a
Thứ bảy, ngày 22/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,856

TẠP CHÍ SỐ 47 - QUYỂN 1


 
[ 1 ]
LỚP PHỦ HỮU CƠ THÔNG MINH – MỘT HƯỚNG TIẾP CẬN MỚI TRONG ỨNG DỤNG CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI
SMART POLYMER COATING – A NEW APPROACH TO ANTICORROSION PROTECTION OF METAL
Tác giả:  Lê Minh Đức Trang: 1
 
[ 2 ]
KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA CAO LANH HIỆP TIẾN (LÂM ĐỒNG) VÀ ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT SỨ
INVESTIGATION ON TECHNICAL PROPERTIES OF HIEPTIEN (LAMDONG) KAOLIN AND ITS USE IN PORCELAIN PRODUCTION
Tác giả:  Nguyễn Văn Dũng Trang: 9
 
[ 3 ]
NGHIÊN CỨU BỘ ĐIỀU BIẾN FSK TRONG VIỆC TRUYỀN TÍN HIỆU SỐ BẰNG SÓNG MANG TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN
A RESEARCH ON THE FSK MODULATION IN THE TRANSMISION OF DIGITAL SIGNAL WITH A POWER LINE CARRIER
Tác giả:  Lê Kim Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Minh Trang: 17
 
[ 4 ]
ĐIỀU KHIỂN PID MỜ CHO TAY MÁY ROBOT BA BẬC TỰ DO
A FUZZY PID CONTROLLER FOR A THREE-LINK ROBOT ARM
Tác giả:  Nguyễn Hoàng Mai,Trần Doãn Tường Minh Trang: 24
 
[ 5 ]
TÍNH TOÁN ĐỘ CỨNG TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP KẾT CẤU LIÊN HỢP THÉP - BÊ TÔNG THEO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU (EUROCODE 4)
CALCULATION OF EQUIVALENT STIFFNESS OF CROSS FRAMES IN INDUSTRIAL BUILDINGS USING COMPOSITE STEEL AND CONCRETE STRUCTURE WITH EUROPEAN STANDARDS (EUROCODE 4)
Tác giả:  Huỳnh Minh Sơn Trang: 33
 
[ 6 ]
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP THÍCH NGHI CHO ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT TAY MÁY
APPLICATION OF ADAPTIVE METHOD TO THE SLIDING CONTROL OF MANIPULATOR
Tác giả:  Bùi Duy Thái, Nguyễn Hoàng Mai Trang: 42
 
[ 7 ]
TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ CẦU DẦM TIẾT DIỆN CHỮ I, T, SUPER-T
DESIGNING AUTOMATION BEAMS BRIDGE SECTION I, T, SUPER-T
Tác giả:  Nguyễn Hữu Trường, Trần Đình Hoàng, Nguyễn Trần Thành Nhân, Hoàng Phương Hoa Trang: 49
 
[ 8 ]
TỔNG HỢP POTASSIUM TITANATE: K4TI3O8VÀ KTIO2(OH)
SYNTHESIS OF POTASSIUM TITANATE: K4TI3O8 AND KTIO2(OH)
Tác giả:  Lâm Đại Tú, Nguyễn Văn Quang, Phạm Cẩm Nam Trang: 57
 
[ 9 ]
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BƠM BÁNH RĂNG ĂN KHỚP NGOÀI BẰNG CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC
A RESEARCH ON THE DESIGN AND MANUFACTURE OF AN EXTERNAL GEAR PUMP WITH THE CAD/CAM/CNC TECHNOLOGY
Tác giả:  Trần Xuân Tùy, Phùng Văn Tĩnh, Nguyễn Bá Thu Trang: 64
 
[ 10 ]
ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TIỀN XỬ LÝ BÙN THẢI TỪ CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC
ASSESSMENT OF PRETREATMENT TECHNIQUES FOR WASTED SLUDGE FROM BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT PLANTS
Tác giả:  Đỗ Khắc Uẩn, Đặng Kim Chi Trang: 72
 
[ 11 ]
ỨNG DỤNG CHUỖI KARHUNEN-LOEVE MÔ PHỎNG SỰ BIẾN THIÊN CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
APPLICATION OF KARHUNEN – LOEVE EXPANSION MODELLING TO THE SIMULATION OF VARIABLE PROPERTIES OF MATERIALS USED IN TRANSPORT WORKS
Tác giả:  Trần Trung Việt Trang: 80
 
[ 12 ]
ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
THE APPLICATION OF FUZZY CONTROL IN CONTROL THREE PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR
Tác giả:  Đoàn Quang Vinh, Nguyễn Thế Phú Trang: 88
 
[ 13 ]
NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HOÁ HỌC TRONG VỎ CÂY NHÃN Ở QUẢNG NGÃI
A STUDY ON THE EXTRACTION AND DETERMINATION OF CHEMICAL CONTITUENTS FROM THE HUSK OF THE DIMOCARPUS LONGAN TREE IN QUANGNGAI PROVINCE
Tác giả:  Võ Thị Phương Thùy, Phạm Văn Hai Trang: 96
 
[ 14 ]
TÌNH HÌNH NHIỄM NẤM MỐC VÀ CHỨNG NẤM MỐC SINH AFLATOXIN B1 TRÊN GẠO Ở MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG
A SURVEY ON MYCOFLORA AND AFLATOXIN B1 PRODUCING STRAINS IN RICE IN THE CENTRAL PROVINCES OF VIETNAM
Tác giả:  Nguyễn Minh Trí Trang: 105
 
[ 15 ]
VỀ BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT TRONG MÔI TRƯỜNG MATHEMATICA
ABOUT THE HEAT EQUATION IN THE MATHEMATICA ENVIRONMENT
Tác giả:  Lê Hải Trung, Lê Văn Dũng, Huỳnh Thị Thúy Phượng Trang: 112
 
[ 16 ]
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ
MANAGEMENT MEASURES OF STUDENT’S EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES IN THE CREDIT-BASED ACADEMIC TRAINING AT THE COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES – HUE UNIVERSITY
Tác giả:  Trần Quyết Chiến Trang: 121
 
[ 17 ]
TÂM LÝ CỦA CHA MẸ KHI TRONG GIA ĐÌNH CÓ CON BỊ KHUYẾT TẬT
PARENTS’ PSYCHOLOGICAL ASPECTS IN THE FAMILIES WITH THEIR DISABLED CHILDREN
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Chinh, Lê Thị Hằng, Trang: 129
 
[ 18 ]
XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH TRIG TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
BUILDING AN EVALUATION MODEL OF TRIG PROGRAM AT THE UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Dương Mộng Hà Trang: 135
 
[ 19 ]
BẤT BÌNH ĐẲNG VỀ PHÂN PHỐI THU NHẬP Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
INEQUALITY OF INCOME IN DANANG CITY: REALITIES AND SOLUTIONS
Tác giả:  Nguyễn Thị Thu Hà Trang: 143
 
[ 20 ]
VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIỎI TRUNG HỌC CƠ SỎ HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP BAN ĐẦU
THE BUILDING OF EXCELLENT TEACHING STAFFS AT JUNIOR HIGH SCHOOLS IN VINHLINH DISTRICT, QUANGTRI PROVINCE: REAL SITUATIONS AND SOME PRELIMINARY MEASURES
Tác giả:  Trần Trọng Huân Trang: 152
 
[ 21 ]
AN SINH XÃ HỘI CHO NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ DUNG QUẤT: CÁCH TIẾP CẬN VỀ TẠO VIỆC LÀM
SOCIAL SECURITY FOR PEOPLE IN RESETTLEMENT SECTIONS OF DUNGQUAT ECONOMIC ZONE: APPROACHES TO JOB CREATION
Tác giả:  Nguyễn Thị Mỹ Lan, Lê Văn Huy Trang: 162
 
[ 22 ]
ĐO LƯỜNG CÔNG BẰNG CHIỀU NGANG CỦA THUẾ GTGT DỰA TRÊN KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC HỘ GIA ĐÌNH Ở THỪA THIÊN HUẾ
MEASUREMENT OF THE VAT HORIZONTAL EQUITY BASED ON THE SURVEY ON THE HOUSEHOLDS IN THUATHIEN - HUE
Tác giả:  Phan Thị Minh Lý, Lại Xuân Thuỷ Trang: 171
 
[ 23 ]
RANH GIỚI THỊ TRƯỜNG ĐỊA LÝ HIỆU NĂNG TRONG KINH DOANH BÁN LẺ: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THĂM DÒ TẠI THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ NƯỚC TA
BOUNDARIES OF GEOGRAPHICAL MARKET PERFORMANCE IN RETAIL BUSINESS: THEORY AND MARKET RESEARCH IN VIETNAM’S RETAIL INDUSTRY
Tác giả:  Đặng Văn Mỹ Trang: 178
 
[ 24 ]
CHÂN DUNG TỰ HỌA – BIỂU HIỆN CỦA CÁI TÔI TỰ NGHIỆM TRONG THƠ TRẺ VIỆT NAM 1965 - 1975
SELF-PORTRAIT – EXPRESSION OF THE EGO WITH ONE’S OWN EXPERIENCE IN THE VIETNAM YOUTH POETRY BETWEEN 1965 AND 1975
Tác giả:  Bùi Bích Hạnh Trang: 187
 
[ 25 ]
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ CỦA NHỮNG THÀNH NGỮ MANG NGHĨA GIÀU VÀ NGHÈO TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
A STUDY OF LINGUISTIC FEATURES OF IDIOMS EXPRESSING RICHNESS AND POVERTY IN ENGLISH AND VIETNAMESE
Tác giả:  Hồ Thị Kiều Oanh, Lê Thị Lan Anh Trang: 193
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28453 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn