a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,520

TẠP CHÍ SỐ 48


 
[ 1 ]
NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP MÓNG CỌC HỢP LÝ CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ TẢI TRỌNG TRUNG BÌNH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
A STUDY ON APPROPRIATE PILE SOLUTIONS TO THE CONSTRUCTION WITH AVERAGE LOADING IN DANANG CITY
Tác giả:  Đỗ Hữu Đạo Trang: 1
 
[ 2 ]
TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG GÓC ĐÁNH LỬA SỚM TỐI ƯU CỦA ĐỘNG CƠ XE GẮN MÁY 110CC CHẠY BẰNG BIOGAS
SIMULATION OF OPTIMAL ADVANCE IGNITION ANGLE OF 110CC MOTORCYLE ENGINES FUELED BY BIOGAS
Tác giả:  Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Văn Đông, Lê Xuân Thạch Trang: 10
 
[ 3 ]
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH AUTOLISP XÁC ĐỊNH HÌNH DÁNG VÀ SỐ ĐO CỦA CÁC GÓC KHỐI PHỨC TẠP
ESTABLISHING THE AUTOLISP PROGRAM TO DETERMINE THE SHAPE AND MEASUREMENT OF COMPLEX SOLID ANGLES
Tác giả:  Nguyễn Mạnh Hà Trang: 19
 
[ 4 ]
ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN DHT TRONG MẠNG P2P
PERFORMANCE EVALUATION OF DHT ROUTING PROTOCOLS IN P2P NETWORK
Tác giả:  Vũ Thị Thúy Hà, Lê Hữu Lập, Lê Nhật Thăng Trang: 26
 
[ 5 ]
ĐÁNH GIÁ GIỚI HẠN ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN PHỨC TẠP ỨNG DỤNG ĐO LƯỜNG ĐỒNG BỘ PHA
ASSESSMENT OF VOLTAGE STABILITY MARGIN IN BULK POWER SYSTEM USING SYNCHROPHASOR MEASUREMENT
Tác giả:  Lê Hữu Hùng, Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Ngô Minh Khoa Trang: 33
 
[ 6 ]
XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ THIÊN TAI CHO KHU VỰC MIỀN TRUNG
BUILDING A SUPPORT SYSTEM FOR DISASTER MANAGEMENT IN CENTRAL VIETNAM
Tác giả:  Võ Trung Hùng, Ninh Văn Anh Trang: 42
 
[ 7 ]
HƯỚNG ĐƠN GIẢN ĐỂ THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT CHẢY DẺO CỦA VỎ
A SIMPLE WAY TO ESTABLISH THE EQUATION OF YIELD SURFACE ON SHELLS
Tác giả:  Tôn Thất Hoàng Lân Trang: 50
 
[ 8 ]
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NANOCLAY ĐẾN TÍNH NĂNG CAO SU MẶT LỐP CÔNG TRÌNH
AN INVESTIGATION INTO THE INFLUENCES OF NANOCLAY ON THE CHARACTERISTICS OF HEAVY TRUCK TREAD RUBBER
Tác giả:  Đoàn Thị Thu Loan Trang: 57
 
[ 9 ]
DÒNG VẬT LIỆU HẠT CHUYỂN ĐỘNG TRONG TANG TRỐNG QUAY ĐỀU: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM KIỂM CHỨNG MÔ PHỎNG SỐ
EXPERIMENTS IN CHECKING NUMERICAL SIMULATIONS ON ERODIBLE PARTICLE BEDS IN A ROTATING DRUM
Tác giả:  Nguyễn Thị Băng Tuyền, Phạm Thị Kim Loan, Dương Việt Dũng, John C. Wells Trang: 64
 
[ 10 ]
ỨNG DỤNG LOGIC MỜ TRONG ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA ROTOR LỒNG SÓC
APPLICATION OF FUZZY LOGIC IN THE POSITION CONTROL OF 3-PHASE SQUIRREL CAGE ASYNCHRONOUS MOTORS
Tác giả:  Đoàn Quang Vinh, Phan Anh Tú Trang: 71
 
[ 11 ]
NGHIÊN CỨU VÀ CẢI THIỆN TÍNH CHẤT CỦA HỖN HỢP HỢP TRỘI GIỮA HẠT NANO SIO2 VÀ CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT SS-1647A CÓ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG TRONG TĂNG CƯỜNG THU HỒI DẦU
INVESTIGATION AND IMPROVEMENT OF THE SYNERGISTIC BLEND BETWEEN SIO2 NANOPARTICLES AND SURFACTANTS SS-1647A FOR POTENTIAL APPLICATION TO ENHANCED OIL RECOVERY
Tác giả:  Lê Thị Như Ý, Nguyễn Phương Tùng Trang: 79
 
[ 12 ]
NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN AZOTOBACTER TRONG ĐẤT TRỒNG LÚA TẠI XÃ HÒA LIÊN - HÒA VANG - ĐÀ NẴNG
A STUDY ON THE DISTRIBUTION AND APPLICATION OF AZOTOBACTER STRAINS TO RICE-CULTIVATED LAND IN HOALIEN COMMUNE – HOAVANG DISTRICT – DANANG CITY
Tác giả:  Đỗ Thu Hà, Nguyễn Kim Anh Trang: 86
 
[ 13 ]
GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU GIẢM PHÁT THẢI NOX VÀ MUỘI THAN CỦA XE BUÝT B80 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
A RESEARCH ON THE REDUCTION OF EMISSION NOX AND SOOT EXHAUST OF THE B80 BUS IN HOCHIMINH CITY
Tác giả:  Lê Thị Vinh Hương, Huỳnh Thanh Công, Bùi Xuân Thành Trang: 93
 
[ 14 ]
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CÁC ION CU(II), ZN(II), PB(II) CỦA AXIT HUMIC TÁCH TỪ THAN BÙN LIÊN CHIỂU – ĐÀ NẴNG
A STUDY ON THE ADSORPTION POSIBILITY OF CU(II), ZN(II), PB(II) IONS OF THE HUMIC ACID SEPARATED FROM THE PEAT IN LIENCHIEU – DANANG
Tác giả:  Trần Mạnh Lục Trang: 101
 
[ 15 ]
MỐI LIÊN HỆ GIỮA TÍNH C-LIÊN TỤC CỦA HÀM VECTƠ C-LỒI TRONG KHÔNG GIAN VÔ HẠN CHIỀU VỚI HÀM DẠNG (BC)
RELATIONSHIPS BETWEEN THE C-CONTINUITY OF C-CONVEX VECTOR FUNCTION IN INFINITE DIMENSIONAL SPACES WITH (BC) TYPES CONTENT
Tác giả:  Trần Văn Sự Trang: 109
 
[ 16 ]
MỘT VÀI TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT CỦA PHÂN PHỐI CHUẨN MỘT CHIỀU
SOME SPECIAL PROPERTIES OF ONE-DIMENSIONAL NORMAL RANDOM VARIABLE
Tác giả:  Tôn Thất Tú Trang: 115
 
[ 17 ]
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI
A PROPOSAL OF SOME POLICIES IN THE TRAINING OF HIGH-LEVEL HUMAN RESOURCES TO MEET SOCIAL NEEDS
Tác giả:  Hoàng Thị Thu Hà Trang: 121
 
[ 18 ]
NGHIÊN CỨU SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU ĐẾN YÊU THÍCH THƯƠNG HIỆU VÀ DỰ ĐỊNH MUA: ĐIỀU TRA THỰC TẾ TẠI THỊ TRƯỜNG Ô TÔ VIỆT NAM
THE IMPACTS OF BRAND EQUITY COMPONENTS ON BRAND PREFERENCE AND PURCHASE INTENTION: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE AUTOMOBILE MARKETS IN VIETNAM
Tác giả:  Nguyễn Trường Sơn, Trần Trung Vinh Trang: 129
 
[ 19 ]
THỰC TRẠNG NHẬN THỨC CỦA PHỤ HUYNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ TRÍ TUỆ XÃ HỘI
PARENTS’ ACTUAL AWARENESS OF SOCIAL INTELLIGENCE IN HOCHIMINH CITY
Tác giả:  Huỳnh Văn Sơn Trang: 138
 
[ 20 ]
THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG CHO CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP, PHI NÔNG NGHIỆP VÀ TỪ NGUỒN TỰ NHIÊN CỦA TỈNH KON TUM
SITUATION AND POTENTIAL OF MARKET FOR AGRICULTURAL, NON-AGRICULTURAL PRODUCTS AND FROM THE NATURAL SOURCES OF KONTUM PROVINCE
Tác giả:  Trương Bá Thanh, Đặng Văn Mỹ, Lê Văn Huy Trang: 150
 
[ 21 ]
ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI VẬT CHẤT DO LŨ LỤT GÂY RA TẠI QUẢNG NAM
ASSESSMENT OF PHYSICAL DAMAGES CAUSED BY THE 2007 FLOODS IN QUANGNAM PROVINCE
Tác giả:  Trần Hữu Tuấn Trang: 159
 
[ 22 ]
KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG TỪ ĐỒNG NGHĨA TRONG BẢN TIN KINH TẾ TRÊN CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
AN INVESTIGATION INTO THE USE OF SYNONYMS IN ECONOMIC NEWS ON ENGLISH AND VIETNAMESE WEB PAGES
Tác giả:  Lưu Quý Khương, Lê Thị Phượng Trang: 168
 
[ 23 ]
MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG HÀNH CHỨC CƠ BẢN CỦA TỪ VỰNG TRONG CÁC VĂN BẢN CÔNG VĂN SỰ VỤ TIẾNG NGA VÀ TIẾNG VIỆT
SOME OF THE BASIC FUNCTIONAL FEATURES OF VOCABULARY IN OFFICIAL CORRESPONDENCE IN RUSSIAN AND VIETNAMESE
Tác giả:  Lưu Bá Minh, Nguyễn Mạnh Tùng Trang: 176
 
[ 24 ]
NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT TRUYỆN TRUYỀN KỲ VIỆT NAM
THE STORY-TELLING METHOD OF VIETNAMESE STRANGE STORY
Tác giả:  Nguyễn Phong Nam Trang: 185
 
[ 25 ]
PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ Ở ĐÀ NẴNG TRONG NHỮNG NĂM 1964 – 1966
POLITICAL MOVEMENTS IN DANANG IN THE PERIOD 1964 - 1966
Tác giả:  Nguyễn Duy Phương Trang: 195
 
[ 26 ]
VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ CỦA NƯỚC TA TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ
THE CONSTRUCTION OF INDEPENDENT AND SELF-CONTROLLED ECONOMY OF OUR COUNTRY IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL INTEGRATION
Tác giả:  Vương Thị Bích Thủy Trang: 201
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn