandey Trang: 17
 
[ 4 ]
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHỬ NITRAT Ở LỚP DƯỚI BỀ MẶT CỦA VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC AO
REMOVAL ASSESSMENT OF NITRATE BY SUBSURFACE CONSTRUCTED WETLAND IN WATER QUALITY CONTROL OF SCENIC PONDS
Tác giả:  Jih-Ming Chyan, Chien-Chuan Shern, Chang-Hao Chen, Jung-Paul Cheng, Chien-Jung Lin, Hsiao-An Yang, Heng-Ren Chao, Ya-Tsz Liou Trang: 23
 
[ 5 ]
SỬ DỤNG BIOGAS NGHÈO TRONG ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-DIESEL
UTILIZATION OF POOR BIOGAS IN BIOGAS-DIESEL DUAL FUEL ENGINE
Tác giả:  Ga Bui Van, Nam Tran Van, Xuan Nguyen Thi Thanh, Dong Nguyen Van, Thong Nguyen Minh Trang: 29
 
[ 6 ]
QUẢN LÝ CHẤT THẢI DƯỚI GÓC ĐỘ TÀI NGUYÊN
WASTE MANAGEMENT UNDER THE RESOURCE PERSPECTIVE
Tác giả:  Hai Huynh Trung Trang: 39
 
[ 7 ]
NGHIÊN CỨU DÒNG PHỐT PHO TẠI HÀ NỘI, TẬP TRUNG VÀO CHẤT THẢI, NÔNG NGHIỆP VÀ CHĂN NUÔI
PHOSPHORUS FLOW ANALYSYS IN HANOI FOCUSING ON WASTE, AGRICULTURE AND STOCKBREEDING
Tác giả:  Hidenori HARADA, Shigeo FUJII, Tasuku ADACHI, Nguyen Pham Hong Lien, Huynh Trung Hai Trang: 47
 
[ 8 ]
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BƯỚC SÓNG VÀ THỜI GIAN PHẢN ỨNG TRONG XỬ LÝ CÁC HỢP CHẤT FLUOROCARBON (PFCS) BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG HÓA
EFFECTS OF UV IRRADIATION TIME AND WAVELENGTH ON DECOMPOSITION OF PERFLUORINATED COMPOUNDS IN AQUEOUS SOLUTION
Tác giả:  Hung Dinh, Shuhei TANAKA, Shigeo FUJII, Chinagarn KUNACHEVA, Yuki SUTO Trang: 54
 
[ 9 ]
KHẢO SÁT ĐỘNG HỌC HẤP PHỤ PHỨC VÀNG THIOSULPHAT TỪ DUNG DỊCH HÒA TÁCH ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG THẢI SỬ DỤNG NHỰA TRAO ĐỔI ION
KINETICS INVESTIGATION FOR THE ABSORPTION OF GOLD (I) THIOSULFATE COMPLEX FROM LEACH SOLUTION OF DISCARDED MOBILE PHONES USING ION EXCHANGE RESIN
Tác giả:  Hung Ha Vinh, Hai Huynh Trung,Thuy Nguyen Thi Trang: 60
 
[ 10 ]
TÁI CHẾ ẮC QUY CHÌ Ở VIỆT NAM
LEAD-BATTERY RECYCLING IN VIETNAM
Tác giả:  Khoa Dinh Bach, Vinh Dinh Sy Khanh, Quang Nguyen Du Trang: 66
 
[ 11 ]
SỬ DỤNG PHÂN TÍCH TỐI ƯU NHẰM GIẢM THIỂU NƯỚC TẠI NHÀ MÁY GIẤY AN BÌNH – TỈNH BÌNH DƯƠNG
USING WATER PINCH ANALYSIS FOR WATER MINIMIZATION AT ANBINH PAPER MILL IN BINHDUONG PROVINCE
Tác giả:  Lam Le Thuc, Nghiem Le Hoang, Phu Vo Le Trang: 73
 
[ 12 ]
PHÂN HỦY YẾM KHÍ KHÔ THÀNH PHẦN HỮU CƠ CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ HÀ NỘI: ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ CƠ CHẤT/ VI SINH VẬT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA BÙN BỂ PHỐT
DRY ANAEROBIC DIGESTION OF THE ORGANIC FRACTION OF HANOI MUNICIPAL SOLID WASTE: EFFECTS OF INOCULUMS RATIO AND SEPTIC TANK SLUDGE ADDITION
Tác giả:  Lien Nguyen Pham Hong, Shigeo FUJII, Hidenori HARADA, Thao Tran Thi Bich Trang: 79
 
[ 13 ]
ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH KẾT HỢP NITRIT HÓA BÁN PHẦN VÀ ANAMMOX XỬ LÝ LOẠI NITƠ TRONG NƯỚC RỈ RÁC Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM
LAB-SCALE APPLICATION OF COMBINED PARTIAL NITRITATION -ANAMMOX PROCESS FOR NITROGEN REMOVAL FROM LANDFILL LEACHATE
Tác giả:  Lieu Pham Khac, Chung Duong Thanh Trang: 87
 
[ 14 ]
KIỂM SOÁT LIÊN TỤC KHÍ THẢI CỦA LÒ THAN CỐC BẰNG HỆ THỐNG OP-FTIR
CONTINUOUS MONITORING OF COKE OVEN GAS EMISSION BY OP-FTIR
Tác giả:  Chitsan Lin, Wen-Ming Mao, Jacob C.K. Lin, Tsairliang Tsay Trang: 95
 
[ 15 ]
PHỤC HỒI CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ ĐÔ THỊ BẰNG CÁC BIỆN PHÁP CÔNG NGHỆ SINH THÁI
RESTORATION OF WATER QUALITY OF URBAN LAKES BY ECO-TECHNOLOGY SOLUTIONS
Tác giả:  Quang Tran Van, Miki Yoshizumi Trang: 101
 
[ 16 ]
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA HỆ THỐNG MÀNG LỌC SINH HỌC NHÚNG CHÌM Ở KHÁCH SẠN CARAVELLE
PERFORMANCE OF FULL-SCALE MEMBRANE BIOREACTOR TREATING CARAVELLE HOTEL WASTEWATER
Tác giả:  Thanh Bui Xuan, Dan Nguyen Phuoc Trang: 110
 
[ 17 ]
ZIRCONIA SUNFAT HÓA: CHẤT XÚC TÁC TRIỂN VỌNG CHO PHẢN ỨNG ESTE HÓA TRAO ĐỔI TRONG TỔNG HỢP DIESEL SINH HỌC
SULFATED ZIRCONIA:A PROMISING CATALYST FOR TRANSESTERIFICATION IN SYNTHESIS OF BIODIESEL
Tác giả:  Tinh Mai Xuan, Hung Do Manh, Son Le Thanh Trang: 120
 
[ 18 ]
NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH PILOT O3/UV KẾT HỢP VỚI BAC ĐỂ GIẢM THIỂU SỰ HÌNH THÀNH DBP TRONG CẤP NƯỚC
A PILOT PLANT STUDY ON O3/UV-BAC PROCESS FOR DBP REDUCTION IN DRINKING WATER TREATMENT
Tác giả:  Trang Vu Nha, Phuong Lai Duy, Dan Nguyen Phuoc Trang: 125
 
[ 19 ]
HẤP PHỤ ĐA KIM LOẠI CỦA HỆ THỐNG ĐƠN VÀ NHI NGUYÊN DÙNG HẠT BENTONIT PHỦ CHITOSAN
THE MULTI-METALS ADSORPTION OF SINGLE AND BINARY SYSTEM USING CHITOSAN COATED BENTONITE BEADS
Tác giả:  Wan-Chi Tsai, Tsaichi-Chuan Kan, Cybelle Futalan, Maria L. Dalida, Meng-Wei Wan Trang: 132
 
[ 20 ]
TÁCH NƯỚC TỪ BÙN NHỜ QUÁ TRÌNH ĐIỆN ĐỘNG HỌC
SLUDGE DEWATERING ASSISTED BY AN ELECTROKINETIC PROCESS
Tác giả:  Chih-Huang Wenga, Yao-Tung Linb, Ching Yuanc, And Chien-Sen Liaoa Trang: 137
 
[ 21 ]
THĂM DÒ KHẢ NĂNG HẤP THU DINH DƯỠNG TRONG ĐIỀU KIỆN THÍ NGHIỆM CỦA LOÀI RONG CÂU CHỈ Ở HỘI AN – QUẢNG NAM
EXPLORING THE POSSIBILITY OF NUTRIENT UPTAKE UNDER TESTING CONDITIONS OF GRACILARIA TENUISTIPITATA IN HOIAN -- QUANGNAM PROVINCE
Tác giả:  Nga Tran Thu, Anh Dinh Thi Phuong Trang: 143
 
[ 22 ]
NGHIÊN CỨU VỀ TÌNH HÌNH PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ Ý THỨC CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN
A SURVEY ON MINICIPAL SOLID WASTE AND RESIDENTS’ AWARENESS IN DANANG CITY, VIETNAM
Tác giả:  Suehiro Otoma, Hai Hoang, Hai Hong, Izumi Miyazaki Trang: 152
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31599 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28394 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27790 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26934 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26752 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26713 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26518 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25855 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25408 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25329 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn