a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,514

TẠP CHÍ SỐ 3(52)


 
[ 1 ]
CÔNG TÁC DẪN DÒNG THI CÔNG VÀ LẬP CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN TRONG DẪN DÒNG THI CÔNG NHIỀU ĐỢT
WATER DELIVERY DURING EXECUTION AND PROGRAMMING IN MULTI-STAGE EXECUTION OF WATER DELIVERY
Tác giả:  Ngô Văn Dũng*, Nguyễn Văn Hoàng, Trang: 1
 
[ 2 ]
PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU THEO ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
DEVELOPING READING SKILLS IN THE COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING APPROACH FOR THE STUDENTS AT THE COLLEGES OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY, DANANG UNIVERSITY
Tác giả:  Nguyễn Thị Diệu Hương*, Trang: 7
 
[ 3 ]
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ GIỮA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 22KV 3 PHA 3 DÂY VÀ 3 PHA 4 DÂY BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀM CHI PHÍ TÍNH TOÁN HẰNG NĂM
ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY OF THE 22KV 3 PHASE 3 WIRE AND 3 PHASE 4 WIRE DISTRIBUTION NETWORKS WITH THE FUNCTION METHOD FOR ANNUAL CALCULATION COST
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Trần Vinh Tịnh, Võ Như Quốc Trang: 10
 
[ 4 ]
ỨNG DỤNG LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THIẾT KẾ ĐÔ THỊ NHẰM TẠO LẬP BẢN SẮC CHO ĐÀ NẴNG
APPLICATION OF THEORY AND PRACTICE TO URBAN PLANNING IN VIEW OF CREATING THE IDENTITY OF DANANG CITY
Tác giả:  Tô Văn Hùng* Trang: 18
 
[ 5 ]
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN CỦA RƯỢU GẠO SẢN XUẤT Ở QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH
INFLUENCES OF VARIOUS FACTORS ON THE SAFETY QUALITY OF RICE WINE PRODUCED AT THE FAMILY DISTILLERIES
Tác giả:  Trương Quốc Khanh, Võ Hồng Trung, Đặng Minh Nhật*, Trang: 27
 
[ 6 ]
ÁP DỤNG MÔ HÌNH NAM TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY LŨ TRÊN LƯU VỰC TRẠM THỦY VĂN NÔNG SƠN
APPLICATION OF THE NAM MODEL TO THE CALCULATION OF FLOOD FLOW AT THE BASIN OF NONGSON HYDROLOGICAL STATION
Tác giả:  TÔ THÚY NGA ; Trang: 35
 
[ 7 ]
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MỜ-NƠRON TRONG ƯỚC LƯỢNG BIẾN TRẠNG THÁI HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN VỚI GHÉP NỐI ĐÀN HỒI.
APPLICATION OF NEURO-FUZZY MODELS FOR STATE VARIABLES ESTIMATION OF ELECTRICAL DRIVE SYSTEMS WITH ELASTIC COUPLING
Tác giả:  Trần Văn Thân*, Marcin Kaminski, Krzysztof Szabat Trang: 41
 
[ 8 ]
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG SỐT CAO Ở TRẺ EM
A RESEARCH ON DESIGNING AND MANUFACTURING A TEMPERATURE SENSOR-BASED DIAGNOSTIC AND ALARM DEVICE FOR DETECTING HIGH FEVERS IN CHILDREN
Tác giả:  Ngô Tấn Thống*, Nguyễn Quang Minh, Trần Ngọc Hoàng Trang: 49
 
[ 9 ]
XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA TRỌNG SỐ CHẨN ĐOÁN SỰ CỐ TIỀM ẨN TRONG MÁY BIẾN ÁP LỰC
BUILDING A WEIGHTED EXPERT SYSTEM FOR TRANSFORMER INCIPIENT FAULT DIAGNOSIS
Tác giả:  Đinh Thành Việt*, Nguyễn Văn Lê Trang: 55
 
[ 10 ]
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SUY LUẬN ĐỊNH LƯỢNG CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGHIỆP
DEVELOPING QUANTITATIVE REASONING ABILITY FOR PROFESSIONAL COLLEGE STUDENTS
Tác giả:  Hoàng Nam Hải*, Trang: 62
 
[ 11 ]
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ THUỐC NHUỘM AZO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA-FENTON KẾT HỢP
OXIDATIVE TREATMENT OF AZO DYE WITH ELECTRO-FENTON METHOD
Tác giả:  Nguyễn Thị Hường*, Trang: 70
 
[ 12 ]
XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÁI SINH IN VITRO CÂY CÀ CHUA PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG MỚI BẰNG KỸ THUẬT CHUYỂN GEN
A STUDY ON IN VITRO REGENERATION IN TOMATO FOR GENE TRANSFERING
Tác giả:  Lê Thị Thính, Võ Văn Minh*, Trang: 76
 
[ 13 ]
KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ SINH TỔNG HỢP ANTHOCYANIN TRONG NUÔI CẤY HUYỀN PHÙ TẾ BÀO DÂU TÂY (FRAGARIA ANANASSA L.)
EFFECTS OF THE LIGHT ON THE GROWTH AND ANTHOCYANIN BIOSYNTHESIS OF STRAWBERRY (FRAGARIA ANANASSA L.) SUSPENSION CELLS CULTURE
Tác giả:  Phạm Thị Mỹ Trâm*, Lê Thị Thủy Tiên Trang: 84
 
[ 14 ]
RỦI RO HỆ THỐNG TRONG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
SYSTEMATIC RISK IN FINANCIAL INVESTMENT
Tác giả:  Võ Thị Thúy Anh*, Trang: 92
 
[ 15 ]
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
FACTORS AFFECTING THE APPLICATION OF E-COMMERCE TO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN DANANG CITY
Tác giả:  Lê Văn Huy*, Trần Thị Cẩm Hải Trang: 99
 
[ 16 ]
MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN TIỀN MẶT: GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT THUẾ
MODEL OF CASH INVOICE MANAGEMENT SYSTEM: A SOLUTION TO TAX CONTROL
Tác giả:  Trần Đình Khôi Nguyên, Trần Văn Ninh*, Trang: 107
 
[ 17 ]
DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THUỘC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE KEY ECONOMIC REGION OF CENTRAL VIETNAM: REALITY AND SOLUTIONS
Tác giả:  Nguyễn Trường Sơn*, Trang: 114
 
[ 18 ]
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THU HÚT DU KHÁCH CỦA CÁC ĐIỂM ĐẾN THUỘC HÀNH LANG KINH TẾ ĐÔNG TÂY PHÍA VIỆT NAM
EVALUATION OF THE ATTRACTIVENESS OF TOURIST DESTINATIONS ON THE EAST-WEST ECONOMIC CORRIDOR IN VIETNAM
Tác giả:  Bùi Thị Tám*, Trang: 123
 
[ 19 ]
GIÁO DỤC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VIỆT NAM CHO HỌC SINH LỚP 12 QUA MÔN ĐỊA LÍ
EDUCATION FOR ECONOMIC SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE COASTAL CENTRAL VIETNAM THROUGH THE GEOGRAPHY COURSE FOR THE 12TH GRADE
Tác giả:  Phạm Quang Tiến Trang: 132
 
[ 20 ]
TIÊU ĐỀ BÁO CHÍ NGA – NƠI HỘI TỤ CÁC YẾU TỐ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HOÁ DÂN TỘC
HEADLINES IN RUSSIAN NEWSPAPERS –CONVERGENCE OF LINGUISTIC AND CULTURAL ELEMENTS
Tác giả:  Vũ Thị Chín* Trang: 141
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn