a
Thứ bảy, ngày 22/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,830

TẠP CHÍ SỐ 4(53)


 
[ 1 ]
NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI CẦU CẢNG LIÊN CHIỂU- ĐÀ NĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ANODE HY SINH THEO KIỂU CHÔN LẤP (GALVASHIELD EMBEDED GALVANIC ANODE)
AN EXPERIMENTAL STUDY ON SYSTEM PROTECTION FOR STEEL RENFORCED CONCRETE AT LIENCHIEU PORT- DANANG CITY BY GALVASHIELD EMBEDED GALVANIC ANODE
Tác giả:  Trương Hoài Chính*, Huỳnh Quyền Trang: 1
 
[ 2 ]
GIẢI PHÁP ĐỂ TẠO LẬP MỘT VĂN PHÒNG HIỆN ĐẠI
SOLUTIONS TO THE CONSTRUCTION OF A MODERN OFFICE
Tác giả:  Trương Hoàng Hoa Duyên*, Trang: 9
 
[ 3 ]
GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CHO HỆ THỐNG TURBIN GIÓ SỬ DỤNG PMSG KHI ĐƯỢC KẾT NỐI VÀO LƯỚI YẾU
SOLUTIONS OF REACTIVE POWER CONTROL FOR WIND TURBINE SYSTEMS USED WITH PMSG IN CONNECTION TO THE SMALL GRID
Tác giả:  Trương Thị Hoa, Ngô Văn Dưỡng* Trang: 17
 
[ 4 ]
XÁC ĐỊNH YẾU TỐ “TRỘI” VÀ NGUYÊN TẮC TRONG TẠO LẬP HÌNH ẢNH ĐẶC TRƯNG CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
DETERMINATION OF FACTORS OF "DOMINANCE” AND PRINCIPLES IN CREATING CHARATERISTICS FOR DANANG CITY
Tác giả:  Tô Văn Hùng*, Trang: 27
 
[ 5 ]
NHẬN THỨC VÀ SỰ THỰC HÀNH THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯ DÂN ĐẦM PHÁ TAM GIANG- CẦU HAI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
AWARENESS AND ADAPTIVE PRACTICE OF CLIMATE CHANGE OF THE FISHING INHABITANTS AT TAMGIANG-CAUHAI LAGOON IN THUATHIEN-HUE PROVINCE
Tác giả:  Nguyễn Hoàng Lâm*, Nguyễn Minh Kỳ, Trang: 33
 
[ 6 ]
PHƯƠNG PHÁP SA THẢI PHỤ TẢI THÔNG MINH ỨNG DỤNG CHO LƯỚI ĐIỆN VIỆT NAM
THE SMART LOAD SHEDDING TECHNIQUE APPLIED TO VIETNAMESE POWER GRIDS
Tác giả:  Hồ Viết Lực, Đinh Thành Việt*, Trang: 41
 
[ 7 ]
PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG CỦA KẾT CẤU CẦU DÂY VĂNG CHỊU TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG DI ĐỘNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN HỮU HẠN
VIBRATION ANALYSES OF CABLE-STAYED BRIDGES SUBJECTED TO MOVING LOADS WITH THE USE OF FINITE DIFFERENCE METHOD
Tác giả:  Phan Hoàng Nam*, Lê Văn Lạc Trang: 48
 
[ 8 ]
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CƠ CẤU KIỂM SOÁT HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU CHO XE TẬP LÁI
EXPERIMENTAL RESEARCH ON FUEL ASSISTANT CONTROL SYSTEMS FOR TRAINING VEHICLES
Tác giả:  Lê Văn Tụy*, Nguyễn Tiến Lợi, Nguyễn Tất Thành, Trang: 56
 
[ 9 ]
ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH HAI THÔNG SỐĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP
APPLICATION OF FUZZY CONTROL TO DC DRIVE SYSTEMS CONTROLLED BY TWO PARAMETERS
Tác giả:  Đoàn Quang Vinh, Trần Ngọc Tuấn Trang: 62
 
[ 10 ]
THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN RÁC TRÊN BÃI BIỂN ĐÀ NẴNG
COLLECTING AND TRANSPORTING RUBBISH ON DANANG BEACHES
Tác giả:  Nguyễn Văn Yến*, Trang: 69
 
[ 11 ]
ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT ĐA NGUỒN ĐÍCH TÌM LUỒNG CỰC ĐẠI ĐA HÀNG HÓA ĐỒNG THỜI
APPLICATION OF THE MULTI SOURCE-SINK SHORTEST PATH ALGORITHM TO THE FINDING OF THE MAXIMUM CONCURENT MULTICOMMODITY FLOW
Tác giả:  Trần Quốc Chiến*, Trang: 76
 
[ 12 ]
NĂNG LỰC CỦA KIỂM ĐỊNH TỰ TƯƠNG QUAN CÓ TỐC ĐỘ HỘI TỤ TỐI ƯU THEO DỮ LIỆU – MÔ PHỎNG MONTE CARLO MINH CHỨNG
POWER OF DATA DRIVEN RATE OPTIMAL TESTS FOR SERIAL CORRELATION – A MONTE CARLO SIMULATION EVIDENCE
Tác giả:  Võ Thị Thúy Anh*, Trang: 84
 
[ 13 ]
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG MỸ
SOME MAJOR CONTENTS OF AMERICAN PRAGMATISM
Tác giả:  Lâm Bá Hòa, Trịnh Sơn Hoan Trang: 93
 
[ 14 ]
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ỨNG PHÓ RÀO CẢN THƯƠNG MẠI TRONG XUẤT KHẨU THỦY SẢN VÀO HOA KỲ
SOLUTIONS TO HELPING VIETNAMESE COMPANIES RESPOND TO TRADE BARRIERS IN THE EXPORT OF AQUATIC PRODUCTS TO THE UNITED STATES
Tác giả:  Huỳnh Thị Diệu Linh Trang: 101
 
[ 15 ]
ĐIỂN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ LÔI CUỐN VÀO SẢN PHẨM ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH THƯƠNG HIỆU
REVIEW OF THE EFFECT OF PRODUCT INVOLVEMENT ON BRAND LOYALTY
Tác giả:  Đỗ Ngọc Mỹ*, Trang: 110
 
[ 16 ]
ĐỊNH HƯỚNG HÀI HÒA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VỚI CHUẨN MỰC TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
ORIENTATION FOR ACCOUNTING HARMONIZATION BETWEEN VIETNAMESE AND INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS
Tác giả:  Trần Đình Khôi Nguyên* Trang: 118
 
[ 17 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP: NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG
EFFECTS OF INCOME TAX ON THE CHOICE OF ENTREPRENEURIAL ACCOUNTING METHODS: AN EMPIRICAL STUDY OF DANANG’S ENTERPRISES
Tác giả:  Phạm Thị Bích Vân Trang: 126
 
[ 18 ]
ĐỘNG TỪ CHUYỂN ĐỘNG TIẾNG NGA TỪ MỘT GÓC NHÌN
A PERSPECTIVE ON RUSSIAN VERBS OF MOVEMENT
Tác giả:  Vũ Thị Chín*, Trang: 134
 
[ 19 ]
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH NGÔN NGỮ CỦA NHỮNG THÀNH NGỮ DIỄN ĐẠT TÍNH THIỂU TUỆ TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
A STUDY OF LINGUISTIC FEATURES OF IDIOMS EXPRESSING UNINTELLIGENCE IN ENGLISH AND VIETNAMESE
Tác giả:  Hồ Thị Kiều Oanh, Võ Phan Vi Lê* Trang: 144
 
[ 20 ]
GẮN NHU CẦU CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG VỚI VIỆC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ HỌC
INCORPORATING EMPLOYERS’ NEEDS WITH THE TRAINING OF HUMAN RESOURCES IN INTERNATIONAL STUDIES
Tác giả:  Phan Thị Yến*, Trang: 152
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28453 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn