a
Thứ bảy, ngày 22/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,810

TẠP CHÍ SỐ 6(55)


 
[ 1 ]

MỘT SỐ CẢI TIẾN TRONG PHÂN TÍCH TẦN SUẤT LŨ VÙNG

SOME IMPROVEMENTS IN REGIONAL FLOOD FREQUENCY ANALYSES
Tác giả:  Nguyễn Chí Công Trang: 1
 
[ 2 ]
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DỄ CHẢY ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH RỔ KHÍ KHI HÀN HỢP KIM NHÔM – MA NHÊ BẰNG CHÙM TIA ĐIỆN TỬ
RESEARCH ON THE IMPACTS OF FUSIBLE ELEMENTS IN WELDING WITH ALUMINUM ALLOYS - MAGNESIUM (AL-MG) BY USING ELECTRON BEAMS
Tác giả:  Đinh Minh Diệm* Trang: 8
 
[ 3 ]
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO DUNG DỊCH KEO SILICA TỪ NATRI SILICAT
A STUDY ON THE PRODUCTION OF COLLOIDAL SILICA BY SODIUM SILICATE
Tác giả:  Nguyễn Văn Dũng* Trang: 14
 
[ 4 ]
AN IMPROVED QUALITY OF DATA TRANSMISSION METHOD IN WIRELESS COMMUNICATIONS
ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRUYỀN DỮ LIỆU TRONG TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY AN IMPROVED QUALITY OF DATA TRANSMISSION METHOD IN WIRELESS COMMUNICATIONS
Tác giả:  Lê Thị Phương Mai* Trang: 21
 
[ 5 ]
SỬ DỤNG MÔ HÌNH Ô ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CỦA QUÁ TRÌNH CHÁY TRONG TẦNG SÔI TUẦN HOÀN
USING CELL - MODEL FOR DETERMINING THE PARAMETERS IN CIRCULATING FLUIDIZED BED COMBUSTOR (CFBC)
Tác giả:  Nguyễn Thanh Quang* Trang: 30
 
[ 6 ]
ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 4G/LTE-ADVANCED SỬ DỤNG MÃ TURBO
EVALUATING THE PERFORMANCE OF THE 4G/LTE-ADVANCED MOBILE COMMUNICATION SYSTEM USING TURBO CODES
Tác giả:  Lê Nhật Thăng, Lý Công Thái Trang: 37
 
[ 7 ]
THIẾT KẾ CÁC BỘ GHÉP GIAO THOA ĐA MODE SỬ DỤNG ỐNG DẪN SÓNG SILIC CHO CÁC ỨNG DỤNG QUANG HIỆU NĂNG CAO
DESIGNING MULTIMODE INTERFERENCE COUPLERS BASED ON SILICON WAVEGUIDES FOR HIGH-PERFORMANCE PHOTONIC APPLICATIONS
Tác giả:  Lê Trung Thành*, Nguyễn Mạnh Cường, Trương Cao Dũng Trang: 45
 
[ 8 ]
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG CHẠY DAO S VÀ CHIỀU SÂU CẮT T ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI GIA CÔNG BẰNG DAO PHAY NGÓN TRÊN MÁY PHAY CNC”
A STUDY ON THE EFFECT OF FEEDRATE S AND INFEED T ON THE SURFACE ROUGHNESS IN THE USE OF THE END-MILLING CUTTER FOR MACHINING ON THE CNC MACHINE TOOL
Tác giả:  Trương Thị Ngọc Thư, Đinh Minh Diệm* Trang: 54
 
[ 9 ]
VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐC ĐỘ CHO HỆ XỬ LÝ CÓ KIẾN TRÚC XUẤT, NHẬP VÀ TÍNH TOÁN SONG SONG
ON A METHOD OF COMPUTATION FOR MICROPROCESSING SYSTEMS HAVING INPUT, OUTPUT AND COMPUTE PARALLEL CONFIGURATIONS
Tác giả:  Chu Đức Toàn*, Đỗ Xuân Tiến Trang: 58
 
[ 10 ]
XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC QUÁ TRÌNH NHIỆT PHÂN NHIÊN LIỆU RẮN TRONG TẦNG SÔI
ESTABLISHING A MATHEMATICAL MODEL FOR SOLID FUEL PYROLYSIS IN FLUIDIZED BED COMBUSTOR (FBC)
Tác giả:  Nguyễn Thanh Quang* Trang: 65
 
[ 11 ]
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI CỦA NHÔNG CÁT (LEIOLEPIS REEVESII (GRAY, 1831)) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI Ở ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM
A STUDY ON THE ECOLOGICAL FEATURES OF DESERT IGUANA (LEIOLEPIS REEVESII) UNDER RAISING CONDITIONS IN DIEN BAN, QUANG NAM PROVINCE
Tác giả:  Đặng Thị Luyến, Đinh Thị Phương Anh* Trang: 71
 
[ 12 ]
KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT KIM LOẠI NẶNG TRONG BÙN THẢI BẰNG CÂY PHÁT LỘC VÀ SỬ DỤNG SINH KHỐI CHO MỤC ĐÍCH KINH TẾ
FEASIBLE APPLICATION OF LUCKY BAMBOO TO REMEDIATING HEAVY METALS IN SLUDGE AND UTILIZING BIOMASS FOR ECONOMIC PURPOSES
Tác giả:  Võ Văn Minh*, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Nguyễn Thị Thu Trang, Dương Hồng Thủy Trang: 79
 
[ 13 ]
PHÂN HỦY THUỐC NHUỘM INDANTHREN RED FBB BẰNG HỆ TÁC NHÂN FE3+/C2O42-/H2O2/ ÁNH SÁNG MẶT TRỜI)
DEGRADATION OF INDANTHREN RED FBB DYE BY MODIFIED PHOTO-FENTON SYSTEM (FE3+/C2O42-/H2O2/SUNLIGHT)
Tác giả:  Bùi Xuân Vững*, Phan Thị Thương Hoài Trang: 86
 
[ 14 ]
ÁP DỤNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ VÀO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
APPLICATION OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT TO UNIVERSITY QUALITY MANAGEMENT
Tác giả:  Nguyễn Quang Giao Trang: 93
 
[ 15 ]
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN
SOLUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF BUSINESS SUPPORTED SERVICES FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE AREA OF BINH TRI THIEN
Tác giả:  Trần Văn Hòa* Trang: 101
 
[ 16 ]
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN TRƯỚC YÊU CẦU HỘI NHẬP SÂU VÀO NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI
STATE MANAGEMENT ON CUSTOMS IN REQUIREMENT FOR DEEP INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY
Tác giả:  Đoàn Hồng Lê*, Trang: 109
 
[ 17 ]
SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG THIẾT KẾ GIÁO ÁN CỦA SINH VIÊN KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
USING POWERPOINT DESIGN IN THE LESSON PLAN FORMULATION OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY MAJORS AT HO CHI MINH CITY PEDAGOGY UNIVERSITY
Tác giả:  Huỳnh Văn Sơn* Trang: 117
 
[ 18 ]
LUẬT QUỐC TẾ VỀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VŨ LỰC VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÒA BÌNH AN NINH THẾ GIỚI
INTERNATIONAL LAW ON THE USE OF FORCE AND ITS IMPACTS ON WORLD PEACE AND SECURITY
Tác giả:  Trần Thị Ngọc Sương* Trang: 126
 
[ 19 ]
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DIỄN NGÔN CỦA DIỄN VĂN TỐT NGHIỆP BẰNG TIẾNG ANH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA KỲ
SOME DISCOURSE FEATURES OF ENGLISH GRADUATION SPEECHES DELIVERED AT COLLEGES AND UNIVERSITIES IN THE U.S.A
Tác giả:  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*, Nguyễn Thị Ngà Trang: 135
 
[ 20 ]
KHẢO SÁT CÁCH TIẾP NHẬN CỦA NGƯỜI VIỆT HỌC TIẾNG ANH ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN TÌNH THÁI DIỄN ĐẠT CHIẾN LƯỢC LỊCH SỰ
AN INVESTIGATION INTO VIETNAMESE LEARNERS OF ENGLISH IN THEIR PERCEPTION OF MODALITY MARKERS AS POLITENESS STRATEGIES
Tác giả:  Trần Hữu Phúc* Trang: 143
 
[ 21 ]
LỰA CHỌN VĂN BẢN QUẢNG CÁO TRONG GIẢNG DẠY ĐỌC HIỂU CHO SINH VIÊN TIẾNG PHÁP TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
SELECTING ADVERTISING TEXTS FOR TEACHING READING COMPREHENSION TO FRENCH MAJORS AT COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES - THE UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Đào Thị Thanh Phượng* Trang: 150
 
[ 22 ]
ĐỀ THI TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ 3 CHUYÊN NGÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ: ĐÁNH GÍA BÀI THI VÀ ĐỀ NGHỊ CHO VIỆC CẢI TIẾN ĐỀ THI
ENGLISH LANGUAGE TESTING FOR THIRD YEAR NON-ENGLISH MAJOR CFL STUDENTS: EVALUATION OF CURRENT ACHIEVEMENT TEST PAPERS AND SUGGESTIONS FOR TEST IMPROVEMENT
Tác giả:  Hồ Thị Kim Thoa* Trang: 157
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28453 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn