a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,502

TẠP CHÍ SỐ 46


 
[ 1 ]
NGHIÊN CỨU HỆ SỐ BÙ ĐẤT VÀ MÔ PHỎNG THỬ NGHIỆM CHỨC NĂNG BẢO VỆ KHOẢNG CÁCH PHA ĐẤT
A STUDY OF GROUND COMPENSATION FACTOR AND SIMULATION TESTING OF FUNTIONAL PHASE GROUND DISTANCE PROTECTION
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Ánh, Lê Kim Hùng Trang: 1
 
[ 2 ]
ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ PHẢN ỨNG KHUẤY TRỘN LIÊN TỤC MIMO SỬ DỤNG HỆ MỜ-NƠRON THÍCH NGHI
THE CONTROL OF MIMO CONTINUOUS STIRRED TANK REACTOR (CSTR) USING THE ADAPTIVE NEURAL-FUZZY SYSTEM
Tác giả:  Nguyễn Quốc Định, Lê Đình Hiếu Trang: 9
 
[ 3 ]
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT ĐẶC TÍNH PHÂN BỐ ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN TRÊN CÁC ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI 500KV THUỘC HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2015
A STUDY ON THE BUILDING OF A MONITORING PROGRAM FOR VOLTAGE AND ELECTRICITY DISTRIBUTION ON THE 500KVA TRANSMISSION LINES IN THE VIETNAM POWER SYSTEM FOR THE CURRENT PERIOD UP TO 2015
Tác giả:  Ngô Văn Dưỡng Trang: 15
 
[ 4 ]
ỨNG DỤNG LOGIC MỜ TRONG ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ
FUZZY LOGIC APPLICATION IN VOLTAGE STABILITY SYNCHRONOUS GENERATOR
Tác giả:  Phan Văn Hiền, Võ Thanh San Trang: 23
 
[ 5 ]
ĐIỀU KHIỂN MỜ TRƯỢT CHO TAY MÁY BA BẬC TỰ DO
A FUZZY SLIDING CONTROL FOR A THREE-LINK ARM
Tác giả:  Nguyễn Hoàng Mai, Nguyễn Thị Khánh Thùy Trang: 31
 
[ 6 ]
BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ HIÊU LỰC GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
SOLUTIONS TO THE ENHANCEMENT OF EFFICIENCY AND EFFECTIVESS IN MITIGATING EVIRONMENTAL POLLUTION WITH ENVIRONMENTAL PROTECTION FEES
Tác giả:  Lê Thị Kim Oanh Trang: 37
 
[ 7 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI-THỦY ĐIỆN ĐẾN SỰ PHÂN PHỐI DÒNG CHẢY CỦA SÔNG VU GIA- THU BỒN
THE EFFECTS OF HYDRAULIC- HYDROELECTRIC CONSTRUCTION ON THE FLOW DISTRIBUTION OF THE VUGIA – THUBON RIVER
Tác giả:  Nguyễn Đăng Thạch Trang: 48
 
[ 8 ]
PHÂN LỚP DỮ LIỆU DỰA TRÊN PHÂN HOẠCH CỦA TẬP HỢP
DATA CLASSIFICATION BASED ON SET PARTITIONS
Tác giả:  Hoàng Chí Thành, Nguyễn Quang Thanh Trang: 58
 
[ 9 ]
NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG KHÔNG GIAN THẢM THỰC VẬT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ GIS
RESEARCH, ANALYSIS AND EVALUATION OF FOREST VEGETATION COVER DIVERSITY USING GIS-TECHNOLOGIES
Tác giả:  Phạm Thị Kim Thoa Trang: 70
 
[ 10 ]
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MATHML ĐỂ QUẢN LÝ CÔNG THỨC TOÁN HỌC TRONG CÁC PHẦN MỀM SOẠN THẢO VĂN BẢN
A CASE STUDY ON USING MATHML TO MANAGE MATHEMATICAL FORMULA IN DOCUMENT PROCESSING SOFTWARES
Tác giả:  Phan Thị Lệ Thuyền, Cao Xuân Tuấn, Võ Trung Hùng Trang: 78
 
[ 11 ]
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH BẰNG PHẦN MỀM WINCC CHO HỆ THỐNG CẤP PHÔI VÀ KHOAN TỰ ĐỘNG
A RESEARCH ON THE DESIGN OF COMPUTER INTERACTION WITH THE WINCC SOFTWARE FOR A DISTRIBUTION SYSTEM AND AUTOMATIC DRILLING MACHINES
Tác giả:  Nguyễn Phước Vân, Trần Xuân Tùy Trang: 86
 
[ 12 ]
ỨNG DỤNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN MỘT CHIỀU CAO ÁP (HVDC) KẾT NỐI LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA: HỘI AN – ĐẢO CÙ LAO CHÀM
APPLICATION OF THE HVDC TRANSMISSION TO THE CONNECTION OF THE NATIONAL POWER NETWORK: HOI AN AND CU LAO CHAM ISLAND
Tác giả:  Đoàn Quang Vinh, Đinh Trung Kiên Trang: 93
 
[ 13 ]
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯƠNG TÁC TỰ ĐỘNG BẰNG GIỌNG NÓI VỚI KHẢ NĂNG TẠO KỊCH BẢN LINH HOẠT
BUILDING THE INTERACTIVE VOICE RESPONSE SYSTEM WITH THE ABILITY OF CREATING THE FLEXIBLE SCENARIOS
Tác giả:  Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Phan Vũ Trang: 101
 
[ 14 ]
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LỌC KHÍ HIDRO SUNFUA TRONG BIOGAS DỰA TRÊN CÁC VẬT LIỆU LỌC
RESEACH ON THE ABILITY OF FILTERING HYDROGEN SULFIDE GAS IN BIOGAS USING FILTER MATERIAL
Tác giả:  Phạm Văn Hai, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Ngọc Song, Lê Thị Ngọc Dung Trang: 112
 
[ 15 ]
TRƯỜNG CHUẨN SU(2) LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG VÔ HƯỚNG
SU(2) GAUGE FIELD COUPLED WITH SCALAR FIELD
Tác giả:  Nguyễn Văn Thuận Trang: 119
 
[ 16 ]
MÔ HÌNH NGƯỠNG VÀ LÝ THUYẾT NGANG GIÁ SỨC MUA
THRESHOLD MODEL AND PURCHASING POWER PARITY
Tác giả:  Võ Thị Thúy Anh Trang: 126
 
[ 17 ]
MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÀ NẴNG: BÀI HỌC VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA
ECONOMIC DEVELOPMENT MODEL OF DANANG CITY: LESSONS AND ISSUES
Tác giả:  Bùi Quang Bình Trang: 136
 
[ 18 ]
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN TRUNG TÍNH HAY CÓ THIÊN VỊ?
ARE ACCOUNTING STANDARDS NEUTRAL OR UNBIASED?
Tác giả:  Nguyễn Hữu Cường Trang: 146
 
[ 19 ]
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH VÀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐA PHƯƠNG TIỆN 3G TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
FACTORS AFFECTING INTENT ANDDECISIONS IN USING MULTI-MEDIA SERVICES OF 3G MOBILE PHONES
Tác giả:  Lê Văn Huy, Bùi Cao Nhẫn Trang: 153
 
[ 20 ]
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ ATM – KHẢO SÁT TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC TẠI ĐÀ NẴNG
ATM CARD SERVICE QUALITY - FROM THE CUSTOMER SURVEY MADE BY STATE COMMERCIAL BANKS IN DANANG CITY
Tác giả:  Cái Quang Kiên, Nguyễn Thu Hà Trang: 163
 
[ 21 ]
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TIẾP CẬN CHẤT LƯỢNG TRONG QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SOME THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF QUALITY APPROACH IN FACILITIES MANAGEMENT FOR TRAINING IN HIGHER EDUCATION
Tác giả:  Lê Đình Sơn Trang: 173
 
[ 22 ]
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG
SOME MEASURES CONCERNING THE MANAGEMENT OF STUDENTS’ SELF-STUDY ACTIVITIES AT DANANG UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Tác giả:  Lê Minh Tuấn Trang: 182
 
[ 23 ]
BIỆN CHỨNG GIỮA NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC VỚI VIỆC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
COMPLICATIONS BETWEEN THE CONTENT AND FORM OF THE BRANDING IN OUR COUNTRY TODAY
Tác giả:  Lê Hữu Ái Trang: 191
 
[ 24 ]
BÀN THÊM VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
A STUDY ON THE SOCIALIST REPUBLIC LEGITIMATE GOVERNMENT OF VIETNAM
Tác giả:  Trần Ngọc Ánh Trang: 198
 
[ 25 ]
KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG NGỮ NGHĨA CỦA CỤM ĐỘNG TỪ PHÂN ĐOẠN TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
AN INVESTIGATION INTO SOME SEMANTIC FEATURES OF PHASED VERBAL GROUPS IN ENGLISH AND VIETNAMESE
Tác giả:  Phan Văn Hòa, Trương Minh Hoàng Trang: 206
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn