a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,495

TẠP CHÍ SỐ 2(51)


 
[ 1 ]
ĐÁNH GÍA CHẤT LƯỢNG TRO BAY KHAI THÁC TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ CHẾ TẠO CÁC LOẠI BÊ TÔNG ĐẶC BIỆT
EVALUATION AND APPLICATION OF LOCAL FLY ASH TO THE MAKING OF SPECIAL CONCRETES
Tác giả:  Lê Xuân Chương*, Nguyễn Tiến Dũng, Võ Quốc Việt, Hà Văn Thảo Trang: 1
 
[ 2 ]
NGHIÊN CỨU LẬP CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN CÔNG TÁC DẪN DÒNG THI CÔNG QUA LÒNG SÔNG THU HẸP, KHI THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI -THỦY ĐIỆN TRÊN SÔNG
A RESEARCH ON THE ESTABLISHMENT OF A WATER-DELIVERY CALCULATION PROGRAMME IN THE CONSTRUCTION OF IRRIGATION AND WATER POWER SYSTEMS ON NARROWED RIVER BEDS
Tác giả:  Ngô Văn Dũng*, Nguyễn Văn Hoàng Trang: 7
 
[ 3 ]
PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4
ANALYSES OF EVENT RECORD FUNCTION OF NUMERICAL RELAY WITH THE USE OF SIEMENS SIGRA 4 SOFTWARE
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn Trang: 16
 
[ 4 ]
LỰA CHỌN GIẢI PHÁP XỬ LÝ SỤT TRƯỢT LÂU DÀI CHO TALUY DƯƠNG ĐƯỜNG HOÀNG SA
SELECTION OF REMEDIES FOR LONG STABLE SLOPES OF HOANGSA ROAD
Tác giả:  Châu Trường Linh , Hồ Tấn Phước, Nguyễn Thu Hà, Bùi Hồng Trung Trang: 26
 
[ 5 ]
NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU COMPOSITE TỪ NHỰA VINYL ESTE VÀ SỢI ĐAY
AN INVESTIGATION INTO THE COMPOSITE BASED ON VINYL ESTER RESIN AND JUTE FIBRE
Tác giả:  Đoàn Thị Thu Loan*, Trang: 33
 
[ 6 ]
NHỮNG NÉT NỔI BẬT TRONG CHÍNH SÁCH KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA NHẬT BẢN VÀ GỢI Ý CHO CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
PROMINENT FEATURES IN JAPANESE ENVIRONMENTAL POLUTION CONTROL POLICIES AND IMPLICATIONS FOR DEVELOPING COUNTRIES
Tác giả:  Lê Thị Kim Oanh*, Trang: 40
 
[ 7 ]
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG MÔ PHỎNG, PHÂN TÍCH DỮ LIỆU DÂN CƯ
APPLICATION OF GIS TO POPULATION DATA SIMULATION AND ANALYSIS
Tác giả:  Nguyễn Văn Phận, Võ Trung Hùng*, Võ Trung Tịnh Trang: 49
 
[ 8 ]
MỞ RỘNG LƯỚI ĐIỆN SỬ DỤNG THUẬT TOÁN CẬN BIÊN VÀ NHÁNH
GRID EXPANSION USING BRANCH AND BOUND ALGORITHM
Tác giả:  Trần Trung Tính Trang: 57
 
[ 9 ]
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG CỦA MÁY BIẾN ÁP LỰC 110KV
DEVELOPMENT OF A COMPUTER PROGRAM FOR ASSESSING 110KV POWER TRANSFORMER CONDITIONS
Tác giả:  Đinh Thành Việt*, Phạm Văn Phương Trang: 65
 
[ 10 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI TẠI KHU VỰC TÂN BÌNH, HUYỆN ĐĂK ĐOA, TỈNH GIA LAI ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG KHOAI LANG LỆ CẦN ĐÃ PHỤC TRÁNG
EFFECTS OF SOME ECOLOGICAL FACTORS IN TANBINH COMMUNE, DAKDOA DISTRICT, GIALAI PROVINCE ON THE GROWTH, DEVELOPMENT, QUALITY AND PRODUCTIVITY OF REVIGORATED LECAN SWEET POTATO
Tác giả:  Nguyễn Thị Lệ Hà, Nguyễn Tấn Lê* Trang: 73
 
[ 11 ]
KIỂM ĐỊNH TỰ TƯƠNG QUAN CÓ TỐC ĐỘ HỘI TỤ TỐI ƯU THEO DỮ LIỆU
A DATA-DRIVEN RATE-OPTIMAL TEST FOR SERIAL CORRELATION
Tác giả:  Võ Thị Thúy Anh*, Trang: 80
 
[ 12 ]
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN – NHÂN TỐ THÚC ĐẨY Ý THỨC HỌC TẬP, KHẢ NĂNG LÀM VIỆC ĐỘC LẬP &TÍNH SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN
REGULAR TEST AND EVALUATION – THE FACTORS IMPROVING STUDENTS’ LEARNING MOTIVATION, INDEPENDENT WORKING ABILITY AND CREATIVITY
Tác giả:  Vũ Thị Chín* Trang: 90
 
[ 13 ]
QUỐC LỘ 14 B VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ PHÍA TÂY QUẢNG NAM
NATIONAL HIGHWAY 14 B AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN WESTERN QUANGNAM
Tác giả:  Bùi Quang Bình* Trang: 99
 
[ 14 ]
LÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NON NƯỚC TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
THE MARBLE MOUNTAINS STONE HANDICRAFT VILLAGE BEFORE THE AUGUST REVOLUTION IN 1945
Tác giả:  Nguyễn Minh Phương*, Trang: 108
 
[ 15 ]
KẾ TOÁN CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA RỦI RO GIÁ TRỊ HỢP LÍ VÀ DÒNG TIỀN
ACCOUNTING OF FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS IN FAIR VALUE HEDGING AND CASH FLOW HEDGING
Tác giả:  Lê Quang Sang* Trang: 117
 
[ 16 ]
ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ VÀ SỰ CHUYỂN DỊCH VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN LÝ
CREDIT-BASED SYSTEM TRAINING AND THE SHIFT OF ADMINISTRATOR ROLES
Tác giả:  Lê Quang Sơn Trang: 126
 
[ 17 ]
QUAN HỆ GIỮA HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG VÀ ĐẶC ĐIỂMĐỘNG CƠ CỦA DU KHÁCH QUỐC TẾ
RELATIONSHIPS BETWEEN DANANG DESTINATION IMAGES AND MOTIVATION CHARACTERISTICS OF INTERNATIONAL TOURISTS
Tác giả:  Nguyễn Thị Bích Thuỷ Trang: 136
 
[ 18 ]
SỰ THỎA MÃN CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC: NGHIÊN CỨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC NHÂN – KON TUM
EMPLOYEES’ SATISFACTION WITH THEIR ORGANIZATIONS -- A CASE STUDY AT DUCNHAN JOINT-STOCK COMPANY IN KONTUM PROVINCE
Tác giả:  Nguyễn Việt Tuấn, Lê Văn Huy* Trang: 146
 
[ 19 ]
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG TỪ VỰNG CỦA ĐẢO ĐỐI TRONG TỤC NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
A STUDY ON SOME LEXICAL FEATURES OF CHIASMUS IN ENGLISH AND VIETNAMESE PROVERBS
Tác giả:  Lưu Quý Khương*, Nguyễn Thị Quỳnh Anh Trang: 154
 
[ 20 ]
GIẢI PHÁP ĐÁP ỨNG NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC VỀ NGOẠI NGỮ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH THANH HÓA
MEASURES TO MEET THE NEEDS OF HUMAN RESOURCES TRAINED IN FOREIGN LANGUAGES IN THE BUSINESSES OF THANHHOA PROVINCE
Tác giả:  Trần Văn Phước, Lê Tiến Dũng, Trần Quyết Chiến* Trang: 163
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn