a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,521

TẠP CHÍ SỐ 47 - QUYỂN 2


 
[ 1 ]
THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG TRỊ
THE AMPHIBIAN AND REPTILE SPECIES IN THE COASTAL PLAIN OF QUANGTRI PROVINCE
Tác giả:  Cáp Kim Cương, Ngô Đắc Chứng Trang: 1
 
[ 2 ]
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LÁ CÂY SỐNG ĐỜI TẠI ĐÀ NẴNG
A STUDY ON THE CHEMICAL COMPOSITION FROM THE LEAVES OF KALANCHOE PINNATA IN DANANG
Tác giả:  Đào Hùng Cường, Phạm Thị Bích Liên, Lê Xuân Văn, Trần Cao Thanh Hải Trang: 8
 
[ 3 ]
NHÂN NHANH INVITRO CÂY LAN GIÁNG HƯƠNG (AERIDES CRASSIFOLIA PARISH & RCHB.F) – MỘT LOẠI LAN RỪNG NHIỆT ĐỚI CÓ GIÁ TRỊ
RAPID PROPAGATION OF AERIDES CRASSIFOLIA PARISH & RCHB.F - A VALUABLE TROPICAL FOREST ORCHID SPECIES
Tác giả:  Trần Quang Dần, Võ Châu Tuấn, Nguyễn Văn Song Trang: 15
 
[ 4 ]
ĐỊNH LÍ HỘI TỤ THEO TRUNG BÌNH ĐỐI VỚI MẢNG NHIỀU CHIỀU CÁC ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN
MEAN CONVERGENCE THEOREMS FOR MULTIDIMENSIONAL ARRAYS OF RANDOM VARIABLES
Tác giả:  Lê Văn Dũng, Tôn Thất Tú Trang: 21
 
[ 5 ]
NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ VÀ VAI TRÒ CỦA HỆ VI SINH VẬT ĐẤT TRONG ĐIỀU KIỆN SINH THÁI TẠI TIỂU KHU 64 CỦA KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
A STUDY ON THE DISTRIBUTION AND ROLES OF SOIL MICROBIOTA UNDER ECOLOGICAL CONDITIONS AT SUB-REGION 64 OF SONTRA CONSERVATION AREA, DANANG CITY
Tác giả:  Đỗ Thu Hà, Nguyễn Thị Trà Mân Trang: 27
 
[ 6 ]
NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ CHITOSAN TỪ CHITIN VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA NÓ
A STUDY ON THE SYNTHESIS OF CHITOSAN FROM CHITIN AND INVESTIGATION INTO METAL CORROSION INHIBITION OF CHITOSAN
Tác giả:  Lê Tự Hải, Trần Thị Hoàn Trang: 35
 
[ 7 ]
PHÂN TÍCH PHỔ CỦA THỦY TINH B2O3-TEO2-ZNO-NA2O PHA TẠP EU3+ BẰNG LÝ THUYẾT JUDD - OFELT
SPECTRAL ANALYSIS OF EU3+ DOPED B2O3-TEO2-ZNO-NA2O GLASSES BY THE JUDD - OFELT THEORY
Tác giả:  Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phan Tiến Dũng, Phan Văn Độ Trang: 43
 
[ 8 ]
THIẾT KẾ PHÒNG THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐỔI MỚI DẠY HỌC TRONG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ
DESIGNING A METHODOLOGICAL PRACTICE ROOMIN VIEW OF MEETING INNOVATIONS IN CREDIT-BASED ACADEMIC TRAINING
Tác giả:  Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trịnh Khắc Đức Trang: 50
 
[ 9 ]
MỘT SỐ MÔ HÌNH TRỒNG CÂY CẢI TẠO ĐẤT VÀ CHỐNG XÓI MÒN CẦN ÁP DỤNG TRÊN VÙNG ĐẤT GÒ ĐỒI Ở XÃ HOÀ NINH, HUYỆN HOÀ VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SOME MODELS OF CULTIVATION FOR SOIL IMPROVEMENT AND EROSION CONTROL APPLIED TO THE SLOPES IN HOANINH, HOAVANG DISTRICT, DANANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Văn Khánh, Võ Văn Minh, Đàm Minh Anh Trang: 55
 
[ 10 ]
NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG ĐỒNG TRÙNG HỢP GHÉP AXIT ACRYLIC LÊN CHITIN KHƠI MÀO BẰNG FE2+/H2O2 
A STUDY OF GRAFT COPOLYMERIZATION OF ACRYLIC ACID ONTO CHITIN INITIATED BY FE2+/H2O2 
Tác giả:  Trần Mạnh Lục Trang: 62
 
[ 11 ]
KHẢ NĂNG ÁP DỤNG KỸ THUẬT TRỒNG RAU SẠCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY CANH HỒI LƯU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
APPLICATION OF CIRCULAR HYDROPONIC SYSTEM TO GROWING SAFE VEGETABLES IN DANANG CITY
Tác giả:  Võ Văn Minh, Đàm Minh Anh, Trần Thị Thành Trâm Trang: 71
 
[ 12 ]
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG I “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG” VÀ CHƯƠNG III “SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN” - SINH HỌC 11 NÂNG CAO
EFFICIENCY OF USING MIND MAPS IN TEACHING CHAPTER ONE “METABOLISM AND ENERGY TRANSFORMATION” AND CHAPTER THREE “GROWTH AND DEVELOPMENT” IN THE 11TH GRADE ADVANCED BIOLOGY COURSEBOOK
Tác giả:  Đặng Thị Yến Nhi, Đỗ Thị Trường, Cáp Kim Cương Trang: 77
 
[ 13 ]
SỰ ỔN ĐỊNH CỦA PHƯƠNG PHÁP CHUẨN NĂNG LƯỢNG VỚI CHÍNH QUY HOÁ CỦA BIẾN PHÂN TOÀN PHẦN CHO BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH HỆ SỐ PHẢN ỨNG TRONG PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC
STABILITY OF THE ENERGY NORM METHOD WITH TOTAL VARIATION REGULARIZATION OF THE REACTION COEFFICIENT IDENTIFICATION PROBLEM OF IN AN ELLIPTIC EQUATION
Tác giả:  Trần Nhân Tâm Quyền Trang: 85
 
[ 14 ]
BÀI TOÁN NỘI SUY HERMITE VỚI HỆ ĐIỀU KIỆN CHỈ CHỨA ĐẠO HÀM BẬC NHẤT
HERMITE INTERPOLATION PROBLEM WITH THE CONDITION SYSTEM CONTAINING ONLY THE FIRST DERIVATIVE
Tác giả:  Nguyễn Thị Sinh Trang: 92
 
[ 15 ]
VỀ CHẶN TRÊN CHO CHỈ SỐ CHÍNH QUY CỦA MỘT TẬP 10 ĐIỂM KÉP TRONG KHÔNG GIAN XẠ ẢNHP5
ON SHARP UPPER BOUND FOR THE REGULARITY INDEX OF 10 DOUBLE POINTS IN PROJECTIVE SPACE P5
Tác giả:  Trần Nam Sinh, Trương Công Quỳnh Trang: 99
 
[ 16 ]
CÁC BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ
MEASURES TO TRAIN SKILLS IN SOLVING MULTIPLE CHOICE QUESTIONS IN THE TEACHING OF PHYSICS
Tác giả:  Huỳnh Tấn Tâm, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Trang: 112
 
[ 17 ]
VỀ MÔĐUN GIẢ C*- NỘI XẠ
ON PSEUDO C*- INJECTIVE MODULES
Tác giả:  Phan Hồng Tín, Trương Công Quỳnh Trang: 118
 
[ 18 ]
NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ VÀ VAI TRÒ CỦA HỆ VI SINH VẬT ĐẤT TẠI THÔN 2 – RỪNG NGẬP MẶN XÃ CẨM THANH, HỘI AN, QUẢNG NAM
A STUDY ON THE ROLE AND THE DISTRIBUTION OF MICROBIOTA IN VILLAGE 2 - A MANGROVE SWAMP IN CAMTHANH COMMUNE OF HOIAN TOWN, QUANGNAM PROVINCE
Tác giả:  Đậu Thị Tỉnh, Đỗ Thu Hà Trang: 127
 
[ 19 ]
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MATHEMATICA CHO LỜI GIẢI CỦA BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT TRONG KHÔNG GIAN HAI CHIỀU
APPLICATION MATHEMATICA SOFTWARE TO THE SOLUTION OF HEAT TRANSFER IN TWO-DIMENSION SPACE
Tác giả:  Lê Hải Trung, Huỳnh Thị Thúy Phượng, Nguyễn Văn Hiệu Trang: 133
 
[ 20 ]
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CHÌ VÀ CADIMI TRONG MỘT SỐ NGUỒN NƯỚC NGẦM VÀ NƯỚC MẶT TRÊN ĐỊA BÀN TP. ĐÀ NẴNG
ANALYSIS AND ASSESSEMENT OF LEAD AND CADMIUM CONTENT IN THE GROUND AND SURFACE WATER SOURCES IN DANANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Bá Trung, Đào Viết Văn, Lê Thị Mùi Trang: 140
 
[ 21 ]
THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG I “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG”, CHƯƠNG II “CẢM ỨNG” VÀ CHƯƠNG IV “SINH SẢN” - SINH HỌC 11 CƠ BẢN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
DESIGN AND USE OF WORKSHEETS FOR IMPROVING THE QUALITY OF TEACHING AND LEARNING CHAPTER I “THE METABOLISM AND ENERGY TRANSFORMATION”, CHAPTER II “THE INDUCTION” AND CHAPTER IV “REPRODUCTION” FROM THE 11TH GRADE BASIC BIOLOGY COURSEBOOK IN HIGH SCHOOL
Tác giả:  Đỗ Thị Trường, Cáp Kim Cương, Tạ Thị Kim Quý Trang: 148
 
[ 22 ]
SỬ DỤNG PHỐI HỢP THÍ NGHIỆM VÀ PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ
COORDINATION BETWEEN EXPERIMENTS AND STUDY FORMS IN TEACHING PHYSICS
Tác giả:  Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Ngô Thị Diễm Phúc Trang: 156
 
[ 23 ]
NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY SÂM CAU (CURCULIGO ORCHIOIDES GAERTN) – MỘT LOÀI CÂY THUỐC QUÝ
IN VITRO PROPAGATION OF CURCULIGO ORCHIOIDES GAERTN - A VALUABLE MEDICINAL PLANT
Tác giả:  Võ Châu Tuấn, Nguyễn Thị Út, Trần Quang Dần Trang: 163
 
[ 24 ]
MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA COSMIC-KHÔNG GIAN
SOME CHARACTERIZATIONS OF COSMIC-SPACES
Tác giả:  Lương Quốc Tuyển Trang: 170
 
[ 25 ]
TẬP G*S*- ĐÓNG TRONG KHÔNG GIAN TÔPÔ
G*S*- CLOSED SETS IN TOPOLOGICAL SPACES
Tác giả:  Ông Văn Tuyên, Lương Quốc Tuyển Trang: 175
 
[ 26 ]
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHU CẦU HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ CỦA NGƯỜI GIÀ TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI
SOME THEORETICAL ISSUES ABOUT COLLECTIVE ACTIVITY NEEDS FOR OLDER PEOPLE IN MODERN SOCIETY
Tác giả:  Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Thị Linh Trang: 180
 
[ 27 ]
VAI TRÒ CỦA CẤP KHOA TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN
THE IMPORTANCE OF THE FACULTY IN LECTURER ASSESSMENT
Tác giả:  Trần Xuân Bách Trang: 189
 
[ 28 ]
KHẢO SÁT MỐI QUAN HỆ GẮN BÓ GIỮA CHA MẸ VÀ TRẺ KHIẾM THÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
A SURVEY ON THE RELATIONS BEWEEN PARENTS AND HEARING-IMPAIRED CHILREN AT SPECIALIZED SCHOOLS IN DANANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Chinh, Lê Thị Hằng, Trang: 196
 
[ 29 ]
KẾT HỢP TỪ NGỮ BẤT THƯỜNG TRONG TÁC PHẨM “CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ” CỦA NGUYỄN NHẬT ÁNH
UNUSUAL COLLOCATION OF WORDS IN “A TICKET TO CHILDHOOD” BY NGUYEN NHAT ANH
Tác giả:  Trương Thị Diễm, Nguyễn Thị Dạ Hiếu Trang: 203
 
[ 30 ]
ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI NGƯỜI GIÁO VIÊN
ORIENTATIONS IN REFORMING SECONDARY EDUCATION AND SOME REQUIREMENTS FOR TEACHERS
Tác giả:  Huỳnh Thị Thu Hằng Trang: 210
 
[ 31 ]
VĂN HÓA ĐÀNG TRONG ĐẦU THẾ KỶ XVII QUA “XỨ ĐÀNG TRONG NĂM 1621” CỦA CRISTOPHORO BORRI
SOUTHERN VIETNAM’S CULTURE IN EARLY SEVENTEENTH CENTURY THROUGH “SOUTHERN VIETNAM IN 1621” WRITTEN BY CRISTOPHORO BORRI
Tác giả:  Lê Thị Thu Hiền Trang: 221
 
[ 32 ]
TÌM HIỂU BẢN CHẤT MỐI QUAN HỆ GIỮA BÁO CHÍ VÀ PR
A STUDY ON THE NATURE OF RELATIONSHIPS BETWEEN MEDIA AND PUBLIC RELATIONS
Tác giả:  Trần Thị Hòa Trang: 227
 
[ 33 ]
WESTMORELAND VÀ KẾ HOẠCH “TÌM VÀ DIỆT” ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG CHIẾN TRANH CỤC BỘ Ở MIỀN NAM VIỆT NAM (1965 – 1968)
WESTMORELAND AND THE “SEARCH AND DESTROY” PLAN IMPLEMENTED IN THE LOCAL WAR IN THE SOUTH OF VIETNAM (1965 – 1968)
Tác giả:  Nguyễn Mạnh Hồng Trang: 233
 
[ 34 ]
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN KHÍ TƯỢNG - KHÍ HẬU Ở KHOA ĐỊA LÝ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
SOME METHODS TO IMPROVE STUDENTS’ SELF-STUDY CAPACITY IN THE TEACHING OF METEOROLOGY – CLIMATOLOGY COURSE AT THE FACULTY OF GEOGRAPHY, COLLEGE OF EDUCATION, DANANG UNIVERSITY
Tác giả:  Lê Thị Thanh Hương Trang: 239
 
[ 35 ]
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS Ở CẢNG ĐÀ NẴNG
DEVELOPING LOGISTICS SERVICE IN DANANG PORT
Tác giả:  Nguyễn Thị Hương Trang: 245
 
[ 36 ]
VÀI NÉT VỀ TRUYỆN NGẮN AKUTAGAWA RYUNOSUKE QUA TÁC PHẨM “TRONG RỪNG TRÚC” VÀ “SỢI TƠ NHỆN”
ABOUT AKUTAGAWA RYUNOSUKE’S WORKS THROUGH THE SHORT STORIES “IN A GROVE” AND “THE SPIDER’S THREAD”
Tác giả:  Nguyễn Phương Khánh Trang: 251
 
[ 37 ]
VẬN DỤNG LÍ THUYẾT HỘI THOẠI VÀO DẠY HỌC
APPLICATION OF THEORETICAL CONVERSATION TO TEACHING
Tác giả:  Nguyễn Thị Thuý Nga Trang: 260
 
[ 38 ]
QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC TRONG TRIẾT HỌC THỜI KỲ PHÊ PHÁN CỦA I.KANT
COGNITIVE PROCESS IN IMMANUEL KANT’S PHILOSOPHY OF CRITICAL PERIOD
Tác giả:  Đinh Thị Phượng Trang: 268
 
[ 39 ]
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ENHANCING THE QUALITY OF PEDAGOGICAL SKILLS TRAINING FOR THE STUDENTS LEARNING PRIMARY EDUCATION AT THE COLLEGE OF EDUCATION, DANANG UNIVERSITY
Tác giả:  Nguyễn Phan Lâm Quyên Trang: 275
 
[ 40 ]
VẬN DỤNG LÝ THUYẾT LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG TẬP THỂ SƯ PHẠM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
UTILIZATION OF LEADERSHIP STYLES THEORY FOR THE BUILDING OF PEDAGOGICAL COLLECTIVE PRACTICE IN HIGH SCHOOLS
Tác giả:  Lê Quang Sơn, Lê Thị Tuyết Hồng Trang: 281
 
[ 41 ]
MỘT VÀI NÉT VỀ TƯ TƯỞNG CỦA PHẠM PHÚ THỨ QUA “GIÁ VIÊN TOÀN TẬP”
SOME OF PHAM PHU THU’S IDEOLOGIES IN THE COMPLETE WORKS OF GIAVIEN
Tác giả:  Nguyễn Hoàng Thân Trang: 290
 
[ 42 ]
MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ QUÁ TRÌNH DẠY – TỰ HỌC TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC, MẦM NON
SOME IDEAS ON THE TEACHING AND SELF - STUDY MODELS IN THE CREDIT-BASED PROGRAMME AT THE FACULTY OF PRIMARY AND KINDERGATEN EDUCATION
Tác giả:  Mã Thanh Thủy Trang: 296
 
[ 43 ]
LÍ LUẬN, PHÊ BÌNH VỚI HOẠT ĐỘNG SÁNG TÁC VĂN XUÔI 1930 - 1945
ARGUMENT AND CRITICISM ON PROSE WRITING ACTIVITIES IN THE PERIOD 1930 – 1945
Tác giả:  Nguyễn Thanh Trường Trang: 302
 
[ 44 ]
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC LỊCH SỬ HIỆN NAY
SOME ISSUES IN EDUCATING HISTORY AT PRESENT
Tác giả:  Dương Thị Tuyết Trang: 310
 
[ 45 ]
ĐỘNG CƠ THÀNH ĐẠT CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ
ACHIEVEMENT MOTIVATION FOR THE STUDENTS AT HUE COLLEGE OF EDUCATION – THE UNIVERSITY OF HUE
Tác giả:  Bùi Văn Vân, Lê Thị Lâm Trang: 317
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn