a
Chủ nhật, ngày 23/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,972

TẠP CHÍ SỐ 5(54)


 
[ 1 ]

XÂY DỰNG GIAO DIỆN TRÊN MÁY TÍNH CHO VIỆC LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ TRÊN MÁY CẮT DÂY TIA LỬA ĐIỆN

ESTABLISHMENT OF PC INTERFACE FOR THE CHOICE OF TECHNOLOGY PARAMETERS IN WIRE ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING MACHINES WITH THE HIGHEST EFFICIENCY
Tác giả:  Lưu Đức Bình*, Trang: 1
 
[ 2 ]
SỬ DỤNG PHẦN MỀM PTS1 ĐỂ PHÂN TÍCH, TÍNH TOÁN SÀN PHẲNG BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC CĂNG SAU THEO TCXDVN 356:2005
USING THE PTS1 SOFWARE TO ANALYZE AND CALCULATE THE POST- TENSIONED CONCRETE FLAT SLAB IN ACCORDANCE WITH TCXDVN 356:2005
Tác giả:  Trương Hoài Chính* Trang: 7
 
[ 3 ]
CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ CHO NHÀ MÁY GỖ HOÀNG ANH – QUY NHƠN
SOLUTIONS FOR ELECTRIC ENERGY SAVING AND EFFICIENCY AT HOANGANH – QUYNHON WOOD PROCESSING FACTORY
Tác giả:  Nguyễn Hữu Chung, Đinh Thành Việt* Trang: 14
 
[ 4 ]
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU GEOPOLYMER TỪ TRO BAY
A STUDY ON THE PRODUCTION OF GEOPOLYMER USING FLY ASH
Tác giả:  Nguyễn Văn Dũng*, Trang: 22
 
[ 5 ]
TUYẾN TÍNH HOÁ CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN CỦA HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - THUỶ LỰC THỂ TÍCH
LINEARIZING THE CONTROL MECHANISM OF ELECTRIC DRIVE-HYDROSTATIC SYSTEMS
Tác giả:  Hoàng Trung Kiên*, Trang: 30
 
[ 6 ]
TÍNH TOÁN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HẠN CHẾ DÒNG ĐIỆN NGẮN MẠCH CHO HỆ THỐNG ĐIỆN 220KV MIỀN NAM VIỆT NAM
CALCULATION AND PROPOSED SOLUTIONS FOR LIMITING SHORT-CIRCUIT CURRENT FOR THE 220KV ELECTRICAL SYSTEM IN SOUTHERN VIETNAM
Tác giả:  Nguyễn Hiếu, Ngô Văn Dưỡng* Trang: 39
 
[ 7 ]
THIẾT KẾ BỘ VI XỬ LÝ RISC 32 BIT, THỰC HIỆN TRÊN NỀN FPGA
DESIGNING THE 32 BIT MICROPROCESSOR WITH RISC ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATION ON FPGA FLATFORM
Tác giả:  Nguyễn Thị Khánh Hồng*, Nguyễn Trọng Tuấn Trang: 47
 
[ 8 ]
KHẢO SÁT CÁC HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN CHIẾT TỪ ĐÀI HOA BỤP DẤM
INVESTIGATING THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF NATURAL COMPOUNDS EXTRACTED FROM CALYCES OF HIBISCUS SABDARIFFA L
Tác giả:  Nguyễn Thị Lan*, Trang: 54
 
[ 9 ]
VẤN ĐỀ CUNG CẤP TÀI NGUYÊN MÁY ẢO TRÊN CƠ SỞ HẠ TẦNG TÍNH TOÁN ĐÁM MÂY
SOME ISSUES OF PROVIDING VIRTUAL MACHINES RESOURCES BASED ON INFRASTRUCTURE OF CLOUD COMPUTING
Tác giả:  Lê Văn Sơn, Phạm Nguyễn Minh Nhựt* Trang: 62
 
[ 10 ]
ĐỀ XUÂT MÔ HÌNH TIỆN NGHI NHIỆT ÁP DỤNG CHO NGƯỜI VIỆT NAM TRONG CÁC TÌNH HUỐNG VÀ THỂ LOẠI CÔNG TRÌNH KHÁC NHAU
SOME PROPOSALS OF THERMAL COMFORT MODEL APPLICABLE FOR VIETNAMESE IN DIFFERENT SITUATIONS AND BUILDING TYPES
Tác giả:  Nguyễn Anh Tuấn*, Trang: 71
 
[ 11 ]
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYẾN THÔNG TIN QUANG KHÔNG DÂY TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VIỆT NAM
ENHANCING THE QUALITY OF FREE SPACE OPTIC (FSO) LINK UNDER VIETNAM’S CLIMATE CONDITIONS
Tác giả:  Nguyễn Văn Tuấn*, Nguyễn Ngọc Dương., Phan Vĩnh Vương Trang: 78
 
[ 12 ]
ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT ĐA NGUỒN ĐÍCH TÌM LUỒNG CỰC ĐẠI ĐA HÀNG HÓA ĐỒNG THỜI CHI PHÍ CỰC TIỂU
APPLICATION OF THE MULTI SOURCE-SINK SHORTEST PATH ALGORITHM TO FINDING THE MAXIMUM CONCURENT MULTICOMMODITY FLOW WITH MINIMAL COST
Tác giả:  Trần Quốc Chiến* Trang: 86
 
[ 13 ]
SO SÁNH HOẠT TÍNH OXI HÓA CỦA CÁC HỆ OXI HÓA NÂNG CAO FE3+/C2O42-/H2O2/VIS, FE2+/H2O2, FE2+/H2O2/UV, UV/H2O2 TRÊN THUỐC NHUỘM INDANTREN RED FBB (IRF)
A COMPARATIVE STUDY OF OXIDATION ACTIVITY OF ADVANCED PROCESSES OF FE3+/C2O42-/H2O2/VIS, FE2+/H2O2, FE2+/H2O2/UV AND UV/H2O2 ON INDANTHREN RED FBB (IRF) DYE
Tác giả:  Bùi Xuân Vững*, Phan Thị Thương Hoài Trang: 94
 
[ 14 ]
NGUYÊN NHÂN TỤT HẠNG CỦA ĐÀ NẴNG TRONG BẢNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) NĂM 2011
REASONS FOR THE FALL OF DANANG CITY ON THE 2011PROVINCIAL COMPETITIVENESS INDEX RANKING (PCI)
Tác giả:  Võ Thị Thúy Anh*, Trang: 101
 
[ 15 ]
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
DOCUMENTS OF THE 11TH PARTY CONGRESS AND APLICATIONS IN TEACHING THE REVOLUTIONARY POLICY OF THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Bình* Trang: 110
 
[ 16 ]
MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIÊN CÔNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
THE MODEL FOR EVALUATING FACTORS INFLUENCING PATIENTS’ SATISFACTION ABOUT HEALTH SERVICE QUALITY IN PUBLIC HOSPITALS IN DANANG CITY
Tác giả:  Lê Dân*, Nguyễn Thị Hương Trang: 117
 
[ 17 ]
THỰC TRẠNG KỸ NĂNG DIỄN ĐẠT CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS’ SKILLS OF EXPRESSION IN HO CHI MINH CITY
Tác giả:  Huỳnh Văn Sơn*, Trang: 125
 
[ 18 ]
GIẢI PHÁP CHO THỊ TRƯỜNG CÔNG CỤ PHÁI SINH VIỆT NAM
SOLUTIONS FOR DERIVATIVES MARKETS IN VIETNAM
Tác giả:  Nguyễn Hòa Nhân*, Trang: 133
 
[ 19 ]
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ
IMPROVING THE COLLECTION, TRANSPORT AND DISPOSAL OF URBAN SOLID WASTE IN THE CITY OF HUE
Tác giả:  Trần Hữu Tuấn*, Trần Văn Giải Phóng, Bùi Đức Tính, Lê Vĩnh Thắng Trang: 141
 
[ 20 ]
ÁP DỤNG ISO 9000 TRONG QUẢN LÝ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
APPLICATION OF ISO 9000 TO THE ADMINISTRATION AT THE COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES--UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Nguyễn Quang Giao*, Trang: 149
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28454 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn